Šiandien: 2024-05-24 10:14:03
 
 
   

Naujienos

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2024-04-29

Balandžio 24 d. kavinėje "Linelis", Vilties g. 6, Kužiuose, Šiaulių r., vyko asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. susirinkime dalyvavo VVG nariai, bendruomenių, verslo atstovai ir asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracijos darbuotojai.

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nariai į susirinkimą buvo pakviesti el. paštu. Parvirtintoje susirinkimo darbotvarkėje keturi klausimai.

Pirmininkas P. Zaveckas pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" veiklos ataskaitą už 2023 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 56 nariai. Per 2023 m. buvo suorganizuoti trylika valdybos ir šeši projektų atrankos komitetų posėdžiai, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo ir vietos projektų atrankos komiteto posėdžius.

 

>

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2024-04-24


Balandžio 23 d. vyko Šaulių rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Laima Markūnaitė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai. 

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu.

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2024-04-19

Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2024 m. balandžio 24 d. 15.00 val. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Dalyvauta Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių visuotiniame susirinkime

2024-04-18

Balandžio 17 d. Josvainiuose, Kėdainių rajone vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių visuotinis susirinkimas. Iš Šiaulių rajono VVG dalyvavo pirmininkas Povilas Zaveckas ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė.

Susirinkimo metu buvo pristatytos ir patvirtintos 2023 metų veiklos ir finansinės ataskaitos bei 2024 metų veiklos planas. Susirinkime trečiai kadencijai Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmninke išrinkta Virginija Šetkienė. Naujai išrinktoje valdyboje, 7 nariai: Virginija Šetkienė, Loreta Sirvidienė, Eglė Juozapavičienė, Angelė Jokubynienė, Aušra Vaidotienė, Rimvydas Palubinskas, Odeta Baltramiejūnienė.

>

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2024-04-10

Balandžio 9 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Laima Markūnaitė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (komiteto) nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 6 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu. 

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2024-04-02

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2024 m. balandžio 24 d. 15.00 val. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Jaukių artėjančių švenčių!

2024-03-29

 

>

Dėl vietos projektų atrankos komiteto posėdžio

2024-03-27

34-ojo kvietimo nuotolinis vietos projektų atrankos komiteto posėdis, turėjęs įvykti 2024 m. kovo 27 d., dėl nenumatytų aplinkybių neįvyko ir sprendimai posėdžio darbotvarkės klausimais nebuvo priimti.

34-ojo kvietimo vietos projektų atrankos posėdis įvyks 2024 m. balandžio 9 d.

>

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenėms

2024-03-22

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenes teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui.

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau - Paraiškos) teikiamos vadovaujantis ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas).

Prašymus ir paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenės, bendruomenių vietos veiklos grupė (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos).

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. kovo 21 d. iki 2024 m. balandžio 19 d. 23:59 val.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2024-03-15


Kovo 15 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Laima Markūnaitė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 5 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu.

>
 
Svetainę finansuoja