Šiandien: 2024-07-22 16:42:02
 
 
   

Teisės aktai

Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir administravimą reglamentuoja šie teisės aktai:

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos laikotarpis (su pereinamuoju laikotarpiu iki 2025 metų):

1. LR Žemės ūkio ministro 201-08-26 įsakymas Nr. 3D-507 "Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2024-05-01).

2. LR Žemės ūkio ministro 2015-05-04 įsakymas Nr. 3D-343 "Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2023-03-02).

3. LR Žemės ūkio ministro 2016-01-08 įsakymas Nr. 3D-8 "Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2024-03-21).

4. LR Žemės ūkio ministro 2014-12-03 įsakymas Nr. 3D-925 "Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2023-01-19).

5. LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3D-544 "Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2024-04-19).

6. LR Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 3D-718 "Dėl projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemones, rodiklio "Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas" pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2020-11-05).

7. LR Žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 3D-440 "Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 - 2027 m. strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2023-09-06).

8. LR Žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 3D-889 "Dėl galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2022-12-24).

9. LR Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 3D-918 "Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2014-12-02).

10. LR Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 3D-720 "Dėl socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2022-02-24).

11. LR Žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. 3D-428 "Dėl sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2022-07-07).

12. LR Žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 3D-147 "Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonės "Leader programa" veiklos srities "Parengiamoji parama" įgyvendinimo taisyklių, taikomų projektams, skirtiems 2023 - 2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti, patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2022-12-21).

 

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano laikotarpis:

1. LR Žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 3D-102 "Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2024-05-09).

2. LR Žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 3D-4 "Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2024-03-22).

3. LR Žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 3D-528 "Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2024-04-11).

4. LR Žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3D-181 "Dėl projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2023-03-23).

5. LR Žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-201 "Dėl suteiktos paramos iš EŽŪFKP lėšų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginį planą viešinimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2023-03-31).

6. LR Žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 3D-38 "Dėl projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencines priemones, rodiklio "Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas" pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2023-01-26).

 

 

 

 

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja