Šiandien: 2024-05-24 10:58:03
 
 
   

Naujienos

Užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų teikimas

2024-03-08

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" primena, kad iki 2024 m. gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius 2023 metus.

Ataskaitas turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę finasuojamus vietos projektus pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" parengtą vietos plėtros strategiją "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategija, kai taikomas projekto kontrolės laikotarpis.

Primename, kad užbaigto projekto metines ataskaitas už 2023 m. galite teikti tik pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu el. paštu: siauliurvvg@gmail.com

Ataskaitos formą pildymui galite rasti čia.

 

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2024-03-06

2024 m. kovo 5 d. Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir pasiruošimu naujam finansavimo laikotarpiui. Susitikimas vyko Pakiršinio k., Baisogalos sen., Radviliškio rajone. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susitikime taip pat dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Helena Naglazienė, Akmenės, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Joniškio rajonų vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai, valdybos nariai ir kt. svečiai.

Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" pirmininkas Romas Kalvaitis supažindino su renginio darbotvarke, apžvelgė esamą Radviliškio r. VVG situaciją ir pakvietė visas susitikime dalyvaujančias VVG apibūdinti savąsias situacijas, kaip šiuo metu kiekvienai VVG sekasi, kvietė pasidalinti ir papasakoti savo patirtį, diskutavo apie planuojamas sumanių kaimų strategijas ir dėl ŽŪM noro sužinoti VVG nuomonę apie VVG stambinimą.

>

Skelbiamas 36 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas

2024-02-01

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2024 m. vasario 23 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Detalesnę informaciją apie šio 36-ojo kvietimo terminus, remiamas veiklas ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos sposėdis

2024-01-31

Sausio 31 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo valdybos posėdį nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2023 metus, o valdybos nariai vienbalsiai ją patvirtino.

>

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai (2024 m.)

2024-01-29

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-847 "Dėl nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės).

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 5 d. iki kovo 5 d.

Galimi pareiškėjai:

* Kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija, turinti bent 30 narių.

* Bendruomeninė organizacija - asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis - per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

* Pagal trečiąją veiklos sritį tinkamas pareiškėjas yra ir rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai "sąjunga", "asociacija" ir kt.), įskaitant VVG (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos) bei Nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai "sąjunga", "asociacija" ir kt.).

>

Nuoširdžiausi sveikinimai artėjančių švenčių proga!

2023-12-21

>

Dalyvauta konferencijoje "LEADER strategijos. Pradžia."

2023-12-18


Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininkas Povilas Zaveckas, valdybos narys ir vietos projekto vykdytojas UAB "Šiaurės banga" direktorius Egidijus Rimas gruodžio 15 d. dalyvavo Bistrampolio dvare vykusioje Žemės ūkio ministerijos organizuotoje konferencijoje "LEADER strategijos. Pradžia.", į kurią susirinko vietos veiklos grupių atstovai iš visos Lietuvos, ŽŪM, Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai ir kt. svečiai.

Konferencijoje prisiminimais, sėkmės istorijomis dalinosi LEADER pradininkai, perspektyvas aptarė Europos Komisijos ekspertai, ministerijos, Lietuvos kaimo tinklo atstovai. Renginio metu vyko LEADER projektų mugė, pagerbti vietos veiklos grupių (VVG) tinklo pirmininkai. LEADER iniciatyva, kurios tikslai - skatinti užimtumą, socialinę įtrauktį, vietos plėtrą kaimo vietovėse, yra privaloma visų Europos Sąjungos šalių kaimo plėtros programų dalis. Lietuvoje visos kaimo teritorijos yra aktyviai įsitraukusios į kaimo plėtros procesus. LEADER iniciatyvos dėka kaimo bendruomenės lyderiai - vietos veiklos grupės, pasitelkę "iš apačios į viršų" principą, sprendžia savo aplinkos socialines, ekonomines ir kultūrines problemas.

>

Viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos link"

2023-12-06

Gruodžio 5 d. Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" suorganizavo viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos link" įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį gausiai susirinko kaimo bendruomenių ir verslo atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ir administracijos atstovai bei besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

Renginio dalyvius pasveikino ir pranešimą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos ir rezultatų apžvalga" pristatė VVG pirmininkas Povilas Zaveckas. Jis informavo, kad 2015 - 2023 metais Šiaulių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją paskelbė trisdešimt tris kvietimus teikti vietos projektų paraiškas.

>

Kviečiame į viešinamąjį renginį

2023-11-30

Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 m. gruodžio 5 d. organizuoja viešinamąjį renginį tema "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos link" ir kviečia dalyvauti vietos projektų vykdytojus, potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominančius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Skelbiami 34-as ir 35-as kvietimai teikti paraiškas

2023-11-29

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2024 m. sausio 2 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti"  ir priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Detalesnę informaciją apie šių 34-ojo  ir 35-ojo kvietimų terminus, remiamas veiklas ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>
 
Svetainę finansuoja