Šiandien: 2019-12-14 13:08:02
 
 
   

Naujienos

Kviečiame į mokymus

2019-10-28

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendindamas vietos projektą "Šiaulių rajono VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas vietos plėtros strategijai įgyvendinti" (Nr. ŠIAU-LEADER-1C-M-1-2019) organizuoja mokymus potencialiems, esamiems VPS vykdytojos pareiškėjams ir vietos projekto vykdytojams.

Mokymų grafikas:

Mokymo programos pavadinimas

Data

Lektorius

Mokymų vietos adresas

„Viešųjų erdvių tvarkymo kaimų teritorijose aspektai“

2019-11-15

Ingė Auželienė

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Kuršėnų miesto seniūnija

„Bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo galimybės“

2019-11-19

Daiva Riklienė

Vilties g. 2, Kužių mstl., Kužių seniūnija

„Verslo galimybės kaime, sėkmingi verslo  galimybės“

2019-11-21

Daiva Riklienė

Šiaulių g. 3, Gruzdžiai, Gruzdžių seniūnija

„Verslo pradžiai: nuo plano rengimo“

2019-11-28

Tomas Vasiliauskas

Saulės g. 1A, Micaičiai, Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

„Inovatyvūs elektroniniai pardavimo kanalai“

2019-12-03

Donatas Bukelis

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Kuršėnų miesto seniūnija

„Bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo idėjų generavimas“

2019-12-11

Daiva Riklienė

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Kuršėnų miesto seniūnija

„Krašto kultūros ir tradicijų savitumo išsaugojimas“

2019-12-05

Sigita Grigaliūnienė

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Kuršėnų miesto seniūnija

Visų mokymų pradžia 9 val. 00 min., trukmė - 8 ak. val.

Daugiau informacijos apie mokymus ir registracija tel. +370 41 58 44 86, +370 614 74380 ir el. paštu: kristina.duseikaite@siauliuraj.lt

>

Įvyko vietos projektų atrankos posėdis

2019-10-23

2019 m. spalio 22 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo vietos projektų atrankos komiteto posėdį, adresu Aušros al. 21, Šiauliai. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai ir nuotoliniu būdu Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausiosji specialistė Vilija Margarita Savickienė.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - penki klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę.

>

Dalyvauta Lietuvos kaimo parlamento IV sesijoje

2019-10-21

2019 m. spalio 18 d. Kauno r. Raudondvario dvare įvyko Lietuvos kaimo parlamento IV sesija, kurioje dalyvavo atstovai iš įvairių Lietuvos rajonų. Šiaulių rajoną atstovavo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė, asociacijos "Šakynos bendruomenė" pirmininkė Saulė Kreimerienė ir Gruzdžių krašto bendruomenės pirmininkė Deimantė Radžvilė.

Lietuvos kaimo parlamento IV sesijos dalyviai išklausė pranešimus apie Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos pasiekimus, jos indėlį į Lietuvos kaimo gerovę ir įžvalgas 2021 - 2027 metams, LR žemės ūkio ministerijos bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai kalbėjo apie priemones skirtas kaimo bendruomenių stiprinimui. LR vidaus reikalų ministerija pristatė regionų politiką Lietuvoje, Lietuvos regioninės politikos baltąją knygą. IV sesijos metu kalbėta apie bendruomenių veiklos rėmimo (finansavimo) galimybes, pristatyti "Sumanūs kaimai".

>

Viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo bei plėtros galimybės"

2019-10-03

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2019 m. spalio 1 d. surengė viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo bei plėtros galimybės" įgyvendinant asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, vietos projektų vykdytojai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, seniūnai, Šiaulių rajono VVG valdybos nariai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2019-10-03

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 12-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2019-10-01

2019 m. rugsėjo 30 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai. Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.

 

>

Kviečiame į viešinamąjį renginį

2019-09-23

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2019 m. spalio 1 d. organizuoja viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo bei plėtros galimybės" ir kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų paraiškų  rengėjus ir visus besidominančius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2019-09-12

2019 m. rugsėjo 11 d. asociacijoje "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai ir Šiaulių r. VVG darbuotojai. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, buvo svarstomi du darbotvarkės klausimai:

1. Dėl pritarimo asociacijos "Socialinių paslaugų ratas" projektui "Socialinės atskirties mažinimas, teikiant pavėžėjimo paslaugas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-10-1-2019).

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2019-08-14

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 11-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Baltijos keliui - 30!

2019-07-29

2019 m. rugpjūčio 23 dieną minėsime Molotovo-Ribentropo pakto 80-metį ir jį pasmerkusio Baltijos kelio 30-metį. Šiemet į Baltijos kelio jubiliejaus šventimą ypač aktyviai įsitraukė nevyriausybinės organizacijos, kurios siekia nors iš dalies pakartoti legendinį susikabinimą rankomis Baltijos kelyje, pakviesdamos visus sustoti į gyvą žmonių grandinę Vilniuje. Prieš 30 metų daug jaunų žmonių buvo dar vaikai ar net negimę, tačiau tėvų ar senelių pasakojimai apie Baltijos kelyje visus apėmusį begalinį vienybės jausmą, prisimenamą tarsi nepakartojamą stebuklą, rado atgarsį jų širdyse. Dabartinis jaunimas, dėkodamas už savo tėvų žingsnius siekiant svajonės, kuri tapo realytbe ir suteikė visai kitą gyvenimo kokybę, šiandien taip pat jaučia atsakomybę už savo valstyvę ir sako: "Baltijos kelias - tai mes!".

>
 
Svetainę finansuoja