Šiandien: 2024-06-12 19:24:41
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2024-03-15

Kovo 15 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Laima Markūnaitė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 5 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu. Pateikta bendra informacija apie 35 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

Posėdžio metu valdybos nariai pritarė ir rekomendavo du vietos projektus perduoti į kitą vertinimo etapą sekančiai:

1. Sutkūnų bendruomenės vietos projektą "Nuotykiai Sutkūnuose" (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-35-1-2024).

2. Asociacijos "Žarėnų kaimo bendruomenė" vietos projektą "Po tėviškės dangum" - 2024" (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-35-2-2024).

Suderintą posėdžio protokolą galite rasti skiltyje VVG veikla-VVG veiklos dokumentai-Valdybos posėdžių dokumentai-2015-2023 metų laikotarpis.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja