Šiandien: 2017-05-24 22:35:35
 
 
   

Naujienos

Dalyvauta VšĮ socialinių inovacijų centro informaciniame seminare

2017-01-19

Sausio 18 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė dalyvavo VšĮ Socialinių inovacijų centro organizuotame informaciniame seminare "Kompetencijos socialiniam verslui plėtoti" Šiauliuose.

>

Dėl užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų

2017-01-10

Primename, kad V-ojo kvietimo vietos projektų pagal I prioriteto "Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas" priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra", VI-ojo, VII-ojo, VIII-ojo kvietimų vietos projektų vykdytojai, vadovaudamiesi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių (patvirtintų Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos 2014 m. spalio 8 d. posėdžio protokolas Nr. 23) 21 punkto nuostatomis po vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, kol sueis 5 metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, per 4 mėnesius kiekvienais kalendoriniams metams pasibaigus - vietos projekto vykdytojas pateikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą. Ataskaitų formos pateiktos konkretaus vietos projekto kvietimo bendrosiose ir specialiosiose taisyklėse arba jas galima parsisiųsti interneto svetainės skiltyje Informacija projektų vykdytojams - 2007 - 2013 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos laikotaipis - Dokumentų formos

>

Įvyko informacinis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos"

2016-11-10


Įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją, Šiaulių r. VVG administracija 2016 m. lapkričio 9 d. organizavo informacinį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos". Renginyje dalyvavo potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, VVG nariai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

>

Kviečiame į informacinį renginį

2016-11-02

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2016 m. lapkričio 9 d. organizuoja informacinį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos" ir kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominčius Šiaulių rajono vietos plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Dėmesio!!!

2016-10-27

Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" galite rasti ir "Facebook" socialiniame tinkle. Ten rasite mūsų naujienas ir informaciją apie mūsų vykdomą veiklą. Sekite mus socialinio tinklo "Facebook" paskyroje: 

https://lt-lt.facebook.com/Asociacija-%C5%A0iauli%C5%B3-rajono-vietos-veiklos-grup%C4%97-407740249433070/

>

Dalyvauta Žemės ūkio ministerijos seminare vietos projektų administravimo tema

2016-10-26


Spalio 25 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 m. programos priemonę "LEADER" Šiauliuose. Seminare pranešimą pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Sigutė Mečkovskienė. Ji pristatė vietos projektų administravimo taisykles bei jų taikymą: apie tai, kas lėmė taisyklių turinį. Buvo vadovaujamasi griežtu ES reglamentais, ES auditų išvadomis, VPS priemonių poreikių ir jų įvairove.

>

Šiaulių apskrities, Raseinių ir Skuodo vietos veiklos grupių susitikimas Joniškyje

2016-10-13

Tradicinį vietos veiklos grupių susitikimą Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė spalio 12 d. Mikolaičiūnų k., Joniškio r. Susitikime kartu su Akmenės, Joniškio, Kelmės, Raseinių, Radviliškio, Pakruojo, Skuodo vietos veiklos grupių administracijos darbuotojais dalyvavo ir Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė - projekto administratorė Akvilė Petrulaitytė. Taip pat susitikime dalyvavo keletas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių.

>

Pirmoji tarptautinė vietos bendruomenių mugė

2016-09-05


2016 m. rugsėjo 3 d. Vilniuje, LITEXPO parodų ir kongresų centre, įvyko pirmoji tarptautinė vietos bendruomenių šventė - mugė, skirta Vietos bendruomenių metams paminėti. Renginio tikslas - pristatyti vietos bendruomeninių organizacijų ir vietos veiklos grupių veiklą, regionų vietos produktus, verslus, turistinius maršrutus, edukacines programas Lietuvoje bei užsienio valstybėse. Pirmąją tarptautinę vietos bendruomenių šventę - mugę atidarė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kurią kartu organizavo Ūkio ministerija ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga.

>

Seminaras Telšiuose

2016-08-19

Rugpjūčio 18 d. Telšių menų inkubatoriuje vyko seminaras "Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 m. programos priemonę "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti" - "Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai"", kurį organizavo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Seminare dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai, Joniškio, Akmenės ir kt. savivaldybių VVG atstovai, fiziniai asmenys, ūkininkai ir kam aktuali ši tema.

>

Pasirašyta paramos sutartis

2016-06-13

2016 m. birželio 10 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta Bendruomenių inicijuotos viensektorinės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "LEADER", paramos sutartis. Sutartį pasirašė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos l. e. p. Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Beata Zemska ir Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininkas Povilas Zaveckas.

>
 
Svetainę finansuoja