Šiandien: 2017-06-27 18:30:04
 
 
   

Naujienos

Įvyko viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos"

2017-06-26

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2017 m. birželio 22 d. Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiauliuose, surengė viešinamąjį renginį "2015 - 2013 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos", įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį gausiai susirinko kaimo bendruomenių atstovai, seniūnai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

 

>

Grįžus iš Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydžio

2017-06-19

2017 m. birželio 17 d. įvyko tradicinis Respublikinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis Karklėje, Klaipėdos rajone, poilsiavietėje "Žilvitis". Šiaulių rajoną atstovavo daugiau negu 60 dalyvių iš Meškuičių, Kurtuvėnų, Aukštelkės, Bridų, Ginkūnų, Bubių, Šiupylių, Micaičių, Bazilionų, Noreikių, Šakynos, Naisių bendruomenių, Šiaulių rajono VVG darbuotojai.

 

>

Kviečiame į viešinamąjį renginį

2017-06-16

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2017 m. birželio 22 d. organizuoja viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos" ir kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominčius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programa

2017-06-15

Informuojame, kad nuo 2017 m. birželio 13 d. iki 2017 m. birželio 30 d. 17 val. (imtinai) priimamos paraiškos Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo projektinėms veikloms remti (bendruomenių projektai). Paraiškas pateikti Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai, (309a).

Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatai patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-246 "Dėl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo". Nuostatus galite rasti čia.

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2017-06-15

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia I-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, taisykles skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2017-06-08

2017 m. birželio 6 d.  Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos“ būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai: Birutė Ugianskienė, Edvardas Vileikis, Vismantas Anglickas, Gediminas Karalius, Giedrius Jakubėnas, Algis Mačiulis, Rasa Mitkienė, Vidutė Meižienė. Dalyvavo VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke-Žilinskienė, projekto administratorė – viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė.

>

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2017-06-07

2017 m. birželio 2 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai finansininkė Kristina Burke – Žilinskienė ir projekto administratorė – viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir  „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“ Pakruojyje. Seminare pranešimus pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Ji pristatė socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“ ir vietos plėtros strategijų administravimo sistemą.

>

Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotoje diskusijoje

2017-06-07

2017 m. birželio 1 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės finansininkė Kristina Burke – Žilinskienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos organizuotoje diskusijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimo aktualijos“. Diskusijoje dalyvavo ir kitos šalies vietos veiklos grupės, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos atstovai.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2017-05-02

2017 m. balandžio 27 d. sušauktas Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 34 nariai ir administracijos darbuotojai. Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė VVG veiklos ataskaitą už 2016 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 62 nariai.

 

>

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2017-04-19

2017 m. balandžio 19 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare "Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 m. programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas" Šiauliuose. Seminare pranešimą pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė. Ji pristatė VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo etapus ir taisyklių pagrindines nuostatas.

>
 
Svetainę finansuoja