Šiandien: 2019-10-19 13:18:23
 
 
   

Naujienos

Pasirašyta VI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-06-12

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2019 m. birželio 3 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė VI-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-6-2-2018) vykdymo sutartį su Gintautu Mačiūnu. Gintautas Mačiūnas pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Gintauto Mačiūno ekonominės veiklos plėtra kaime". Pagrindinis veiklos tikslas - užtikrinti kokybišką paslaugos teikimą gyventojams bei juridiniams asmenims.

 

>

Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydis Sauginiuose

2019-06-10

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2019 m. birželio 8 d. įgyvendindama projektą "Gera būti drauge" pagal 2019 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, organizavo kaimo bendruomenių sąskrydį. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-342 "Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2019 metų žemės ūkio, maisto ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę " Parama kaimo bendruomenėms" (01 001 01 03 09), sąrašo patvirtinimo". Šio projekto tikslas - skatinti glaudesnį Šiaulių rajono kaimo bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą, bendruomeniškumą dalijantis gerąja patirtimi, telkiant rajono kaimo gyventojus veikti kartu ir pagyvinti Šiaulių rajono kaimo vietovių socialinį, kultūrinį gyvenimą, įtraukiant jaunimą iš pažeidžiamų visuomenės grupių. Tradicinis Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydis vyko Sauginių ežero pakrantėje. Renginyje dalyvavo per 300 dalyvių iš Šiaulių rajono kaimo bendruomenių: Bazilionų, Bubių, Drąsučių, Meškuičių, Šakynos, Kužių, Piktuižių, Žarėnų, Vijolių, Noreikių, Lukšių, Gruzdžių, Žadžiūnų, Gilaičių, Aukštelkės, Gegužių, Micaičių, Voveriškių ir Sauginių.

>

Pasirašyta VI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-06-06

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2019 m. gegužės 20 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė VI-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-6-5-2018) vykdymo sutartį su UAB "BALTIC GOLD". UAB "BALTIC GOLD" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "UAB "BALTIC GOLD" plėtra pradedant tekstilės apdailos verslą". Įmonė įprastinę veiklą vykdo nuo 2011 m. ir artimiausiu laikotarpiu planuoja taikyti diversifikacijos metodą pradėdama naują veiklą. Plėsti UAB "BALTIC GOLD" veiklą kaimo vietovėje, pradedant teikti kokybiškas ir projekto įgyvendinimo vietoje neteikiamas tekstilės apdailos paslaugas, įkuriant naujas darbo vietas bei išlaikant esamas Žaliūkų k., Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje.

>

Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programa

2019-06-03

Informuojame, kad nuo 2019 m. birželio 3 d. iki birželio 21 d. (15.45 val.) skelbiamas prašymų skirti lėšų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo projektinėms veikloms remti (toliau - Bendruomenių prašymai) priėmimas (prašymo skirti lėšas projektui įgyvendinti forma pridedama).

Bendruomenių prašymai gali būti pateikti šiais būdais: atsiųsti, naudojantis registruoto pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, el. paštu priimamasis@siauliuraj.lt pasirašyti elektroniniu parašu arba Savivaldybės administracijai pristatyti asmeniškai adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (kab. Nr. 309).

Bendruomenių prašymai pildomi, priimami, svarstomi ir lėšos išmokamos, vadovaujantis Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatais (toliau - Nuostatai), patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr.  T-246 "Dėl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo" (pridedama).

>

Pasirašyta VI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-05-29

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2019 m. gegužės 20 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė VI-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-6-4-2018) vykdymo sutartį su UAB "Edo ūkis". UAB "Edo ūkis" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "UAB "Edo ūkis" verslo plėtra modernizuojant techninę bazę". Nuo 2016 m. UAB "Edo ūkis" užsiima sunkiosios technikos remonto ir restauravimo paslaugomis, įvairių diametrų padangų ir atsarginių dalių prekyba. Pareiškėja, teikdama paraišką, siekia gauti ES paramą jos numatomų plėtoti paslaugų (kiaurymių apvirinimo ir restauravimo, smėliavimo - gruntavimo - dažymo, padangų montavimo ir remonto) atlikimui ir būtinos modernios technikos įsigijimui. Technikos susidėvėjusių jungčių apvirinimo ir kiaurymių restauravimo bei smėliavimo paslaugas planuojama teikti nauju mobiliuoju būdu: įsigyti krovininį transportą ir visą būtiną techniką nuvežti pas klientą, į paslaugų atlikimo vietą. VVG teritorijoje analogiškų mobiliųjų paslaugų nebuvo teikiama.

>

Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydis

2019-05-28

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2019 m. birželio 8 d. organizuoja Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydį "Gera būti drauge" ir kviečia visas Šiaulių rajono kaimo bendruomenes jame dalyvauti. Detalesnė informacija pateikiama sąskrydžio programoje.

 

>

Pasirašyta VI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-05-23

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2019 m. gegužės 14 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė VI-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-6-1-2018) vykdymo sutartį su UAB "Orsada". UAB "Orsada" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "UAB "Orsada" verslo plėtra investuojant į žemės darbų vykdymo veiklą". Nuo 2016 m. UAB "Orsada" vykdo veiklą kaimo vietovėje ir ruošiasi pradėti teikti kokybiškas ir projekto įgyvendinimo kaimiškoje vietovėje neteikiamas žemės darbų vykdymo paslaugas, įkuriant naujas darbo vietas bei išlaikant esamas. Vietos projekto vykdytojas siekia įsitvirtinti žemės darbų vykdymo rinkoje, kol šalyje yra ekonominio augimo laikotarpis, o statybų sfera gyvybinga. 

 

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2019-05-21

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia 9-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgyjimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2019-05-15

2019 m. gegužės 14 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkė Vidutė Meižienė pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.

>

Pasirašytos V-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartys

2019-05-13

Įgyvendindama "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" 2019 m. gegužės 6 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė V-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartis su UAB "Kuršėnų vandenys". UAB "Kuršėnų vandenys" pagal pasirašytas vietos projekto vykdymo sutartis įgyvendins du projektus:

1. Pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-3-2018 įgyvendins projektą "Nugeležinimo įrenginių statyba Noreikių kaime". Projekto tikslas - pastatyti geriamojo vandens kokybės gerinimą užtikrinančią nugeležinimo įrenginius Noreikių kaime, ko pasėkoje įrengus vandens kokybės gerinimo sistemą, bus sudarytos palankesnės sąlygos kaimo darniam vystymuisi, išsaugojant švarią ir palankią sveikatai aplinką.

>
 
Svetainę finansuoja