Šiandien: 2024-02-26 03:57:14
 
 
   

Naujienos

Kviečiame į viešinamąjį renginį

2023-11-21

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 m. gruodžio 5 d. organizuoja viešinamąjį renginį tema "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos link" ir kviečia dalyvauti vietos projektų vykdytojus, potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominančius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Skirta parama Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023-2029 m. teritorijos vietos plėtros strategijai įgyvendinti

2023-11-21

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 13 d. potvarkiu Nr. 4D-225 (1.8 E) "Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano priemonę "Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)", sąrašo patvirtinimo" informavo, kad "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023-2029 m. teritorijos vietos plėtros strategijai (Nr. 20VS-PV-23-1-01814-PR001) įgyvendinti skirta 1 763 102,00 Eur paramos suma. Paramos sutartis nebus sudaroma, paraiška laikoma sutartimi, o įsipareigojimų pagal projektą įgyvendinimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2023-11-07

Lapkričio 7 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Klinavičius, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2023-10-19

Spalio 18 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Klinavičius, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 5 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu.

>

Dalyvauta RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų"

2023-10-13

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojai dalyvavo RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų", kurioje diskutavo apie naujų vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir pasiruošimą naujam finansavimo laikotarpiui.

VVG pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė projektą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas" (Nr. 42PP-KS-22-1-04002-PR001). Projekto metu paskirti atsakingi asmenys organizavo 2 informacinius renginius ir 7 informacinius renginius - darbo grupes su Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos gyventojais, veikiančiomis įmonėmis, įvairiomis organizacijomis, savivaldos, verslo atstovais ir kitais aktyviais gyventojais besidominančiais kaimo plėtra. Vietos gyventojai, juos atstovaujančios institucijos, įmonės buvo įtrauktos į strategijos rengimą. Išanalizavus ir atsižvelgus į gyventojų ir organizacijų poreikius numatyta strategijos VVG vizija, misija, išskiriami strategijos prioritetai, nustatyti strateginiai poreikiai ir kryptys, suformuluotos priemonės ir veiksmai, ir išsiaiškinus jų poreikį buvo parengta vietos plėtros strategija. 

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2023-09-29

Rugsėjo 27 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir pasiruošimu naujam finansavimo laikotarpiui. Susitikimas vyko Kužiuose, viename iš įgyvendintų vietos projekto "UAB "Aserona" plėtra investuojant į fizinės gerovės paslaugų teikimą Kužių miestelyje" vietoje. Jame dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės "Raseinių krašto bendrija", Vietos veiklos grupės "Radviliškio lyderis", Vietos veiklos grupės "Pakruojo rajono partnerystė" ir Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracijos darbuotojai ir kiti VVG atstovai.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2023-09-13

Rugsėjo 13 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Klinavičius, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu. 

>

Šiaulių rajono VVG ir kaimo bendruomenės keliavo į Zarasų rajoną

2023-09-12

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 m. rugsėjo 9 d. įgyvendindama projektą "Bendraujame, dalinamės patirtimi" (finansavimo sutarties Nr. SRZ-672 (3.54E)) pagal Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, organizavo VVG narių ir rajono kaimo bendruomenių atstovų kelionę po rytų Aukštaitijos ežerų kraštą, Zarasų rajone. Kelionėje dalyvavo Voveriškių, Sauginių, Vijolių, Dirvonėnų, Gilaičių, Žadžiūnų, Lukšių, Šiupylių, Žarėnų, Gegužių, Verbūnų, Raudėnų, Sutkūnų, Micaičių ir Šiaulių r. tautodailininkų bendruomenių atstovai, pirmininkai ir kiti Šiaulių rajono vietos veiklos grupės nariai.

Kelionės metu, Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininkas Povilas Zaveckas pateikė trumpą apžvalgą apie asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą, papasakojo apie įgyvendintus ir įgyvendinamus vietos projektus, kalbėjo apie 2024 - 2027 metų strategijos ateitį. Rajono bendruomenių pirmininkai ar jų atstovai papasakojo kaip sekasi jų veikloje, pasidalino patirtimi ir pasiekimais, vyko dalyvių diskusijos.

>

Dalyvavome Vietos veiklos grupių tinklo visuotiniame susirinkime

2023-08-31

Rugpjūčio 30 d. dalyvavome Vietos veiklos grupių tinklo visuotiniame narių susirinkime, Zapyškyje, Kauno rajone. Asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" atstovavo pirmininkas P. Zaveckas. Visuotiniame narių susirinkime išrinkta nauja tinklo pirmininkė ir valdyba dviejų metų kadencijai. Tinklo pirmininke išrinkta Helena Naglazienė, Pasvalio rajono vietos veiklos grupės vadovė. Suformuota nauja valdyba iš apskričių teiktų atstovų: Agnė Kanapeckaitė (Ukmergės), Krsitina Švedaitė (Kauno), Raimonda Damulienė (Klaipėdos), Nelė Želvienė (Šiaulių), Alvydas Varanis (Alytaus), Jolita Umbrasienė (Utenos), Lina Kružinauskienė (Marijampolės), Arūnas Stasiūnas (Tauragės), Kristina Kavaliauskaitė (Telšių) ir pirmininkė H. Naglazienė, kuri yra Panevėžio apskrities atstovė.

>

Dėl projektų paraiškų surinkimo laiko pratęsimo

2023-08-17

Informuojame, kad asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos 2023 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu iki 2023 m. rugsėjo 15 d. pratęstas 31-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO) laikas. Detalesnę informaciją apie 31-ojo kvietimo terminą, remiamas veiklas ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>
 
Svetainę finansuoja