Šiandien: 2024-07-22 17:45:10
 
 
   

Naujienos

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2024-04-02

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2024 m. balandžio 24 d. 15.00 val. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Jaukių artėjančių švenčių!

2024-03-29

 

>

Dėl vietos projektų atrankos komiteto posėdžio

2024-03-27

34-ojo kvietimo nuotolinis vietos projektų atrankos komiteto posėdis, turėjęs įvykti 2024 m. kovo 27 d., dėl nenumatytų aplinkybių neįvyko ir sprendimai posėdžio darbotvarkės klausimais nebuvo priimti.

34-ojo kvietimo vietos projektų atrankos posėdis įvyks 2024 m. balandžio 9 d.

>

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenėms

2024-03-22

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenes teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui.

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau - Paraiškos) teikiamos vadovaujantis ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas).

Prašymus ir paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenės, bendruomenių vietos veiklos grupė (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos).

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. kovo 21 d. iki 2024 m. balandžio 19 d. 23:59 val.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2024-03-15


Kovo 15 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Laima Markūnaitė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 5 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu.

>

Užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų teikimas

2024-03-08

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" primena, kad iki 2024 m. gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius 2023 metus.

Ataskaitas turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę finasuojamus vietos projektus pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" parengtą vietos plėtros strategiją "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategija, kai taikomas projekto kontrolės laikotarpis.

Primename, kad užbaigto projekto metines ataskaitas už 2023 m. galite teikti tik pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu el. paštu: siauliurvvg@gmail.com

Ataskaitos formą pildymui galite rasti čia.

 

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2024-03-06

2024 m. kovo 5 d. Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir pasiruošimu naujam finansavimo laikotarpiui. Susitikimas vyko Pakiršinio k., Baisogalos sen., Radviliškio rajone. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susitikime taip pat dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Helena Naglazienė, Akmenės, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Joniškio rajonų vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai, valdybos nariai ir kt. svečiai.

Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" pirmininkas Romas Kalvaitis supažindino su renginio darbotvarke, apžvelgė esamą Radviliškio r. VVG situaciją ir pakvietė visas susitikime dalyvaujančias VVG apibūdinti savąsias situacijas, kaip šiuo metu kiekvienai VVG sekasi, kvietė pasidalinti ir papasakoti savo patirtį, diskutavo apie planuojamas sumanių kaimų strategijas ir dėl ŽŪM noro sužinoti VVG nuomonę apie VVG stambinimą.

>

Skelbiamas 36 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas

2024-02-01

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2024 m. vasario 23 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Detalesnę informaciją apie šio 36-ojo kvietimo terminus, remiamas veiklas ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos sposėdis

2024-01-31

Sausio 31 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo valdybos posėdį nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2023 metus, o valdybos nariai vienbalsiai ją patvirtino.

>

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai (2024 m.)

2024-01-29

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-847 "Dėl nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės).

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 5 d. iki kovo 5 d.

Galimi pareiškėjai:

* Kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija, turinti bent 30 narių.

* Bendruomeninė organizacija - asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis - per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

* Pagal trečiąją veiklos sritį tinkamas pareiškėjas yra ir rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai "sąjunga", "asociacija" ir kt.), įskaitant VVG (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos) bei Nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai "sąjunga", "asociacija" ir kt.).

>
 
Svetainę finansuoja