Šiandien: 2020-11-25 13:24:06
 
 
   

Naujienos

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2020-09-01

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 17-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2020-08-27

2020 m. rugpjūčio 26 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - penki klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą bei informavo apie buveinės adreso keitimą.

>

Pasirašyta XV-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-08-26

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros startegiją 2020 m. rugpjūčio 26 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XV-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-15-4-2020/42VS-PV-20-1-05726-PR001) vykdymo sutartį su Lietuvos Krikščionišku Fondu. Lietuvos Krikščioniškas Fondas pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Lietuvos Krikščioniško Fondo vaikų dienos centro plėtra". Projekto tikslas - plėsti vaikų dienos centrą siekiant skatinti bendruomeninį socialiai atsakingą verslą bei mažinti socialinę atskirtį Šiaulių r.

>

Pasirašyta XV-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-08-24

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2020 m. rugpjūčio 24 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XV-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-15-1-2020/42VS-PV-20-1-05725-PR001) vykdymo sutartį su Asociacija "Beržynės kaimo bendruomenė". Asociacija "Beržynės kaimo bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Asociacijos "Beržynės kaimo bendruomenė" bendruomeninio socialiai atsakingo verslo kūrimas". Projekto tikslas - sukurti bendruomeninį socialiai atsakingą verslą Beržynės kaime.

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2020-07-15

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 16-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2020-07-14

2020 m. liepos 14 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21 Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - keturi klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.

 

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2020-06-29

Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali situacija, Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinį narių susirinkimą organizavo 2020 m. birželio 25 d. rašytine procedūra elektroniniu paštu.

Iš 58 narių susirinkime dalyvavo 40 balsavimo teisę turintys nariai. Visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašas, patvirtintas 2020-06-08, nariams buvo išsiųstas elektroniniu paštu. Nariai pritarė visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra. 

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nariams el. paštu buvo išsiųsta asociacijos veiklos ataskaita, finansinės atskaitomybės ataskaita ir revizinė ataskaita už 2019 metus. Susipažinę su ataskaitomis už 2019 metus, nariai klausimų neturėjo ir vienbalsiai jas patvirtino.

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2020-06-19

2020 m. birželio 18 d. Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, problemomis. Susitikimas vyko Baisogaloje, Radviliškio rajone. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė. Susitikime taip pat dalyvavo Akmenės, Kelmės, Joniškio, Raseinių, Pakruojo rajonų vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai bei valdybos nariai.

Susitikimą pradėjo Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" pirmininkas Romas Kalvaitis. Jis supažindino su renginio darbotvarke, apžvelgė esamą Radviliškio r. VVG situaciją ir pakvietė visas susitikime dalyvaujančias VVG apibūdinti savąsias situacijas, kaip šiuo metu kiekvienai VVG sekasi, kiek VVG jau yra paskelbusių kvietimų teikti vietos projektų paraiškas, kvietė pasidalinti ir papasakoti savo patirtį, diskutavo apie vietos strategijų keitimo situaciją, aptarė aktualius VPS įgyvendinimo klausimus.

>

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2020-06-17

2020 m. birželio 16 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo vietos projektų atrankos komiteto posėdį, adresu Aušros al. 21, Šiauliai. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai ir pareiškėjai - Asociacijos "Beržynės kaimo bendruomenė", Asociacijos "Raizgių kaimo bendruomenė", Asociacijos Svajonių gatvės ir Lietuvos Krikščioniško Fondo atstovai. Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - keturi klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę.

 

>

DĖMESIO!

2020-06-01

Šiaurės Lietuvos asociacija kviečia visus, norinčius sudalyvauti nemokamose projekto "Baidarė Šiaulių rajono bendruomenėse" reguliariose fizinio aktyvumo veiklose ir sportiniuose renginiuose, plaukiant baidarėmis.

Plaukimai baidarėmis vyks Ventos upėje žemiau nurodytomis datomis. Plaukimų pradžios laikas nuo 9 val., išplaukimo vieta: Jokšių kaimas, Kuršėnų kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas (koordinatės LKSx433404, y 6200971).

Esant poreikiui, išplaukimo vietą ir laiką galima koreguoti (sutarus iš anksto, ne vėliau kaip prieš 10 dienų). Dėl registracijos ir papildomos informacijos skambinti mob. 8 615 31428.

 

>
 
Svetainę finansuoja