Šiandien: 2022-10-07 18:31:10
 
 
   

Teisės aktai

Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir administravimą reglamentuoja šie teisės aktai:

1. LR Žemės ūkio ministro 201-08-26 įsakymas Nr. 3D-507 "Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2022-08-17).

2. LR Žemės ūkio ministro 2015-05-04 įsakymas Nr. 3D-343 "Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2022-05-27).

3. LR Žemės ūkio ministro 2016-01-08 įsakymas Nr. 3D-8 "Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2022-07-21).

4. LR Žemės ūkio ministro 2014-12-03 įsakymas Nr. 3D-925 "Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2022-01-13).

5. LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3D-544 "Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2022-09-01).

6. LR Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 3D-718 "Dėl projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemones, rodiklio "Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas" pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2020-11-05).

7. LR Žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 3D-440 "Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2022-04-20).

8. LR Žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 3D-889 "Dėl galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2017-07-21).

9. LR Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 3D-918 "Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2014-12-02).

10. LR Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 3D-720 "Dėl socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2022-02-24).

11. LR Žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. 3D-428 "Dėl sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2022-07-07).


 

 

 

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja