Šiandien: 2021-11-30 17:12:51
 
 
   

Naujienos

Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras įgyvendino vietos projektą

2021-11-18

Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras sėkmingai įgyvendino vietos projektą "Fizinį aktyvumą skatinanti aplinka" pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos 2 prioriteto priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą". Projekto tikslas - skatinti Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau - Mokykla) mokinių ir kaimo vietovių jaunimo aktyvumą, didinti sveikatingumo lygį, plėtoti sportinį gyvenimą bei sudaryti sąlygas turtingesniam ir įvairesniam laisvalaikio praleidimui, atnaujinant turimą sporto aikštelę ir sporto salę. Bendra vietos projekto vertė su PVM - 39013,00 Eur, o skirta paramos suma - 31210,00 Eur.

 

>

UAB "Šiaurės banga" įgyvendino vietos projektą

2021-11-12

UAB "Šiaurės banga" sėkmingai įgyvendino vietos projektą "UAB "Šiaurės banga" skalbimo paslaugų plėtra" pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Projekto tikslas - skalbimo paslaugų veiklos plėtra, modernizuojant technologinius procesus siekiant didinti darbo našumą, paslaugų apimtis ir taip prisidedant prie mažųjų įmonių veiklos plėtojimo, darbo vietų kūrimo, didinant socialinę įtrauktį. Gauta parama palengvins projekto įgyvendinimą, darbo vietų sukūrimą. Bendra vietos projekto vertė be PVM - 105570,00 Eur, o skirta paramos suma - 52785,00 Eur.

>

Dalyvauta Litfood organizuotame seminare

2021-10-28

2021 m. spalio 26 d. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre (Šiaulių r.) Litfood organizuotame seminare "Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose" dalyvavo kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių atstovai iš Šiaulių, Kelmės, Plungės, Mažeikių bei Akmenės rajono savivaldybių. Iš Šiaulių rajono VVG dalyvavo pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė.

Seminaro metu dalyviai įgijo pasitikėjimo savimi, drąsos, susipažino su naujais būdais, metodais kaip būti išgirstam kolegų ir mokėti išklausyti kitus, suburti žmones bendrai veiklai, kaip bendruomenėje pasidalinti bei pasiskirstyti vaidmenimis ir užduotimis pagal amžiaus grupes, kad visi jaustųsi vienodai svarbūs ir reikšmingi, sužinojo kaip stiprinti bendruomeniškumą. VVG ir kaimo bendruomenių atstovai diskutavo apie veiklų viešinimo galimybes ir jo teikiamą naudą. Seminaro formatas buvo netradicinis - įprastos paskaitos su skaidrių demonstravimu, pakeistos gyvu ir nuoširdžiu bendravimu.

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2021-09-29

2021 m. rugsėjo 28 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir administravimu. Susitikimas vyko Daubiškių gyvenvietės bendruomenės namuose, Daubiškių k., Akmenės rajone. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susitikime tai pat dalyvavo Akmenės, Joniškio, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio, Šiaurės Vakarų Lietuvos rajonų vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai ir svečiai.

>

Šiaulių rajono VVG ir kaimo bendruomenės keliavo Pamario keliais

2021-09-13

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2021 m. rugsėjo 11 d. įgyvendindama projektą "Būkim drauge" (finansavimo sutarties Nr. SRZ-607 (3.54)) pagal Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, organizavo VVG narių ir rajono kaimo bendruomenių atstovų kelionę Pamario keliais: Dreverna - Svencelė - Ventės ragas - Mingė - Uostadvaris - Rusnė. Kelionėje dalyvavo Žarėnų, Naisių, Bubių, Šiupylių, Gegužių, Lukšių, Voveriškių, Sutkūnų, Varputėnų, Micaičių, Gruzdžių, Dirvonėnų, Bazilionų, Sauginių, Noreikių, Meškuičių bendruomenių atstovai ir kiti Šiaulių rajono VVG nariai.

Kelionės pradžioje Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas pateikė trumpą asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos apžvalgą, pasakojo apie įgyvendintus ir įgyvendinamus vietos projektus bei VVG ateitį.

>

Įvyko valdybos posėdis

2021-09-08

2021 m. rugsėjo 8 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo valdybos posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo 10 Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos narių, Šiaulių r. VVG darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - du klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Valdybos posėdžio metu, valdybos nariai patvirtino asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros startegijoje numatytus pakeitimus, kalbėta kitais einamaisiais klausimais.

>

Dalyvauta VVG tinklo organizuojamoje konferencijoje

2021-09-01

2021 m. rugpjūčio 30 d. Raudondvario dvare vyko vietos veiklos grupių tinklo organizuojama konferencija "LEADER 2014 - 2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai", kurioje dalyvavo visų Lietuvos kaimiškųjų vietos veiklos grupių atstovai bei svečiai. Iš Šiaulių rajono VVG dalyvavo pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė.

Konferencijos svečiai sveikino susirinkusius ir linkėjo gerų emocijų bei rezultatų. VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė, pristačiusi pranešimą "LEADER - tai mes!" bei "+, - ir pasiūlymai". Kauno apskrities VVG patirtys ir įžvalgos", kuriame apžvelgė nuveiktus darbus bei pasidalino ateities veiklos įžvalgomis.

>

Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydis Sauginiuose

2021-08-04

Asociacija "Sauginių bendruomenė" 2021 m. liepos 31 d. įgyvendindama projektą "Kuriame tradicijas ir ateitį drauge" (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-14-2-2020/42VS-PV-20-1-00954-PR001) pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją II prioriteto "Bendruomeniškumo ugdymas, puoselėjant kultūrą ir krašto tradicijas, išsaugojant vietovės kraštovaizdį ir gerinant infrastruktūrą" priemonės "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (LEADER-19.2-SAVA-4), organizavo kaimo bendruomenių sąskrydį.

>

KVIEČIAME Į ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄSKARYDĮ

2021-07-26

Asociacija "Sauginių bendruomenė" įgyvendina vietos projektą "Kuriame tradicijas ir ateitį drauge" (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-14-2-2020/42VS-PV-20-1-00954-PR001) ir kviečia Šiaulių rajono kaimo bendruomenes 2021 m. liepos 31 d. dalyvauti Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydyje "Kuriame tradicijas ir ateitį drauge".

Detalią sąskrydžio programą rasite čia.

Kilus klausimams prašome kreiptis į Asociacijos "Sauginių bendruomenė" pirmininką Giedrių Jakubėną tel. 8 698 26725 arba Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininką Povilą Zavecką tel. 8 620 35600.

>

Pasirašyta 20-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2021-07-26


Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategiją 2021 m. liepos 12 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė 20-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-20-7-2021/42VS-PV-21-1-01361-PR001) vykdymo sutartį su MB "Gamintojas". MB "Gamintojas" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "MB "Gamintojas" plėtra". Projekto tikslas - vykdyti MB "Gamintojas" verslo plėtrą, sukurti ir išlaikyti darbo vietas.

>
 
Svetainę finansuoja