Šiandien: 2021-04-13 23:16:39
 
 
   

Naujienos

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2020-12-22

2020 m. gruodžio 22 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo vietos projektų atrankos komiteto posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - vienas klausimas, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, valdybos nariai pritarė ir rekomendavo uždarosios akcinės bendrpvės "Kuršėnų vandenys" projektą "Nugeležinimo įrenginių statyba Pakapės kaime" (paraiškos Nr. ŠIAU0LEADER-6B-I-19-1-2020) perduoti į kitą vertinimo etapą.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo apžvalga

2020-12-18

2016 m. birželio 10 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pasirašė bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "LEADER", paramos sutartis Nr. 42VS-KS-15-1-06671. Strategijai įgyvendinti skirta 2 807 186,00 Eur iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projekto įgyvendinimo vieta - Šiaulių rajono savivaldybė (išskyrus - Kuršėnų miestą). Strategiją įgyvendinti numatyta iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijoje numatyti du prioritetai:

I. Verslų kūrimas ir plėtra, kaimo gyventojų užimtumo, pajamų didinimas, kuriant darbo vietas, didinant socialinę įtrauktį.

II. Bendruomeniškumo ugdymas, puoselėjant kultūrą ir krašto tradicijas, išsaugojant vietovės kraštovaizdį ir gerinant infrastruktūrą.

2020 metais Šiaulių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją paskelbė šešis kvietimus teikti vietos projektų paraiškas.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2020-12-07

Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbtas karantinas, Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinį narių susirinkimą organizavo 2020 m. gruodžio 2 d. rašytine procedūra elektroniniu paštu.

Iš 58 narių susirinkime dalyvavo 42 balsavimo teisę turintys nariai.

Visuotinio narių susirinkimo metu buvo svarstomas vienas klausimas - dėl pritarimo Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimui. Susirinkime dalyvavę 42 VVG nariai balsavo ir vienbalsiai pritarė Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos keitimui.

>

Įvyko vietos projektų atrankos posėdis

2020-12-03

2020 m. gruodžio 1 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo vietos projektų atrankos komiteto posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai ir Šiaulių r. VVG darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - penki klausimai. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, valdybos nariai pritarė ir rekomendavo keturis vietos projektus perduoti į kitą vertinimo etapą sekančiai:

1. Asociacijos "Bridų bendruomenė" projektą "Bridai švenčia..." (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-18-4-2020).

2. Visuomeninės organizacijos "Lukšių kaimo bendruomenė" projektą "Lukšių vasarėlė - 2021" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-18-2-2020).

3. Asociacijos "Šakynos bendruomenė" projektą "Šeimos vakarai" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-18-1-2020).

4. Voveriškių bendruomenės projektą "Tik vieningi - mes laimingi" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-18-3-2020).

>

DĖMESIO!!!

2020-11-11

Svarbi informacija dėl VVG darbo organizavimo!

Dirbame NUOTOLINIU BŪDU nuo 2020 m. lapkričio 9 d.

Atsižvelgdami į situaciją šalyje, susidarusią dėl COVID-19 bei saugodami Jūsų ir VVG darbuotojų sveikatą, kviečiame konsultuotis telefonu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis. Iškilus būtinybei pristatyti dokumentus, prašome iš anksto susitarti telefonu.

Darbuotojų kontaktai:

Pirmininkas Povilas Zaveckas

Tel. +370 620 35600

El. p. siauliurvvg@gmail.com


Finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė

Tel. +370 620 33959

El. p. siauliurvvg@gmail.com


Viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė

Tel. +370 677 12352

El. p. siauliurvvg@gmail.com


Projekto administratorė Laima Pušinskienė

Tel. +370 618 86300

El. p. siauliurvvg@gmail.com

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2020-11-03

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 19-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2020-10-15

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 18-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2020-10-14

2020 m. spalio 14 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo vietos projektų atrankos komiteto posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai ir Šiaulių r. VVG darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - vienas klausimas, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, valdybos nariai pritarė ir rekomendavo "Linartų krašto bendruomenė" asociacijos projektą "Gamta suartina" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-17-1-2020) perduoti į kitą vertinimo etapą.

>

Pasirašyta XV-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-10-08

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2020 m. spalio 8 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XV-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-15-3-2020/42VS-PV-20-1-05731-PR001) vykdymo sutartį su Asociacija "Svajonių gatvė". Asociacija "Svajonių gatvė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Asociacijos Svajonių gatvė bendruomeninio socialiai atsakingo verslo kūrimas". Projekto tikslas - sukurti bendruomeninį socialiai atsakingą verslą Ginkūnų kaime.

>

Pasirašyta XV-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-09-29

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2020 m. rugsėjo 28 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XV-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-15-2-2020/42VS-PV-20-1-05729-PR001) vykdymo sutartį su Asociacija "Raizgių kaimo bendruomenė". Asociacija "Raizgių kaimo bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Asociacijos "Raizgių kaimo bendruomenė" bendruomeninio socialiai atsakingo verslo kūrimas". Projekto tikslas - sukurti bendruomeninį socialiai atsakingą verslą Raizgių kaime.

>
 
Svetainę finansuoja