Šiandien: 2016-10-25 02:35:10
 
 
   

Naujienos

Šiaulių apskrities, Raseinių ir Skuodo vietos veiklos grupių susitikimas Joniškyje

2016-10-13

Tradicinį vietos veiklos grupių susitikimą Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė spalio 12 d. Mikolaičiūnų k., Joniškio r. Susitikime kartu su Akmenės, Joniškio, Kelmės, Raseinių, Radviliškio, Pakruojo, Skuodo vietos veiklos grupių administracijos darbuotojais dalyvavo ir Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė - projekto administratorė Akvilė Petrulaitytė. Taip pat susitikime dalyvavo keletas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių.

>

Pirmoji tarptautinė vietos bendruomenių mugė

2016-09-05


2016 m. rugsėjo 3 d. Vilniuje, LITEXPO parodų ir kongresų centre, įvyko pirmoji tarptautinė vietos bendruomenių šventė - mugė, skirta Vietos bendruomenių metams paminėti. Renginio tikslas - pristatyti vietos bendruomeninių organizacijų ir vietos veiklos grupių veiklą, regionų vietos produktus, verslus, turistinius maršrutus, edukacines programas Lietuvoje bei užsienio valstybėse. Pirmąją tarptautinę vietos bendruomenių šventę - mugę atidarė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kurią kartu organizavo Ūkio ministerija ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga.

>

Seminaras Telšiuose

2016-08-19

Rugpjūčio 18 d. Telšių menų inkubatoriuje vyko seminaras "Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 m. programos priemonę "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti" - "Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai"", kurį organizavo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Seminare dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai, Joniškio, Akmenės ir kt. savivaldybių VVG atstovai, fiziniai asmenys, ūkininkai ir kam aktuali ši tema.

>

Pasirašyta paramos sutartis

2016-06-13

2016 m. birželio 10 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta Bendruomenių inicijuotos viensektorinės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "LEADER", paramos sutartis. Sutartį pasirašė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos l. e. p. Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Beata Zemska ir Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininkas Povilas Zaveckas.

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2016-05-26

2016 m. gegužės 24 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojai dalyvavo Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikime, kuris surengtas Klykolių bendruomenės "Klykolių sodžius" namuose, Akmenės r. Susitikimą organizavo Akmenės rajono vietos veiklos grupė. Jame dalyvavo Akmenės VVG, Joniškio rajono partnerystės VVG, VVG "Pakruojo rajono partnerystė", "Radviliškio lyderis", Kelmės krašto VVG, Šiaulių rajono VVG, Raseinių rajono VVG ir Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG.

 

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2016-03-21

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2016 m. kovo 30 d. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Dėl užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų

2016-02-18

Primename, kad V-ojo kvietimo vietos projektų pagal I prioriteto "Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas" priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra", VI-ojo, VII-ojo, VIII-ojo kvietimų vietos projektų vykdytojai, vadovaudamiesi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių (patvirtintų Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos 2014 m. spalio 8 d. posėdžio protokolas Nr. 23) 21 punkto nuostatomis po vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, kol sueis 5 metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus - vietos projekto vykdytojas pateikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą. Ataskaitų formos pateiktos konkretaus vietos projekto kvietimo bendrosiose ir specialiosiose taisyklėse arba jas galima parsisiųsti interneto svetainės skiltyje Informacija projektų vykdytojams - Dokumentų formos.

>

Kviečiame pasinaudoti finansavimo galimybėmis

2015-12-16

Belaukiant naujosios 2014-2020 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos finansavimo kviečiame pasinaudoti kitomis finansavimo galimybėmis. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas jaunimo iniciatyvų projektams ir vaikų dienos centrų veiklos projektams. Detalesnė informacija šios ministerijos tinklapyje.

>

Kviečiame į informacinį renginį

2015-10-13

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2015 m. spalio 21 d. organizuoja informacinį renginį "2014 - 2020 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos rengimo aktualijos" ir kviečia dalyvauti visus besidominčius Šiaulių rajono vietos plėtra. Detalesnė informacija pateikiama preliminarioje renginio darbotvarkėje.

>

Įvyko Šiaulių r. VVG visuotinis susirinkimas

2015-08-20

2015 m. rugpjūčio 18 d. įvyko Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis susirinkimas, kuriuo metu vienbalsiai buvo pritarta 2014 - 2020 m. Šiaulių rajono vietos plėtros strategijai. Parengtą 2014 - 2020 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją pristatė mokslų daktaras Vytautas Pranas Mickus ir lektorė-konsultantė Jūratė Čiuknaitė. Pristatymo metu V. P. Mickus Šiaulių rajono VVG nariams pateikė demografinės, migracijos, ekonominės bei socialinės analizės duomenis Šiaulių r. VVG teritorijoje, akcentavo duomenų rinkimo problemas, pristatė vietos plėtros strategijų vertinimo reikalavimus ir kt. 

>
 
Svetainę finansuoja