Šiandien: 2020-07-12 03:37:21
 
 
   

Naujienos

Pasirašyta XI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-04-09

Įgyvendindama "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" 2020 m. balandžio 9 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su UAB "Aserona". UAB "Aserona" pagal  pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-11-4-2019/42VS-PV-19-1912399-PR001 įgyvendins projektą "UAB "Aserona" plėtra investuojant į fizinės gerovės paslaugų teikimą Kužių miestelyje". Pareiškėja teikdama paramos paraišką siekia gauti ES paramą jos numatomų plėtoti paslaugų (fizinės gerovės) atlikimui būtinos modernios įrangos įsigijimui. Atlikus numatytas investicijas, bus galima didinti gamybos pajėgumus, atsiras poreikis sukurti naujas papildomas darbo vietas.

>

Pasirašyta XIII-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-03-25

Įgyvendindama "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" 2020 m. kovo 25 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XIII-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su UAB "Kuršėnų vandenys". UAB "Kuršėnų vandenys" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-13-3-2019/42VS-PV-19-1-12392-PR-001 įgyvendins projektą "Nugeležinimo įrenginių statyba Gilvyčių kaime". Projekto tikslas - pagerinti Gilvyčių kaimo gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę, užtikrinti kaimo gyventojams nenutrūkstamą prieinamumą prie kokybiško vandens, įrengiant vandens kokybės gerinimo sistemą ir tokiu būdu efektyviai prisidėti prie Gilvyčių kaimo atnaujinimo ir darnios plėtros.

>

Įvyko du valdybos posėdžiai

2020-03-13

2020 m. kovo 12 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušaukti du valdybos posėdžiai. Pirmame vietos projektų atrankos posėdyje dalyvavo VVG valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai ir pareiškėjai. Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - trys klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, valdybos nariai pritarė ir rekomendavo tris vietos projektus perduoti į kitą vertinimo etapą sekančiai:

1. Asociacijos "Sauginių bendruomenė" projektą "Kuriame tradicijas ir ateitį drauge" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-14-2-2020).

>

Pasirašyta X-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-03-12

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2020 m. kovo 3 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė X-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-10-1-2019) vykdymo sutartį su Asociacija "Socialinių paslaugų ratas". Asociacija "Socialinių paslaugų ratas" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Socialinės atskirties mažinimas, teikiant pavėžėjimo paslaugas". Projekto tikslas - socialinės atskirties mažinimas Šiaulių rajone teikiant pavėžėjimo paslaugas socialinės rizikos asmenims. Šiam tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai:

 

>

Apdovanoti konkurso "Krašto auksas" Šiaulių apskrities nugalėtojai

2020-02-10

2020 m. vasario 9 d., Baisogaloje (Radviliškio r.) apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso "Krašto auksas" Šiaulių apskrities nugalėtojai, kuriems už sėkmingai įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programą, skleidžiant gerąją patirtį, įteiktos žemės ūkio ministro Andriaus Palionio padėkos.

Konkursui "Krašto auksas" asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teikė 2 vietos projektus. Apdovanojimo atrankos komisija didelį dėmesį skyrusi pretendentų verslui, projektų naudai visuomenei. Šiaulių rajono asociacija "Naisių bendruomenė" apdovanota už projektą "Didžiosios Užgavėnės Naisiuose" - Užgavėnių šventės organizavimą, krašto etnokultūros tapatybės, kultūros ir tradicijų savitumo išsaugojimą ir puoselėjimą.

>

Dalyvauta seminare "Pažangaus kaimo link"

2020-01-30

Vietos veiklos grupių tinklas, įgyvendinant projektą "Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti", kuriam finansavimas skirtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę "Techninė pagalba" veiklos sritį "Lietuvos kaimo tinklas" 2020 m. sausio 28 d. Naisiuose organizavo seminarą "Pažangaus kaimo link". Seminare dalyvavo Šiaulių apskrities VVG atstovai ir kiti kaimo plėtros proceso dalyviai (kaimo bendruomenių, biudžetinių įstaigų ir vietos verslo atstovai).

Seminaro pradžioje vyko gerųjų pavyzdžių (vietos projektų) pristatymas. Kiekviena vietos veiklos grupė trumpai pristatė po du savo vietos projektus. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas supažindino su UAB "Ecohouse" ir asociacijos "Naisių bendruomenė" projektais.

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2020-01-20

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 14-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras kviečia dalyvauti mokymuose

2020-01-16

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras 2020 m. sausio 24 d. organizuoja mokymus tema "Bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo planavimas ir galimybių įvertinimas" ir kviečia dalyvauti potencialius, esamus asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos vykdytojos pareiškėjus ir vietos projekto vykdytojus. Detalesnė informacija pateikiama mokymų darbotvarkėje.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2020-01-15

2020 m. sausio 14 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - penki klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.

>

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2020-01-15

2020 m. sausio 14 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo vietos projektų atrankos komiteto posėdį, adresu Aušros al. 21, Šiauliai. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai ir pareiškėjas - Šiaulių r. Bazilionų mokyklos - daugiafunkcio centro direktorius Rimantas Gorys.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - keturi klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę.

 

>
 
Svetainę finansuoja