Šiandien: 2018-03-18 09:23:57
 
 
   

Naujienos

Pasirašytos visos I-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartys

2018-03-12

Įgyvendindama "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė I-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartis su asociacija "Vijolių kaimo bendruomenė", VšĮ "Naisų vasaros teatras", Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkciu centru ir asociacija "Gegužių kaimo bendruomenė".

 

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2018-02-19

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia IV-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, taisykles skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Aptarta nauja projekto idėja Šiaulių rajone

2018-02-15

2017 metais spalio mėnesį Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga gavo iš LR ambasados Danijoje kvietimą įsijungti į iniciatyvą CYCLING WITHOUT AGE. Šis bendruomeniškumą, savanorystę ir empatiją skatinantis projektas sužavėjo savo paprastumu. 2012 m. Danijoje įkurta iniciatyva šiandien įgyvendinima 450 vietovių pasaulyje. Įsipareigojimas dviračiu po apylinkes pavėžėti senjorus, kurie dėl įvairių fizinių, ar kitų apribojimų neišeina iš savo būstų ar globos namų. Plačiau apie šią iniciatyvą galima susipažinti - http://cyclingwithoutage.org.

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2018-02-15

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2018 m. vasario 21 d. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos organizuotuose mokymuose

2018-02-09

2018 m. vasario 6 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke-Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotuose mokymuose tema "Paramos projektų administravimas ir valdymas". Šia tema mokymus vedė lektorė Ieva Adomaitytė-Subačienė, sertifikuota IPMA C. Ji mokymų metu kalbėjo kaip reikia generuoti projekto idėjas, išsiaiškinti projekto poreikį, kaip kokybiškai suformuluoti tikslus ir uždavinius, kaip įvertinti projekto naudą, pristatė populiariausius projektų valdymo standartus, projektų valdymo procesų grupes ir kompetencijos sritis ir kt.

>

Dėl užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų

2018-01-31

Primename, kad V-ojo kvietimo vietos projektų pagal I prioriteto "Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas" priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra", VI-ojo, VII-ojo, VIII-ojo kvietimų vietos projektų vykdytojai, vadovaudamiesi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių (patvirtintų Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos 2014 m. spalio 8 d. posėdžio protokolas Nr. 23) 21 punkto nuostatomis po vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, kol sueis 5 metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, per 4 mėnesius kiekvienais kalendoriniams metams pasibaigus - vietos projekto vykdytojas pateikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą. Ataskaitų formos pateiktos konkretaus vietos projekto kvietimo bendrosiose ir specialiosiose taisyklėse arba jas galima parsisiųsti interneto svetainės skiltyje Informacija projektų vykdytojams - 2007 - 2013 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos laikotarpis - Dokumentų formos.

>

Įvyko pirmasis vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2018-01-29

2018 m. sausio 26 d. Asociacijoje "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" įvyko pirmasis vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai ir vietos projektų pareiškėjų atstovai. Posėdį stebėjo, naudojant Skype programa, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Pociūtė.

>

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafikas

2018-01-29

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė", vadovaudamasi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos 2014 m. spalio 8 d. posėdžio protokolo Nr. 23, 9 punkto nuostatomis skelbia 2018 metų užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafiką (parsisiųsti). Detalesnė informacija apie užbaigtų vietos projektų stebėseną ir kontrolę pateikiame skiltyje Informacija projektų vykdytojas-2007 - 2013 metų Šiaulių rajono vietos strategijos laikotarpis-Užbaigtų vietos projektų stebėsena ir kontrolė arba tel. 8 677 12352 (Projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė).

>

Dalyvauta LKBS baigiamajame renginyje

2018-01-23

2018 m. sausio 19 - 20 d. Druskininkų krašte vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos organizuoto konkurso "Kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių 2017 m. pasiekimai ir projektų idėjos" baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių iš visos Lietuvos. Šiaulių rajoną atstovavo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė, Sauginių bendruomenės pirmininkas Giedrius Jakubėnas, Šakynos kaimo bendruomenės pirmininkė Saulė Kreimerienė ir Voveriškių bendruomenės vadovė Rita Cecervovė. Baigiamojo renginio dalyvius pasveikino LR Seimo narė Guoda Burokienė ir Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.

>

Paskelbtas Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursas

2018-01-18

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija paskelbė Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursą. 2018 m. ministerija kaimo bendruomenėms numatė skirti apie 0,8 mln. Eur. Paraiškos paramai gauti renkamos nuo 2018 m. sausio 22 d. iki vasario 23 d. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. D-20.

>
 
Svetainę finansuoja