Šiandien: 2020-02-29 08:29:19
 
 
   

Naujienos

Apdovanoti konkurso "Krašto auksas" Šiaulių apskrities nugalėtojai

2020-02-10

2020 m. vasario 9 d., Baisogaloje (Radviliškio r.) apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso "Krašto auksas" Šiaulių apskrities nugalėtojai, kuriems už sėkmingai įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programą, skleidžiant gerąją patirtį, įteiktos žemės ūkio ministro Andriaus Palionio padėkos.

Konkursui "Krašto auksas" asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teikė 2 vietos projektus. Apdovanojimo atrankos komisija didelį dėmesį skyrusi pretendentų verslui, projektų naudai visuomenei. Šiaulių rajono asociacija "Naisių bendruomenė" apdovanota už projektą "Didžiosios Užgavėnės Naisiuose" - Užgavėnių šventės organizavimą, krašto etnokultūros tapatybės, kultūros ir tradicijų savitumo išsaugojimą ir puoselėjimą.

>

Dalyvauta seminare "Pažangaus kaimo link"

2020-01-30

Vietos veiklos grupių tinklas, įgyvendinant projektą "Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti", kuriam finansavimas skirtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę "Techninė pagalba" veiklos sritį "Lietuvos kaimo tinklas" 2020 m. sausio 28 d. Naisiuose organizavo seminarą "Pažangaus kaimo link". Seminare dalyvavo Šiaulių apskrities VVG atstovai ir kiti kaimo plėtros proceso dalyviai (kaimo bendruomenių, biudžetinių įstaigų ir vietos verslo atstovai).

Seminaro pradžioje vyko gerųjų pavyzdžių (vietos projektų) pristatymas. Kiekviena vietos veiklos grupė trumpai pristatė po du savo vietos projektus. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas supažindino su UAB "Ecohouse" ir asociacijos "Naisių bendruomenė" projektais.

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2020-01-20

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 14-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras kviečia dalyvauti mokymuose

2020-01-16

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras 2020 m. sausio 24 d. organizuoja mokymus tema "Bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo planavimas ir galimybių įvertinimas" ir kviečia dalyvauti potencialius, esamus asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos vykdytojos pareiškėjus ir vietos projekto vykdytojus. Detalesnė informacija pateikiama mokymų darbotvarkėje.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2020-01-15

2020 m. sausio 14 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - penki klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.

>

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2020-01-15

2020 m. sausio 14 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo vietos projektų atrankos komiteto posėdį, adresu Aušros al. 21, Šiauliai. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai ir pareiškėjas - Šiaulių r. Bazilionų mokyklos - daugiafunkcio centro direktorius Rimantas Gorys.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - keturi klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę.

 

>

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INFORMACIJA

2020-01-08

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7 "Dėl 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo".

Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau- Agentūra) interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt). Paramos paraiškas priima Agentūra nuo 2020 m. sausio 13 d. iki vasario 14 d. !(terminas pratęstas iki vasario 28 d.)! darbo laiku: pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val.; pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

>

Kvietimas teikti paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. projektų finansavimui

2020-01-06

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kartu su Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba kviečia teikti paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo  specialiosios programos 2020 metų projektų finansavimui. Specialiosios programos projektų paraiškas gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės ir kitos organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo, specialiosios programos prioritetinės kryptys 2020 m., pagal kurias rengiamos projektinės paraiškos sveikatos priemonėms įgyvendinti:

1. Neinfekcinių, infekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija;

2. Sveikos mitybos skatinimas;

3. Fizinio aktyvumo skatinimas;

4. Psichikos sveikatos stiprinimas;

5. Sveikatai palankios aplinkos kūrimas.

>

Pasirašyta XI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-01-02

Įgyvendindama "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" 2020 m. sausio 2 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su Mariu Naviku. Marius Navikas pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-11-3-2019 įgyvendins projektą "Mariaus Naviko verslo plėtra kaimo vietovėje". Projekto tikslas - vykdyti Mariaus Naviko akmens pjaustymo, tašymo ir apdailinimo verslo plėtrą, sukurti ir išlaikyti darbo vietas.

 

>

Pasirašytos XI-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartys

2019-12-19

Įgyvendindama "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" 2019 m. gruodžio 19 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XI-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartis su Tomu Barausku ir UAB "Orsada".

Tomas Barauskas pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-11-1-2019 įgyvendins projektą "Tomo Barausko ekonominės veiklos plėtra". Projekto tikslas - išplėsti komercinę - ūkinę veiklą, bei racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus įsigyti modernų CNC  (kompiuterizuotas staklių robotų ar kitokių prietaisų valdymas) apdirbimo centrą baldų gamybai bei panaudojus pareiškėjo sukauptą asmeninę patirtį ir kontaktus įsitvirtinti baldų gamybos rinkoje, sumažinti nedarbo lygį kaimo vietovėje.

>
 
Svetainę finansuoja