Šiandien: 2018-02-19 19:30:15
 
 
   

Naujienos

Įvyko viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pasiekimai ir ateities planai"

2017-12-18

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2017 m. gruodžio 14 d. surengė viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pasiekimai ir ateities planai" įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vadovai, atstovai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

 

>

Susitikimas su galimais partneriais tarptautiniam projektui rengti

2017-12-06

2017 m. gruodžio 5 d., Šiauliuose, Šiaulių rajono VVG darbuotojai susitiko su Vokietijos Vogtlando regiono vietos veiklos grupės ir Raseinių rajono vietos veiklos grupės "Raseinių krašto bendrija" atstovais. Šio susitikimo tikslas buvo aptarti bendradarbiavimo galimybes, įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimo projektą. Susitikimą iniciavo Šiaulių rajono VVG, kadangi ji yra paraiškos gauti techninę paramą tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "LEADER" veiklos sritį "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas" teikėja. Šio susitikimo dalyviai numatyti kaip projekto partneriai, paraiškoje techninei paramai gauti.

>

Įvyko viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos"

2017-11-23

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2017 m. lapkričio 22 d. surengė viešinamąjį renginį "2015-2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos", įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

 

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2017-11-20

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia II-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Kviečiame į viešinamąjį renginį

2017-11-17

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2017 m. lapkričio 22 d. organizuoja viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos" ir kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominčius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2017-11-17

2017 m. lapkričio 16 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai: Edvardas Vileikis, Vismantas Anglickas, Gediminas Karalius, Giedrius Jakubėnas, Algis Mačiulis, Rasa Mitkienė, Vidutė Meižienė, Laima Skopienė; VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke-Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė.

 

>

Dėl projekto "Šimtmečio dovanos"

2017-11-03

Valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriatas kartu su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba įgyvendina projektą "Šimtmečio dovanos", kuriuo siekiama auginti savanorystę Lietuvoje ir skatinti kurti naujas savanorystės tradicijas bendruomenėse, kaimynystėse, kolektyvuose ar šeimose. Nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, viešosios įstaigos, privatūs asmenys ir įmonės kviečiami registruoti savo "Šimtmečio dovanas" - savanoriškas veiklas svetainėje www.lietuva.lt.

Kilus klausimams galima susisiekti el. paštu simtmetis@lietuva.lt arba tel. 8 706 63 859.

Būkime aktyvūs!

 

>

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2017-10-27

2017 m. spalio 26 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir projekto administratorė-viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare tema "Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER" įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai" Šiauliuose. Seminare dalyvavo ir Šiaulių regiono vietos veiklos grupės, Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai.

 

>

Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotoje konferencijoje

2017-10-26

2017 m. spalio 24 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir projekto administratorė-viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos organizuotoje konferencijoje "Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER programa" įgyvendinimo aktualijos". Konferencijoje dalyvavo ir kitos šalies vietos veiklos grupės, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos atstovai.

 

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2017-10-06

2017 m. spalio 5 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros startegijų administravimu ir įgyvendinimu. Susitikimas vyko Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre. Jame dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės "Raseinių krašto bendrija", Vietos veiklos grupės "Radviliškio lyderis", Vietos veiklos grupės "Pakruojo rajono partnerystė" ir Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracijos darbuotojai.

>
 
Svetainę finansuoja