Šiandien: 2018-10-15 16:38:11
 
 
   

Naujienos

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2018-07-02

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia VI-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, taisykles skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Grįžus iš Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydžio

2018-06-18

2018 m. birželio 16 d. įvyko tradicinis Respublikinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis Karklėje, Klaipėdos rajone, polilsiavietėje "Žilvitis". Šiaulių rajoną atstovavo dalyviai iš Bridų, Ginkūnų, Bubių, Sauginių, Micaičių, Noreikių bendruomenių, Šiaulių rajono VVG darbuotojai. Atvykę į renginio vietą įkūrėme savo rajono kiemelį, dalyvavome iškilmingame Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydžio atidaryme, kurį vainikavo sąskrydžio bendruomenių eisena pajūriu. Micaičių bendruomenės narės žygiavo pasipuošusios tautiniais kostiumais, plevėsavo rajono bendruomenių vėliavos.

>

Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydis Sauginiuose

2018-06-11

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2018 m. birželio 9 d. įgyvendindama projektą "Tegul bendrumas mus vienija" pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, organizavo Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydį. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Tradicinis Šiaulių rajono kaimo bednruomenių sąskrydis vyko Sauginiuose, gražioje ežero pakrantėje. Renginyje dalyvavo per 200 dalyvių iš Šiaulių rajono kaimo bendruomenių: Kužių, Naisių, Vijolių, Voveriškių, Sauginių, Aukštelkės, Žarėnų, Šiupylių, Meškuičių, Drąsučių, Šakynos, Bazilionų, Raudėnų, Lukšių, Gilaičių, Bubių, Micaičių, Bridų, Noreikių, Eimučių, Gergždelių ir Kairių. 

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2018-06-07

2018 m. birželio 6 d. Vietos veiklos grupė "Pakruojo rajono partnerystė" surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir problemomis. Susitikimas vyko Akmenėlių dvare, Akmenėlių k., Pakruojo rajone. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susitikime taip pat dalyvavo Akmenės, Joniškio, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio rajonų vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai, keletas Pakruojo rajono vietos veiklos grupės valdybos narių.

>

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2018-05-30

2018 m. gegužės 29 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare "Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė" Telšiuose.

>

Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydis

2018-05-24

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2018 m. birželio 9 d. organizuoja Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydį "Tegul bendrumas mus vienija" ir kviečia visas Šiaulių rajono kaimo bendruomenes jame dalyvauti. Detalesnė informacija pateikiama sąskrydžio programoje.

Daugiau informacijos: +370 620 35600, +370 677 12352.

>

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2018-05-17

2018 m. gegužės 15 d. Asociacijoje "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai ir vietos projektų pareiškėjų atstovai.

 

>

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2018-05-08

2018 m. gegužės 7 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas ir projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame informaciniame seminare "LEADER" bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programą" Vilniuje. Taip pat dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai, kurie konsultavo seminaro tematikos klausimais. Seminare pranešimą pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė. Ji pristatė 2018 m. VVG tarptautinio ir teritorinio bendrdarbiavimo taisyklių pagrindines nuostatas, pakeitimus.

 

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2018-04-27

2018 m. balandžio 25 d. sušauktas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 42 nariai ir administracijos darbuotojai. Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė asociacijos strategijos įgyvendinimo eigą ir VVG veiklos ataskaitą už 2017 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 61 narys. Per 2017 m. buvo surengti penki VVG valdybos posėdžiai, suorganizuoti keturi viešinamieji renginiai, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo valdybos posėdžius. Įgyvendinant strategiją įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG nariai, darbuotojai dalyvavo Šiaulių apskrities regiono organizuotuose susitikimuose, vietos veiklos grupių tinklo ir tarptautiniuose renginiuose bei Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotose priemonėse.

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2018-04-23

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia V-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, taisykles skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

 

>
 
Svetainę finansuoja