Šiandien: 2018-05-24 14:36:57
 
 
   

Naujienos

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2018-05-17

2018 m. gegužės 15 d. Asociacijoje "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai ir vietos projektų pareiškėjų atstovai.

 

>

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2018-05-08

2018 m. gegužės 7 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas ir projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame informaciniame seminare "LEADER" bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programą" Vilniuje. Taip pat dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai, kurie konsultavo seminaro tematikos klausimais. Seminare pranešimą pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė. Ji pristatė 2018 m. VVG tarptautinio ir teritorinio bendrdarbiavimo taisyklių pagrindines nuostatas, pakeitimus.

 

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2018-04-27

2018 m. balandžio 25 d. sušauktas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 42 nariai ir administracijos darbuotojai. Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė asociacijos strategijos įgyvendinimo eigą ir VVG veiklos ataskaitą už 2017 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 61 narys. Per 2017 m. buvo surengti penki VVG valdybos posėdžiai, suorganizuoti keturi viešinamieji renginiai, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo valdybos posėdžius. Įgyvendinant strategiją įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG nariai, darbuotojai dalyvavo Šiaulių apskrities regiono organizuotuose susitikimuose, vietos veiklos grupių tinklo ir tarptautiniuose renginiuose bei Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotose priemonėse.

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2018-04-23

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia V-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, taisykles skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

 

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2018-04-18

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2018 m. balandžio 25 d. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programa

2018-04-12

Informuojame, kad nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. gegužės 11 d. 15.45 val. skelbiamas prašymų skirti lėšų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo projektinėms veikloms remti (Toliau - Bendruomenių prašymai) priėmimas.

Bendruomenių prašymai priimami Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (kab. Nr. 309).

Bendruomenių prašymai pildomi, priimami, svartomi ir lėšos išmokamos, vadovaujantis Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatais (toliau - Nuostatai), patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-246 "DĖl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo" (pridedama).

>

Dalyvauta VVG tinklo visuotiniame susirinkime

2018-04-06

2018 m. balandžio 5 d. Raudondvaryje, Kauno r. Raudondvario dvare vyko vietos veiklos grupių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupių atstovai iš visos Lietuvos. Iš Šiaulių rajono VVG dalyvavo pirmininkas Povilas Zaveckas ir projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė.

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2018-03-22

2018 m. kovo 21 d. Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis ir problemomis. Susitikimas vyko Skėmių traktieriuje, Radviliškio rajone. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susitikime taip pat dalyvavo Akmenės, Joniškio, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio rajonų vietos veiklos grupių darbuotojai, keletas Radviliškio rajono vietos veiklos grupės valdybos narių.

>

Pasirašytos visos I-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartys

2018-03-12

Įgyvendindama "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė I-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartis su asociacija "Vijolių kaimo bendruomenė", VšĮ "Naisų vasaros teatras", Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkciu centru ir asociacija "Gegužių kaimo bendruomenė".

 

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2018-02-19

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia IV-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, taisykles skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>
 
Svetainę finansuoja