Šiandien: 2023-09-27 11:32:10
 
 
   

Naujienos

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2023-09-13

Rugsėjo 13 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Klinavičius, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu. 

>

Šiaulių rajono VVG ir kaimo bendruomenės keliavo į Zarasų rajoną

2023-09-12

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 m. rugsėjo 9 d. įgyvendindama projektą "Bendraujame, dalinamės patirtimi" (finansavimo sutarties Nr. SRZ-672 (3.54E)) pagal Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, organizavo VVG narių ir rajono kaimo bendruomenių atstovų kelionę po rytų Aukštaitijos ežerų kraštą, Zarasų rajone. Kelionėje dalyvavo Voveriškių, Sauginių, Vijolių, Dirvonėnų, Gilaičių, Žadžiūnų, Lukšių, Šiupylių, Žarėnų, Gegužių, Verbūnų, Raudėnų, Sutkūnų, Micaičių ir Šiaulių r. tautodailininkų bendruomenių atstovai, pirmininkai ir kiti Šiaulių rajono vietos veiklos grupės nariai.

Kelionės metu, Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininkas Povilas Zaveckas pateikė trumpą apžvalgą apie asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą, papasakojo apie įgyvendintus ir įgyvendinamus vietos projektus, kalbėjo apie 2024 - 2027 metų strategijos ateitį. Rajono bendruomenių pirmininkai ar jų atstovai papasakojo kaip sekasi jų veikloje, pasidalino patirtimi ir pasiekimais, vyko dalyvių diskusijos.

>

Dalyvavome Vietos veiklos grupių tinklo visuotiniame susirinkime

2023-08-31

Rugpjūčio 30 d. dalyvavome Vietos veiklos grupių tinklo visuotiniame narių susirinkime, Zapyškyje, Kauno rajone. Asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" atstovavo pirmininkas P. Zaveckas. Visuotiniame narių susirinkime išrinkta nauja tinklo pirmininkė ir valdyba dviejų metų kadencijai. Tinklo pirmininke išrinkta Helena Naglazienė, Pasvalio rajono vietos veiklos grupės vadovė. Suformuota nauja valdyba iš apskričių teiktų atstovų: Agnė Kanapeckaitė (Ukmergės), Krsitina Švedaitė (Kauno), Raimonda Damulienė (Klaipėdos), Nelė Želvienė (Šiaulių), Alvydas Varanis (Alytaus), Jolita Umbrasienė (Utenos), Lina Kružinauskienė (Marijampolės), Arūnas Stasiūnas (Tauragės), Kristina Kavaliauskaitė (Telšių) ir pirmininkė H. Naglazienė, kuri yra Panevėžio apskrities atstovė.

>

Dėl projektų paraiškų surinkimo laiko pratęsimo

2023-08-17

Informuojame, kad asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos 2023 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu iki 2023 m. rugsėjo 15 d. pratęstas 31-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO) laikas. Detalesnę informaciją apie 31-ojo kvietimo terminą, remiamas veiklas ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Skelbiame 33-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas

2023-08-01

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2023 m. rugpjūčio 23 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "Sumanių kaimų kūrimas". Detalesnę informaciją apie šio 33-ojo kvietimo terminus, remiamas veiklas ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

SKELBIAMI 31 IR 32 KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

2023-06-26

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2023 m. liepos 18 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO) ir priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (finansavimo šalitnis EURI). Detalesnę informaciją apie šių 31-ojo  ir 32-ojo kvietimų terminus, remiamas veiklas ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2023-06-22

Birželio 22 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemoių skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Klinavičius, Šiaulių rajono vietos veiklos gupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 5 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu. Pateikta bendra informacija apie 29 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (Nr. LEADER-19.2-6.4.1) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

>

Renkamos 30-ojo kvietimo paraiškos

2023-06-12

Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2023 m. gegužės 15 d. iki 2023 m. birželio 15 d. renka vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (finansavimo šaltinis EURI). Detalesnę informaciją apie 30-ojo kvietimo remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

 

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2023-05-30

Gegužės 30 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo LR Žemės ūkio ministerijos Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Monika Barnackienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Klinavičius, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 5 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei.

>

Pristatyta ir patvirtinta nauja asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2029 m. vietos plėtros strategija

2023-05-29

Gegužės 25 d. asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" įgyvendindama projektą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas" (Nr. 42PP-KS-22-1-04002-PR001) organizavo informacinį renginį, kurio metu pristatyta ir patvirtinta nauja asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2029 m. vietos plėtros strategija. Renginys organizuotas restorane šeimoms - svečių namuose "Baltas gandras", kuriame dalyvavo VVG nariai, bendruomenių, verslo atstovai, vietos valdžios atstovai, potencialūs vietos projektų pareiškėjai, asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracijos darbuotojai ir visi, kam rūpi Šiaulių rajono VVG teritorijos plėtros galimybės.

>
 
Svetainę finansuoja