Šiandien: 2016-06-01 00:40:54
 
 
   

Naujienos

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2016-05-26

2016 m. gegužės 24 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojai dalyvavo Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikime, kuris surengtas Klykolių bendruomenės "Klykolių sodžius" namuose, Akmenės r. Susitikimą organizavo Akmenės rajono vietos veiklos grupė. Jame dalyvavo Akmenės VVG, Joniškio rajono partnerystės VVG, VVG "Pakruojo rajono partnerystė", "Radviliškio lyderis", Kelmės krašto VVG, Šiaulių rajono VVG, Raseinių rajono VVG ir Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG.

 

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2016-03-21

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2016 m. kovo 30 d. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Dėl užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų

2016-02-18

Primename, kad V-ojo kvietimo vietos projektų pagal I prioriteto "Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas" priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra", VI-ojo, VII-ojo, VIII-ojo kvietimų vietos projektų vykdytojai, vadovaudamiesi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių (patvirtintų Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos 2014 m. spalio 8 d. posėdžio protokolas Nr. 23) 21 punkto nuostatomis po vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, kol sueis 5 metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus - vietos projekto vykdytojas pateikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą. Ataskaitų formos pateiktos konkretaus vietos projekto kvietimo bendrosiose ir specialiosiose taisyklėse arba jas galima parsisiųsti interneto svetainės skiltyje Informacija projektų vykdytojams - Dokumentų formos.

>

Kviečiame pasinaudoti finansavimo galimybėmis

2015-12-16

Belaukiant naujosios 2014-2020 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos finansavimo kviečiame pasinaudoti kitomis finansavimo galimybėmis. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas jaunimo iniciatyvų projektams ir vaikų dienos centrų veiklos projektams. Detalesnė informacija šios ministerijos tinklapyje.

>

Kviečiame į informacinį renginį

2015-10-13

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2015 m. spalio 21 d. organizuoja informacinį renginį "2014 - 2020 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos rengimo aktualijos" ir kviečia dalyvauti visus besidominčius Šiaulių rajono vietos plėtra. Detalesnė informacija pateikiama preliminarioje renginio darbotvarkėje.

>

Įvyko Šiaulių r. VVG visuotinis susirinkimas

2015-08-20

2015 m. rugpjūčio 18 d. įvyko Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis susirinkimas, kuriuo metu vienbalsiai buvo pritarta 2014 - 2020 m. Šiaulių rajono vietos plėtros strategijai. Parengtą 2014 - 2020 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją pristatė mokslų daktaras Vytautas Pranas Mickus ir lektorė-konsultantė Jūratė Čiuknaitė. Pristatymo metu V. P. Mickus Šiaulių rajono VVG nariams pateikė demografinės, migracijos, ekonominės bei socialinės analizės duomenis Šiaulių r. VVG teritorijoje, akcentavo duomenų rinkimo problemas, pristatė vietos plėtros strategijų vertinimo reikalavimus ir kt. 

>

Organizuojamas visuotinis narių susirinkimas

2015-08-10

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia asociacijos narius ir kitus, besidominčius Šiaulių rajono vietos plėtra 2014 - 2020 metais, į atvirą visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2015 m. rugpjūčio 18 d. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Baigiamoji konferencija "2007 - 2013 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos pasiekimai"

2015-08-03

Įgyvendinant Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, 2015 m. liepos 30 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracija organizavo baigiamąją konferenciją "2007 - 2013 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos pasiekimai". Konferencijos pradžioje, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas padėkojo Šiaulių rajono bendruomenių pirmininkams, VVG nariams, rajono savivaldybei, kitoms organizacijoms, ir visiems, kurie nuoširdžiai, geranoriškai padėjo spręsti rajono problemas, gražino viešąsias erdves, telkė krašto gyventojus įdomesniam, sveikiasniam, patogesniam gyvenimui.

 

>

Dėmesio!!!

2015-07-30

Informuojame, kad nuo šiol mus galite rasti Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" feisbuko paskyroje:  

https://www.facebook.com/pages/Asociacija-%C5%A0iauli%C5%B3-rajono-vietos-veiklos-grup%C4%97/407740249433070

>

Vietos veiklos grupės "Radviliškio lyderis" konferencija

2015-07-29

2015 m. liepos 24 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojai dalyvavo VVG "Radviliškio lyderis" organizuotoje konferencijoje "LEADER metodo įgyvendinimo ypatumai ir ateities perspektyvos". Susirinkusiems Šiaulių apskrities ir Raseinių VVG atstovams, sveikinimo žodį tarė pirmininkas Romas Kalvaitis. Pirmininkas džiaugėsi VVG tarpusavio bendradarbiavimu įgyvendinant 2007 - 2013 metų kaimo plėtros strategijas ir įgyvendintais vietos projektais.

 

>
 
Svetainę finansuoja