Šiandien: 2022-01-18 09:20:45
 
 
   

Naujienos

SKELBIAMAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2021-12-22

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2022 m. sausio 17 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Detalesnę informaciją apie šio 22-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2021-12-22

2021 m. gruodžio 22 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupė valdybos posėdis, nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - trys klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Valdybos posėdžio metu buvo pristatytas ir patvirtintas vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (kodas LEADER-19.2-SAVA-4), finansavimo sąlygų aprašas bei pritarta paprastojo kvietimo teikimui vietos projektams Nr. 22 paskelbimui nuo 2022 m. sausio 17 d. 8.00 val. iki 2022 m. vasario 17 d. 16.00 val. Vietos projekto paraiškos priimamos asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, adresu: Vilties g. 2, Kužiai, Šiaulių r. Kvietimas bus patalpintas Šiaulių rajono vietos veiklos grupės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėse.

>

Dalyvauta RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų"

2021-12-15

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojai dalyvavo RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų", kurioje diskutavo apie įgyvendinamą Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos eigą, prioritetus: verslų kūrimas ir plėtra, kaimo gyventojų užimtumo, pajamų didinimas, kuriant darbo vietas, didinant socialinę įtrauktį ir bendruomeniškumo ugdymas, puoselėjant kultūrą ir krašto tradicijas, išsaugojant vietovės kraštovaizdį ir gerinant infrastruktūrą, pristatė pasiektus rezultatus.

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2021-12-02

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 21-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2021-12-02

2021 m. gruodžio 2 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo valdybos narių posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai. Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 5 klausimai. Posėdžio pirmininkas suskaičiuoja ar valdybos posėdyje yra kvorumas - 9 nariai, bet trys valdžios atstovai nusprendė nusišalinti, tai lieka 6 valdybos nariai. Siūloma pakeisti patvirtintos darbotvarkės 2 ir 3 klausimus atitinkamai nukelti į 3 ir 4 klausimus. Siūlymas priimtas - VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę.

>

Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras įgyvendino vietos projektą

2021-11-18

Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras sėkmingai įgyvendino vietos projektą "Fizinį aktyvumą skatinanti aplinka" pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos 2 prioriteto priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą". Projekto tikslas - skatinti Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau - Mokykla) mokinių ir kaimo vietovių jaunimo aktyvumą, didinti sveikatingumo lygį, plėtoti sportinį gyvenimą bei sudaryti sąlygas turtingesniam ir įvairesniam laisvalaikio praleidimui, atnaujinant turimą sporto aikštelę ir sporto salę. Bendra vietos projekto vertė su PVM - 39013,00 Eur, o skirta paramos suma - 31210,00 Eur.

 

>

UAB "Šiaurės banga" įgyvendino vietos projektą

2021-11-12

UAB "Šiaurės banga" sėkmingai įgyvendino vietos projektą "UAB "Šiaurės banga" skalbimo paslaugų plėtra" pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Projekto tikslas - skalbimo paslaugų veiklos plėtra, modernizuojant technologinius procesus siekiant didinti darbo našumą, paslaugų apimtis ir taip prisidedant prie mažųjų įmonių veiklos plėtojimo, darbo vietų kūrimo, didinant socialinę įtrauktį. Gauta parama palengvins projekto įgyvendinimą, darbo vietų sukūrimą. Bendra vietos projekto vertė be PVM - 105570,00 Eur, o skirta paramos suma - 52785,00 Eur.

>

Dalyvauta Litfood organizuotame seminare

2021-10-28

2021 m. spalio 26 d. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre (Šiaulių r.) Litfood organizuotame seminare "Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose" dalyvavo kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių atstovai iš Šiaulių, Kelmės, Plungės, Mažeikių bei Akmenės rajono savivaldybių. Iš Šiaulių rajono VVG dalyvavo pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė.

Seminaro metu dalyviai įgijo pasitikėjimo savimi, drąsos, susipažino su naujais būdais, metodais kaip būti išgirstam kolegų ir mokėti išklausyti kitus, suburti žmones bendrai veiklai, kaip bendruomenėje pasidalinti bei pasiskirstyti vaidmenimis ir užduotimis pagal amžiaus grupes, kad visi jaustųsi vienodai svarbūs ir reikšmingi, sužinojo kaip stiprinti bendruomeniškumą. VVG ir kaimo bendruomenių atstovai diskutavo apie veiklų viešinimo galimybes ir jo teikiamą naudą. Seminaro formatas buvo netradicinis - įprastos paskaitos su skaidrių demonstravimu, pakeistos gyvu ir nuoširdžiu bendravimu.

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2021-09-29

2021 m. rugsėjo 28 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir administravimu. Susitikimas vyko Daubiškių gyvenvietės bendruomenės namuose, Daubiškių k., Akmenės rajone. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susitikime tai pat dalyvavo Akmenės, Joniškio, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio, Šiaurės Vakarų Lietuvos rajonų vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai ir svečiai.

>

Šiaulių rajono VVG ir kaimo bendruomenės keliavo Pamario keliais

2021-09-13

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2021 m. rugsėjo 11 d. įgyvendindama projektą "Būkim drauge" (finansavimo sutarties Nr. SRZ-607 (3.54)) pagal Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, organizavo VVG narių ir rajono kaimo bendruomenių atstovų kelionę Pamario keliais: Dreverna - Svencelė - Ventės ragas - Mingė - Uostadvaris - Rusnė. Kelionėje dalyvavo Žarėnų, Naisių, Bubių, Šiupylių, Gegužių, Lukšių, Voveriškių, Sutkūnų, Varputėnų, Micaičių, Gruzdžių, Dirvonėnų, Bazilionų, Sauginių, Noreikių, Meškuičių bendruomenių atstovai ir kiti Šiaulių rajono VVG nariai.

Kelionės pradžioje Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas pateikė trumpą asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos apžvalgą, pasakojo apie įgyvendintus ir įgyvendinamus vietos projektus bei VVG ateitį.

>
 
Svetainę finansuoja