Šiandien: 2019-08-21 06:29:59
 
 
   

Naujienos

Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydis

2019-05-28

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2019 m. birželio 8 d. organizuoja Šiaulių rajono kaimo bendruomenių sąskrydį "Gera būti drauge" ir kviečia visas Šiaulių rajono kaimo bendruomenes jame dalyvauti. Detalesnė informacija pateikiama sąskrydžio programoje.

 

>

Pasirašyta VI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-05-23

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2019 m. gegužės 14 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė VI-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-6-1-2018) vykdymo sutartį su UAB "Orsada". UAB "Orsada" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "UAB "Orsada" verslo plėtra investuojant į žemės darbų vykdymo veiklą". Nuo 2016 m. UAB "Orsada" vykdo veiklą kaimo vietovėje ir ruošiasi pradėti teikti kokybiškas ir projekto įgyvendinimo kaimiškoje vietovėje neteikiamas žemės darbų vykdymo paslaugas, įkuriant naujas darbo vietas bei išlaikant esamas. Vietos projekto vykdytojas siekia įsitvirtinti žemės darbų vykdymo rinkoje, kol šalyje yra ekonominio augimo laikotarpis, o statybų sfera gyvybinga. 

 

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2019-05-21

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia 9-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgyjimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2019-05-15

2019 m. gegužės 14 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkė Vidutė Meižienė pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.

>

Pasirašytos V-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartys

2019-05-13

Įgyvendindama "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" 2019 m. gegužės 6 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė V-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartis su UAB "Kuršėnų vandenys". UAB "Kuršėnų vandenys" pagal pasirašytas vietos projekto vykdymo sutartis įgyvendins du projektus:

1. Pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-3-2018 įgyvendins projektą "Nugeležinimo įrenginių statyba Noreikių kaime". Projekto tikslas - pastatyti geriamojo vandens kokybės gerinimą užtikrinančią nugeležinimo įrenginius Noreikių kaime, ko pasėkoje įrengus vandens kokybės gerinimo sistemą, bus sudarytos palankesnės sąlygos kaimo darniam vystymuisi, išsaugojant švarią ir palankią sveikatai aplinką.

>

Pasirašyta V-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-05-02

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2019 m. balandžio 18 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė V-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-1-2018) vykdymo sutartį su Drąsučių bendruomene. Drąsučių bendruomenė pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Krepšinio aikštelės įrengimas Drąsučių kaime". Projekto tikslas - įrengti krepšinio žaidimo aikštelę Drąsučių kaime, sudaryti sąlygas jaunimo ir vaikų užimtumo gerinimui, bei tokiu būdu prisidėti prie jaunimo išvykimo iš kaimo mažinimo.

>

Dalyvauta VVG tinklo visuotiniame narių susirinkime

2019-04-29

2019 m. balandžio 25 d. Palukščio k. 3, Raseinių rajone Rokynės dvare vyko vietos veiklos grupių tinklo visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupių atstovai iš visos Lietuvos. Iš Šiaulių rajono VVG dalyvavo pirmininkas Povilas Zaveckas ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susirinkimo metu VVG tinklo pirmininkas Povilas Saulevičius pristatė veiklos ir finansinę ataskaitas už 2018 m., kurios buvo patvirtintos. Aptarti svarbūs strateginiai VVG tinklo veiklos koordanavimo principai, diskutuota apie visų narių aktyvumo svarbą, pareiškiant nuomones iškeltais klausimais.

>

Pasirašyta V-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-04-26

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2019 m. balandžio 11 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė V-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-2-2018) vykdymo sutartį su VO " Kužių bendruomenė". VO "Kužių bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Laisvalaikis vasaros slėnyje". Projekto tikslas - sutvarkyti Kužių miestelio viešąją erdvę pritaikant ją gyventojų poreikiams, sudaryti palankias sąlygas poilsiui, padidinti gyvenomosios aplinkos patrauklumą, sumažinti depopuliaciją kaimo vietovėje.

 

>

Pasirašyta paskutinė II-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2019-04-09

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. viietos plėtros strategiją 2019 m. kovo 18 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė paskutinę II-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-1-2017) vykdymo sutartį su MB "Pipirica". MB "Pipirica" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "MB "Pipirica" verslo plėtra kaimo vietovėje". Projekto tikslas - plėsti labai mažos įmonės verslą Šiaulių rajone, pradedant vykdyti maitinimo ir gėrimų teikimo veiklą bei sukuriant ir išlaikant naujas darbo vietas. Šiam projektui įgyvendinti skirta iki 74 949,00 Eur paramos suma.

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių sutikimas

2019-03-28

2019 m. kovo 27 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupė "Raseinių krašto bendrija" Betygalos kaime, Raseinių rajone, surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, problemomis. Susitikime dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, projekto administratorė Laima Pušinskienė, viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir praktikantė Gabrielė Kreimerytė. Taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, vietos veiklos grupės "Radviliškio lyderis", vietos veiklos grupės "Pakruojo rajono partnerystė", Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės ir Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės bei kaimų bendruomenės "Betygala" atstovai.

>
 
Svetainę finansuoja