Šiandien: 2017-12-13 20:47:43
 
 
   

Naujienos

I-ojo kvietimo pirminių vietos projektų paraiškų vertinimas

2017-10-03

Informuojame, kad baigtas I-ojo kvietimo pirminių vietos projektų paraiškų pagal strategijos "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategija" priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) vertinimo etapas. Vertinimo rezultatai pateikiami čia.

>

Dalyvauta Lietuvos kaimo parlamento III sesijoje

2017-09-25

2017 m. rugsėjo 22-23 d. Ukmergės r. Taujėnų dvare vyko Lietuvos kaimo parlamento III sesija, kurioje dalyvavo atstovai iš 41 Lietuvos rajono. Kaime veikiančių organizacijų ir Lietuvos valdžios institucijų atstovai diskutavo, kokios kaimo problemos yra šiuo metu aktualiausios, kokiomis priemonėmis jas spręsti. Šiaulių rajoną atstovavo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, projekto administratorė-viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė, Voveriškių bendruomenės vadovė Rita Cecervovė ir Ginkūnų bendruomenės pirmininkas Algimantas Lacis.

Lietuvos kaimo parlamento III sesijos dalyvius pasveikino Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, LR Seimo nariai Guoda Burokienė ir Audrys Šimas.

 

>

I-ojo kvietimo pirminių paraiškų išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka

2017-08-11

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė", verdindama I-ojo kvietimo pirmines paraiškas, sulaukia daug klausimų dėl išlaidų tinkamumo vertinimo.

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" atlikdama pirminių paraiškų vertinimą vadovaujasi 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašu, patvirtintu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. BRA-1 (aktuali redakcija 2017-03-15). Šio procedūros aprašo 12 priede nurodoma, kaip vertintojas turi atlikti vietos projektų planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimą. Detalesnė informacija apie išlaidų tinkamumo vertinimo tvarką pateikiame skiltyje Informacija pareiškėjams - I-ojo kvietimo pirminių paraiškų išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka.

>

Baigėsi I-ojo kvietimo vietos projektų paraiškų surinkimas

2017-07-14

2017 m. liepos 13 d. baigėsi beveik mėnesį trukęs I-asis kvietimas teikti paraiškas pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją. Pirminės vietos projektų paraiškos buvo renkamos pagal strategijos priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). Iš viso gautos šešios paraiškos. Detalesnė informacijas apie paraiškas pateikiama skiltyje Informacija pareiškėjams - Informacija apie paraiškų vertinimą.

>

Įvyko viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos"

2017-06-26

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2017 m. birželio 22 d. Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiauliuose, surengė viešinamąjį renginį "2015 - 2013 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos", įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį gausiai susirinko kaimo bendruomenių atstovai, seniūnai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

 

>

Grįžus iš Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydžio

2017-06-19

2017 m. birželio 17 d. įvyko tradicinis Respublikinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis Karklėje, Klaipėdos rajone, poilsiavietėje "Žilvitis". Šiaulių rajoną atstovavo daugiau negu 60 dalyvių iš Meškuičių, Kurtuvėnų, Aukštelkės, Bridų, Ginkūnų, Bubių, Šiupylių, Micaičių, Bazilionų, Noreikių, Šakynos, Naisių bendruomenių, Šiaulių rajono VVG darbuotojai.

 

>

Kviečiame į viešinamąjį renginį

2017-06-16

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2017 m. birželio 22 d. organizuoja viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos" ir kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominčius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programa

2017-06-15

Informuojame, kad nuo 2017 m. birželio 13 d. iki 2017 m. birželio 30 d. 17 val. (imtinai) priimamos paraiškos Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo projektinėms veikloms remti (bendruomenių projektai). Paraiškas pateikti Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai, (309a).

Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatai patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-246 "Dėl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo". Nuostatus galite rasti čia.

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2017-06-15

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia I-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, taisykles skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2017-06-08

2017 m. birželio 6 d.  Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos“ būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai: Birutė Ugianskienė, Edvardas Vileikis, Vismantas Anglickas, Gediminas Karalius, Giedrius Jakubėnas, Algis Mačiulis, Rasa Mitkienė, Vidutė Meižienė. Dalyvavo VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke-Žilinskienė, projekto administratorė – viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė.

>
 
Svetainę finansuoja