Šiandien: 2017-08-22 15:46:32
 
 
   

Naujienos

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2017-05-02

2017 m. balandžio 27 d. sušauktas Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 34 nariai ir administracijos darbuotojai. Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė VVG veiklos ataskaitą už 2016 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 62 nariai.

 

>

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2017-04-19

2017 m. balandžio 19 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare "Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 m. programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas" Šiauliuose. Seminare pranešimą pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė. Ji pristatė VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo etapus ir taisyklių pagrindines nuostatas.

>

Kelionė į Lietuvos Respublikos Seimą ir Valdovų rūmus

2017-04-14

2017 m. balandžio 12 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracijos darbuotojai ir 43 VVG nariai vyko į kelionę, kurios metu aplankė Lietuvos Respublikos Seimą ir Valdovų rūmų muziejų. Kelionė prasidėjo su Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės patarėja Ingrida Tamulevičiūtė. Ji supažindino su Lietuvos valstybės valdymo sistema, parlamento veikla, įstatymų leidybos procedūra, institucijos struktūra.

>

Susitikimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje

2017-04-10

2017 m. balandžio 6 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas ir finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos rengtame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais "Lietuvos kaimo plėtros 2017 - 2020 m. programos priemonė "LEADER": Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas".

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2017-04-03

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2017 m. balandžio 27 d. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2017-03-23

2017 m. kovo 22 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, Tytuvėnų piligrimų centre, Tytuvėnuose, Kelmės r. surengė tradicinį vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė. 

>

Paskelbtas Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursas

2017-03-10

Žemės ūkio ministerija paskelbė Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursą. 2017-aisiais ministerija kaimo bendruomenėms skirs apie 0,8 mln. Eur. Paraiškos paramai gauti renkamos iki 2017 m. balandžio 10 d. Kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-142 "Dėl 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo".

>

Susitikimas su Žemės ūkio ministru

2017-03-10

2017 m. kovo 7 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininkas Povilas Zaveckas dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės salėje rengtame susitikime su Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2017-03-09


2017 m. kovo 7 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Vilniaus g. 263, Šiauliai, surengtas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo VVG valdybos nariai: Simona Dambrauskienė, Birutė Ugianskienė, Edvardas Vileikis, Mantas Griškus, Vismantas Anglickis, Gediminas Karalius, Indrė Birutytė, Giedrius Jakubėnas, Laima Skopienė, Algis Mačiulis, Rasa Mitkienė ir VVG darbuotojai: pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, projektų administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė, projekto administatotė Laima Pušinskienė.

>

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafikas

2017-01-30

Asociacija „Šiaulių rajojo vietos veiklos grupė“, vadovaudamasi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos 2014 m. spalio 8 d. posėdžio protokolo Nr. 23, 9 punkto nuostatomis skelbia 2017 metų užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafiką (parsisiųsti). Detalesnė informacija apie užbaigtų vietos projektų stebėseną ir kontrolę pateikiame skiltyje Informacija projektų vykdytojams-2007 - 2013 metų Šiaulių rajono vietos strategijos laikotarpis-Užbaigtų vietos projektų stebėsena ir kontrolė arba tel. 8 677 12352 (Projekto administratorė  - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė).

 

>
 
Svetainę finansuoja