Šiandien: 2017-03-25 19:20:32
 
 
   

Naujienos

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2017-03-23

2017 m. kovo 22 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, Tytuvėnų piligrimų centre, Tytuvėnuose, Kelmės r. surengė tradicinį vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė. 

>

Paskelbtas Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursas

2017-03-10

Žemės ūkio ministerija paskelbė Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursą. 2017-aisiais ministerija kaimo bendruomenėms skirs apie 0,8 mln. Eur. Paraiškos paramai gauti renkamos iki 2017 m. balandžio 10 d. Kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-142 "Dėl 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo".

>

Susitikimas su Žemės ūkio ministru

2017-03-10

2017 m. kovo 7 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininkas Povilas Zaveckas dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės salėje rengtame susitikime su Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2017-03-09


2017 m. kovo 7 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Vilniaus g. 263, Šiauliai, surengtas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo VVG valdybos nariai: Simona Dambrauskienė, Birutė Ugianskienė, Edvardas Vileikis, Mantas Griškus, Vismantas Anglickis, Gediminas Karalius, Indrė Birutytė, Giedrius Jakubėnas, Laima Skopienė, Algis Mačiulis, Rasa Mitkienė ir VVG darbuotojai: pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, projektų administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė, projekto administatotė Laima Pušinskienė.

>

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafikas

2017-01-30

Asociacija „Šiaulių rajojo vietos veiklos grupė“, vadovaudamasi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos 2014 m. spalio 8 d. posėdžio protokolo Nr. 23, 9 punkto nuostatomis skelbia 2017 metų užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafiką (parsisiųsti). Detalesnė informacija apie užbaigtų vietos projektų stebėseną ir kontrolę pateikiame skiltyje Informacija projektų vykdytojams-2007 - 2013 metų Šiaulių rajono vietos strategijos laikotarpis-Užbaigtų vietos projektų stebėsena ir kontrolė arba tel. 8 677 12352 (Projekto administratorė  - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė).

 

>

Dalyvauta VšĮ socialinių inovacijų centro informaciniame seminare

2017-01-19

Sausio 18 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė dalyvavo VšĮ Socialinių inovacijų centro organizuotame informaciniame seminare "Kompetencijos socialiniam verslui plėtoti" Šiauliuose.

>

Dėl užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų

2017-01-10

Primename, kad V-ojo kvietimo vietos projektų pagal I prioriteto "Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas" priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra", VI-ojo, VII-ojo, VIII-ojo kvietimų vietos projektų vykdytojai, vadovaudamiesi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių (patvirtintų Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos 2014 m. spalio 8 d. posėdžio protokolas Nr. 23) 21 punkto nuostatomis po vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, kol sueis 5 metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, per 4 mėnesius kiekvienais kalendoriniams metams pasibaigus - vietos projekto vykdytojas pateikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą. Ataskaitų formos pateiktos konkretaus vietos projekto kvietimo bendrosiose ir specialiosiose taisyklėse arba jas galima parsisiųsti interneto svetainės skiltyje Informacija projektų vykdytojams - 2007 - 2013 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos laikotaipis - Dokumentų formos

>

Įvyko informacinis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos"

2016-11-10


Įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją, Šiaulių r. VVG administracija 2016 m. lapkričio 9 d. organizavo informacinį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos". Renginyje dalyvavo potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, VVG nariai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

>

Kviečiame į informacinį renginį

2016-11-02

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2016 m. lapkričio 9 d. organizuoja informacinį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos" ir kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominčius Šiaulių rajono vietos plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Dėmesio!!!

2016-10-27

Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" galite rasti ir "Facebook" socialiniame tinkle. Ten rasite mūsų naujienas ir informaciją apie mūsų vykdomą veiklą. Sekite mus socialinio tinklo "Facebook" paskyroje: 

https://lt-lt.facebook.com/Asociacija-%C5%A0iauli%C5%B3-rajono-vietos-veiklos-grup%C4%97-407740249433070/

>
 
Svetainę finansuoja