Šiandien: 2018-04-21 05:01:23
 
 
   

Naujienos

Įvyko pirmasis vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2018-01-29

2018 m. sausio 26 d. Asociacijoje "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" įvyko pirmasis vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai ir vietos projektų pareiškėjų atstovai. Posėdį stebėjo, naudojant Skype programa, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Pociūtė.

>

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafikas

2018-01-29

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė", vadovaudamasi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos 2014 m. spalio 8 d. posėdžio protokolo Nr. 23, 9 punkto nuostatomis skelbia 2018 metų užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafiką (parsisiųsti). Detalesnė informacija apie užbaigtų vietos projektų stebėseną ir kontrolę pateikiame skiltyje Informacija projektų vykdytojas-2007 - 2013 metų Šiaulių rajono vietos strategijos laikotarpis-Užbaigtų vietos projektų stebėsena ir kontrolė arba tel. 8 677 12352 (Projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė).

>

Dalyvauta LKBS baigiamajame renginyje

2018-01-23

2018 m. sausio 19 - 20 d. Druskininkų krašte vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos organizuoto konkurso "Kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių 2017 m. pasiekimai ir projektų idėjos" baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių iš visos Lietuvos. Šiaulių rajoną atstovavo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė, Sauginių bendruomenės pirmininkas Giedrius Jakubėnas, Šakynos kaimo bendruomenės pirmininkė Saulė Kreimerienė ir Voveriškių bendruomenės vadovė Rita Cecervovė. Baigiamojo renginio dalyvius pasveikino LR Seimo narė Guoda Burokienė ir Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.

>

Paskelbtas Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursas

2018-01-18

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija paskelbė Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursą. 2018 m. ministerija kaimo bendruomenėms numatė skirti apie 0,8 mln. Eur. Paraiškos paramai gauti renkamos nuo 2018 m. sausio 22 d. iki vasario 23 d. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. D-20.

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2018-01-15

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia III-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Įvyko viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pasiekimai ir ateities planai"

2017-12-18

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2017 m. gruodžio 14 d. surengė viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pasiekimai ir ateities planai" įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vadovai, atstovai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

 

>

Susitikimas su galimais partneriais tarptautiniam projektui rengti

2017-12-06

2017 m. gruodžio 5 d., Šiauliuose, Šiaulių rajono VVG darbuotojai susitiko su Vokietijos Vogtlando regiono vietos veiklos grupės ir Raseinių rajono vietos veiklos grupės "Raseinių krašto bendrija" atstovais. Šio susitikimo tikslas buvo aptarti bendradarbiavimo galimybes, įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimo projektą. Susitikimą iniciavo Šiaulių rajono VVG, kadangi ji yra paraiškos gauti techninę paramą tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "LEADER" veiklos sritį "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas" teikėja. Šio susitikimo dalyviai numatyti kaip projekto partneriai, paraiškoje techninei paramai gauti.

>

Įvyko viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos"

2017-11-23

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2017 m. lapkričio 22 d. surengė viešinamąjį renginį "2015-2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos", įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

 

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2017-11-20

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia II-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Kviečiame į viešinamąjį renginį

2017-11-17

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2017 m. lapkričio 22 d. organizuoja viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos" ir kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominčius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>
 
Svetainę finansuoja