Šiandien: 2019-01-21 01:26:45
 
 
   

Naujienos

Ieško socialinius verslus norinčių kurti bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų

2019-01-16

NVO Avilys tęsia bendradarbiavimą su Vilniaus universitetu ir kartu įgyvendindami projektą "Pagauk verslumo vėją". Ieško bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų iš visos Lietuvos, kurios nori kurti socialinius verslus ir jaučia, kad jaunų žmonių energija ir žinios būtų naudingos. Siūlo bendruomenėms 2-3 mėnesius bendradarbiauti su studentų komandomis, kurie yra pasiruošę padėti idėjų kūrimo ir stiprinimo procese.

>

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafikas

2019-01-04

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė", vadovaudamasi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos 2014 m. spalio 8 d. posėdžio protokolo Nr. 23, 9 punkto nuostatomis skelbia 2019 metų užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafiką (parsisiųsti). Detalesnė informacija apie užbaigtų vietos projektų stebėseną ir kontrolę pateikiame skiltyje Informacija projektų vykdytojams-2007 - 2013 metų Šiaulių rajono strategijos laikotarpis-Užbaigtų vietos projektų stebėsena ir kontrolė arba tel. 8 677 12352 (Viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė).

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2018-12-13

2018 m. gruodžio 12 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, problemomis. Susitikimas vyko Ziniūnų k., Joniškio rajone. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susitikime taip pat dalyvavo Akmenės, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio rajonų vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai valdybos nariai.

>

Viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo galimybės"

2018-12-10

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2018 m. gruodžio 5 d. surengė viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo galimybės" įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, vietos projektų vykdytojai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vadovai, atstovai, seniūnai, Šiaulių rajono VVG valdybos nariai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

>

Kviečiame į viešinamąjį renginį

2018-11-29

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2018 m. gruodžio 5 d. organizuoja viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo galimybės" ir kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominčius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2018-11-21

2018 m. lapkričio 20 d. Asociacijoje "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai ir vietos projektų pareiškėjų atstovai.

>

Pasirašyta dar viena II-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2018-11-09

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2018 m. spalio 31 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė antrąją II-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-6-2018) vykdymo sutartį su UAB "Šiaurės banga". UAB "Šiaurės banga" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "UAB "Šiaurės banga" skalbimo paslaugų plėtra". Projekto tikslas - darbinių drabužių teikimo veiklos plėtra, įsigyjant reikiamos įrangos bei pastatant skalbyklos priestatą. Šiam projektui įgyvendinti skirta 74 641,00 Eur paramos suma.

>

Susitikimas su Šiaulių universiteto studentais

2018-11-07

2018 m. lapkričio 7 d., Šiauliuose, Asociacijoje "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" svečiavosi Šiaulių universiteto Viešojo administravimo III kurso studentai, kuriuos į susitikimą atlydėjo Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros lektorė Vilma Tubutienė. Lektorė pažymėjo, kad į viešojo administravimo studijų programą yra įtraukta vietos savivaldos tema. Todėl studentams yra įdomu sužinoti apie valstybės tarnybos teisinį reglamentavimą, valstybės teritorijos administracinių vienetų bendruomenių (t. y. teritorinių, arba vietos, bendruomenių), kurias sudaro šių vienetų nuolatiniai gyventojai, veiklos pobūdį, principus bei projektų veiklos galimybes.

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2018-10-22

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia 8-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Įvyko viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos"

2018-10-18

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė " 2018 m. spalio 17 d. surengė viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos" įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją, kuris vyko Gegužių bendruomenės namuose. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono savivaldybės atstovai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

 

>
 
Svetainę finansuoja