Šiandien: 2019-04-21 23:25:59
 
 
   

Naujienos

Pasirašyta paskutinė II-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-04-09

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. viietos plėtros strategiją 2019 m. kovo 18 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė paskutinę II-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-1-2017) vykdymo sutartį su MB "Pipirica". MB "Pipirica" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "MB "Pipirica" verslo plėtra kaimo vietovėje". Projekto tikslas - plėsti labai mažos įmonės verslą Šiaulių rajone, pradedant vykdyti maitinimo ir gėrimų teikimo veiklą bei sukuriant ir išlaikant naujas darbo vietas. Šiam projektui įgyvendinti skirta iki 74 949,00 Eur paramos suma.

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių sutikimas

2019-03-28

2019 m. kovo 27 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupė "Raseinių krašto bendrija" Betygalos kaime, Raseinių rajone, surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, problemomis. Susitikime dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, projekto administratorė Laima Pušinskienė, viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir praktikantė Gabrielė Kreimerytė. Taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, vietos veiklos grupės "Radviliškio lyderis", vietos veiklos grupės "Pakruojo rajono partnerystė", Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės ir Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės bei kaimų bendruomenės "Betygala" atstovai.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2019-03-08

2019 m. kovo 6 d. įvyko Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo VVG nariai, bendruomenių, verslo atstovai ir administracijos darbuotojai.

Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė asociacijos strategijos įgyvendinimo eigą ir VVG veiklos ataskaitą už 2018 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 59 nariai. Per 2018 m. buvo surengti devyni valdybos posėdžiai, šeši projektų atrankos posėdžiai, suorganizuoti trys viešinamieji renginiai, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo valdybos ir vietos projektų atrankos posėdžius.

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2019-02-15

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2019 m. kovo 6 d. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Kvietimas teikti paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. projektų finansavimui

2019-02-11

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kartu su Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba kviečia teikti paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų projektų finansavimui.

Projektus gali rengti ir paraiškas teikti švietimo, sveikatos priežiūros ir kitos biudžetinės ir viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, kurių teikiamoje paraiškoje veikla yra skirta Šiaulių rajono gyventojams ir susijusi su visuomenės sveikatos funkcijų vykdymu: visuomenės sveikatos stiprinimu, stebėsena, sveikatos išsaugojimu.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. vasario 13 d. iki 2019 m. kovo 4 d. 14.00 val. Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje, Sukilėlių g. 41, Šiauliai (2 aukštas, 201 kab.). Elektroninį variantą prašome atsiųsti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojai Ingai Rimgailienei, elektroniniu paštu inga.rimgailiene@siauliuraj.lt

Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą: https://www.siauliuraj.lt/lit/Placiau-/3622

>

Paskelbtas Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursas

2019-02-06

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija paskelbė Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursą. Paraiškos paramai gauti renkamos nuo 2019 m. vasario 11 d. iki kovo 15 d. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58. Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

1. Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas. Preliminariai šiai veiklos sričiai galės būti skiriama iki 30 proc. visų kvietimui numatytų lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui (su PVM) - 3 tūkst. Eur. Paramos lėšomis mokama (neviršijant nurodytų didžiausių paramos sumų projektui) iki 95 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turės būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos).

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2019-02-01

2019 m. sausio 29 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo dešimt Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos narių ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkė Vidutė Meižienė pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - šeši klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kuriuo metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.

>

Ieško socialinius verslus norinčių kurti bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų

2019-01-16

NVO Avilys tęsia bendradarbiavimą su Vilniaus universitetu ir kartu įgyvendindami projektą "Pagauk verslumo vėją". Ieško bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų iš visos Lietuvos, kurios nori kurti socialinius verslus ir jaučia, kad jaunų žmonių energija ir žinios būtų naudingos. Siūlo bendruomenėms 2-3 mėnesius bendradarbiauti su studentų komandomis, kurie yra pasiruošę padėti idėjų kūrimo ir stiprinimo procese.

>

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafikas

2019-01-04

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė", vadovaudamasi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos 2014 m. spalio 8 d. posėdžio protokolo Nr. 23, 9 punkto nuostatomis skelbia 2019 metų užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafiką (parsisiųsti). Detalesnė informacija apie užbaigtų vietos projektų stebėseną ir kontrolę pateikiame skiltyje Informacija projektų vykdytojams-2007 - 2013 metų Šiaulių rajono strategijos laikotarpis-Užbaigtų vietos projektų stebėsena ir kontrolė arba tel. 8 677 12352 (Viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė).

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2018-12-13

2018 m. gruodžio 12 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, problemomis. Susitikimas vyko Ziniūnų k., Joniškio rajone. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susitikime taip pat dalyvavo Akmenės, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio rajonų vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai valdybos nariai.

>
 
Svetainę finansuoja