Šiandien: 2024-07-22 16:57:13
 
 
   

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2024-04-24

Balandžio 23 d. vyko Šaulių rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Laima Markūnaitė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai. 

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu. Pateikta bendra informacija apie 36 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (Nr. LEADER-19.2-6.4.1) (lėšų šaltinis EURI) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu pritarta UAB "Šiaurės banga" vietos projektui "Šiaurės banga" paslaugų plėtra" ir rekomenduojama jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-EURI-6A-D-36-1-2024).

Posėdžio protokolą suderinus su dalyvavusiais vietos projektų atrankos komiteto nariais/ nariais stebėtojais ir jį pasirašius, paviešinsime asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" interneto svetainėje http://www.siauliurvvg.lt/.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja