Šiandien: 2024-06-12 18:12:10
 
 
   

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenėms

2024-03-22

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenes teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui.

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau - Paraiškos) teikiamos vadovaujantis ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas).

Prašymus ir paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenės, bendruomenių vietos veiklos grupė (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos).

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. kovo 21 d. iki 2024 m. balandžio 19 d. 23:59 val.

Projekto įgyvendinimo terminas iki 2024 m. gruodžio 1 d.

2024 m. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimo programai skirta - 25 000 Eur.

Vienam projektui galima skirti minimalią sumą - 1000 Eur.

Vienam projektui galima skirti maksimalią sumą - 1500 Eur.

Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenių organizacijų tarybos sprendimu 2024 metams nustatytas projektinių veiklų eiliškumas:

1) bendruomeniškumo skatinimas (įskaitant tik mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas (iki 1500 Eur);

2) Savivaldybės teritorijos viešųjų erdvių sutvarkymas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų sutvarkymas) ir atnaujinimas, pritaikant jas viešojo naudojimo poreikiams (iki 1500 Eur);

3) materialaus turto (išskyrus ilgalaikį turtą, kurio vertė 500 Eur (penki šimtai Eur) ir daugiau, kaip šį turtą reglamentuoja 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Ilgalaikis materialusis turtas"), kuris būtinas efektyviam Asmens, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) registruotų narių, įstatuose/ nuostatuose numatytos veiklos vykdymui, Asmens narių poreikių tenkinimui, edukacijų, renginių organizavimui, sukūrimas ir (arba) stiprinimas (1000 Eur);

4) mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos Asmenų gebėjimų ugdymui, organizavimas (1000 Eur).

Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą: https://siauliuraj.lt/skelbiamas-konkursas-siauliu-rajono-kaimo-ir-kursenu-miesto-gyventoju-bendruomeniu-projektams-2024-metais-finansuoti/5276

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja