Šiandien: 2017-04-24 10:19:03
 
 
   

Teisės aktai

Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir administravimą reglamentuoja šie teisės aktai:

1. LR Žemės ūkio ministro 2016-02-09 įsakymas Nr. 3D-60 "Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2016-09-01).

2. LR Žemės ūkio ministro 2015-05-04 įsakymas Nr. 3D-343 "Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2016-07-01).

3. LR Žemės ūkio ministro 2016-01-08 įsakymas Nr. 3D-8 "Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2016-04-30).

4. LR Žemės ūkio ministro 2014-12-03 įsakymas Nr. 3D-925 "Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2016-08-05).

5. LR Žemės ūkio ministro 2016-07-29 įsakymas Nr. 3D-444 "Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos "Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2016 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo" (aktuali redakcija nuo 2016-07-29).

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja