Šiandien: 2019-09-23 10:12:50
 
 
   

Naujienos

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2019-09-12

2019 m. rugsėjo 11 d. asociacijoje "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai ir Šiaulių r. VVG darbuotojai. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, buvo svarstomi du darbotvarkės klausimai:

1. Dėl pritarimo asociacijos "Socialinių paslaugų ratas" projektui "Socialinės atskirties mažinimas, teikiant pavėžėjimo paslaugas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-10-1-2019).

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2019-08-14

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 11-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Baltijos keliui - 30!

2019-07-29

2019 m. rugpjūčio 23 dieną minėsime Molotovo-Ribentropo pakto 80-metį ir jį pasmerkusio Baltijos kelio 30-metį. Šiemet į Baltijos kelio jubiliejaus šventimą ypač aktyviai įsitraukė nevyriausybinės organizacijos, kurios siekia nors iš dalies pakartoti legendinį susikabinimą rankomis Baltijos kelyje, pakviesdamos visus sustoti į gyvą žmonių grandinę Vilniuje. Prieš 30 metų daug jaunų žmonių buvo dar vaikai ar net negimę, tačiau tėvų ar senelių pasakojimai apie Baltijos kelyje visus apėmusį begalinį vienybės jausmą, prisimenamą tarsi nepakartojamą stebuklą, rado atgarsį jų širdyse. Dabartinis jaunimas, dėkodamas už savo tėvų žingsnius siekiant svajonės, kuri tapo realytbe ir suteikė visai kitą gyvenimo kokybę, šiandien taip pat jaučia atsakomybę už savo valstyvę ir sako: "Baltijos kelias - tai mes!".

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2019-07-11

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia 10-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2019-07-10

2019 m. liepos 9 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, įvyko vietos projektų atrankos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai ir Šiaulių r. VVG darbuotojai.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, buvo svarstomas klausimas dėl pritarimo Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro projektui "Šiaulių rajono VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymą vietos plėtros strategijai įgyvendinti" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-1C-M-9-1-2019).

>

Pasirašyta VI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-06-13

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2019 m. birželio 6 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė VI-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-6-3-2018) vykdymo sutartį su IĮ ADI Souvenirs. IĮ ADI Souvenirs pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "IĮ ADI Souvenirs verslo plėtra - gamybinės bazės statyba". Įmonė veiklą vykdo nuo 2012 m. Projekto tikslas - keramikos gaminių gamybinės ir edukacinės veiklos plėtra, pastatant gamybos, pramoninės paskirties pastatą. Įmonės tikslas yra plėsti jau gaminamų gaminių asortimentą, kurti naujus produktus ir pradėti paslaugų veiklą.

>

Pasirašyta VI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-06-12

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2019 m. birželio 3 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė VI-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-6-2-2018) vykdymo sutartį su Gintautu Mačiūnu. Gintautas Mačiūnas pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Gintauto Mačiūno ekonominės veiklos plėtra kaime". Pagrindinis veiklos tikslas - užtikrinti kokybišką paslaugos teikimą gyventojams bei juridiniams asmenims.

 

>

Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydis Sauginiuose

2019-06-10

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2019 m. birželio 8 d. įgyvendindama projektą "Gera būti drauge" pagal 2019 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, organizavo kaimo bendruomenių sąskrydį. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-342 "Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2019 metų žemės ūkio, maisto ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę " Parama kaimo bendruomenėms" (01 001 01 03 09), sąrašo patvirtinimo". Šio projekto tikslas - skatinti glaudesnį Šiaulių rajono kaimo bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą, bendruomeniškumą dalijantis gerąja patirtimi, telkiant rajono kaimo gyventojus veikti kartu ir pagyvinti Šiaulių rajono kaimo vietovių socialinį, kultūrinį gyvenimą, įtraukiant jaunimą iš pažeidžiamų visuomenės grupių. Tradicinis Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydis vyko Sauginių ežero pakrantėje. Renginyje dalyvavo per 300 dalyvių iš Šiaulių rajono kaimo bendruomenių: Bazilionų, Bubių, Drąsučių, Meškuičių, Šakynos, Kužių, Piktuižių, Žarėnų, Vijolių, Noreikių, Lukšių, Gruzdžių, Žadžiūnų, Gilaičių, Aukštelkės, Gegužių, Micaičių, Voveriškių ir Sauginių.

>

Pasirašyta VI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-06-06

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2019 m. gegužės 20 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė VI-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-6-5-2018) vykdymo sutartį su UAB "BALTIC GOLD". UAB "BALTIC GOLD" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "UAB "BALTIC GOLD" plėtra pradedant tekstilės apdailos verslą". Įmonė įprastinę veiklą vykdo nuo 2011 m. ir artimiausiu laikotarpiu planuoja taikyti diversifikacijos metodą pradėdama naują veiklą. Plėsti UAB "BALTIC GOLD" veiklą kaimo vietovėje, pradedant teikti kokybiškas ir projekto įgyvendinimo vietoje neteikiamas tekstilės apdailos paslaugas, įkuriant naujas darbo vietas bei išlaikant esamas Žaliūkų k., Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje.

>

Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programa

2019-06-03

Informuojame, kad nuo 2019 m. birželio 3 d. iki birželio 21 d. (15.45 val.) skelbiamas prašymų skirti lėšų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo projektinėms veikloms remti (toliau - Bendruomenių prašymai) priėmimas (prašymo skirti lėšas projektui įgyvendinti forma pridedama).

Bendruomenių prašymai gali būti pateikti šiais būdais: atsiųsti, naudojantis registruoto pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, el. paštu priimamasis@siauliuraj.lt pasirašyti elektroniniu parašu arba Savivaldybės administracijai pristatyti asmeniškai adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (kab. Nr. 309).

Bendruomenių prašymai pildomi, priimami, svarstomi ir lėšos išmokamos, vadovaujantis Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatais (toliau - Nuostatai), patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr.  T-246 "Dėl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo" (pridedama).

>
 
Svetainę finansuoja