Šiandien: 2019-05-23 08:06:38
 
 
   

Naujienos

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2019-05-21

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia 9-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgyjimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2019-05-15

2019 m. gegužės 14 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkė Vidutė Meižienė pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.

>

Pasirašytos V-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartys

2019-05-13

Įgyvendindama "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" 2019 m. gegužės 6 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė V-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartis su UAB "Kuršėnų vandenys". UAB "Kuršėnų vandenys" pagal pasirašytas vietos projekto vykdymo sutartis įgyvendins du projektus:

1. Pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-3-2018 įgyvendins projektą "Nugeležinimo įrenginių statyba Noreikių kaime". Projekto tikslas - pastatyti geriamojo vandens kokybės gerinimą užtikrinančią nugeležinimo įrenginius Noreikių kaime, ko pasėkoje įrengus vandens kokybės gerinimo sistemą, bus sudarytos palankesnės sąlygos kaimo darniam vystymuisi, išsaugojant švarią ir palankią sveikatai aplinką.

>

Pasirašyta V-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-05-02

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2019 m. balandžio 18 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė V-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-1-2018) vykdymo sutartį su Drąsučių bendruomene. Drąsučių bendruomenė pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Krepšinio aikštelės įrengimas Drąsučių kaime". Projekto tikslas - įrengti krepšinio žaidimo aikštelę Drąsučių kaime, sudaryti sąlygas jaunimo ir vaikų užimtumo gerinimui, bei tokiu būdu prisidėti prie jaunimo išvykimo iš kaimo mažinimo.

>

Dalyvauta VVG tinklo visuotiniame narių susirinkime

2019-04-29

2019 m. balandžio 25 d. Palukščio k. 3, Raseinių rajone Rokynės dvare vyko vietos veiklos grupių tinklo visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupių atstovai iš visos Lietuvos. Iš Šiaulių rajono VVG dalyvavo pirmininkas Povilas Zaveckas ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susirinkimo metu VVG tinklo pirmininkas Povilas Saulevičius pristatė veiklos ir finansinę ataskaitas už 2018 m., kurios buvo patvirtintos. Aptarti svarbūs strateginiai VVG tinklo veiklos koordanavimo principai, diskutuota apie visų narių aktyvumo svarbą, pareiškiant nuomones iškeltais klausimais.

>

Pasirašyta V-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-04-26

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2019 m. balandžio 11 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė V-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-2-2018) vykdymo sutartį su VO " Kužių bendruomenė". VO "Kužių bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Laisvalaikis vasaros slėnyje". Projekto tikslas - sutvarkyti Kužių miestelio viešąją erdvę pritaikant ją gyventojų poreikiams, sudaryti palankias sąlygas poilsiui, padidinti gyvenomosios aplinkos patrauklumą, sumažinti depopuliaciją kaimo vietovėje.

 

>

Pasirašyta paskutinė II-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-04-09

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. viietos plėtros strategiją 2019 m. kovo 18 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė paskutinę II-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-1-2017) vykdymo sutartį su MB "Pipirica". MB "Pipirica" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "MB "Pipirica" verslo plėtra kaimo vietovėje". Projekto tikslas - plėsti labai mažos įmonės verslą Šiaulių rajone, pradedant vykdyti maitinimo ir gėrimų teikimo veiklą bei sukuriant ir išlaikant naujas darbo vietas. Šiam projektui įgyvendinti skirta iki 74 949,00 Eur paramos suma.

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių sutikimas

2019-03-28

2019 m. kovo 27 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupė "Raseinių krašto bendrija" Betygalos kaime, Raseinių rajone, surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, problemomis. Susitikime dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, projekto administratorė Laima Pušinskienė, viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir praktikantė Gabrielė Kreimerytė. Taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, vietos veiklos grupės "Radviliškio lyderis", vietos veiklos grupės "Pakruojo rajono partnerystė", Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės ir Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės bei kaimų bendruomenės "Betygala" atstovai.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2019-03-08

2019 m. kovo 6 d. įvyko Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo VVG nariai, bendruomenių, verslo atstovai ir administracijos darbuotojai.

Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė asociacijos strategijos įgyvendinimo eigą ir VVG veiklos ataskaitą už 2018 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 59 nariai. Per 2018 m. buvo surengti devyni valdybos posėdžiai, šeši projektų atrankos posėdžiai, suorganizuoti trys viešinamieji renginiai, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo valdybos ir vietos projektų atrankos posėdžius.

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2019-02-15

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2019 m. kovo 6 d. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>
 
Svetainę finansuoja