Šiandien: 2023-09-27 12:12:17
 
 
   

Naujienos

Kviečiame į informacinį renginį

2023-05-22

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 m. gegužės 25 d. organizuoja informacinį renginį ir kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominančius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2023-05-22

Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2023 m. gegužės 25 d. 15.00 val. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Šiaulių r. VVG valdybos posėdis

2023-05-22

Gegužės 18 d. sušauktas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmasis naujos sudėties valdybos narių posėdis, kuris vyko Šiaulių r. savivaldybės Vytauto Vitkausko viešojoje bibliotekoje, Vytauto g. 1 , Kuršėnai, Šiaulių r. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 3 klausimai. Valdybos nariai vienbalsiai pritarė pasiūlytai darbotvarkei.

Valdybos posėdyje patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos darbo reglamentas, pritarta naujo darbuotojo laikinam priėmimui bei svarstyti kiti einamieji klausimai.

>

Renkamos 29-ojo ir 30-ojo kvietimų paraiškos

2023-05-09

29 KVIETIMAS. Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki 2023 m. birželio 5 d. renka vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti. Detalesnę informaciją apie 29-ojo kvietimo remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas siltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

30 KVIETIMAS. Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2023 m. gegužės 15 d. iki 2023 m. birželio 15 d. renka vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (finansavimo šaltinis EURI). Detalesnę informaciją apie 30-ojo kvietimo remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas siltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2023-05-08

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2023 m. gegužės 25 d. 15.00 val. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Dalyvavome vietos veiklos grupių tinklo konferencijoje "SUMANUS LEADER"

2023-05-02

Balandžio 27 d. dalyvavome Vietos veiklos grupių tinklo konferencijoje "SUMANUS LEADER", Karpynėje, Raseinių r. Konferencijoje dalyvavo asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininkas P. Zaveckas ir viešųjų ryšių specialistė A. Petrulaitytė.

Renginio pranešėjai pasakojo, kaip renginiuose panaudoti interneto, mobiliųjų telefonų galimybes, diskutavome sumanių kaimų projektų tema, dalyvavome garso ir judesio edukacijose. Renginio pranešėjų ir darbo grupių pristatymus apibendrino sumanios rubrikos "Gudrybių aktualijos 2023" dirbtinio intelekto (AI) avataras Leonas.

Raseinių rajono VVG valdybos pirmininkė L. Sirvidienė kartu su Vietos veiklos grupių tinklo pirmininke K. Švedaite pravedė interaktyvią viktoriną "Pažink Raseinius ir Raseinių rajono VVG". Panevėžio r. VVG pristatė Bernatonių bendruomenės įgyvendinamą bendruomeninio verslo projektą "Savijautos gerinimo centro įkūrimas". Vyko darbas grupėse Sumanios VVG kūrimas bei VVGT visuotinis narių susirinkimas.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2023-04-28


Balandžio 25 d. kavinėje "Linelis", Vilties g. 6, Kužiuose, Šiaulių r., surengtas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo VVG nariai, bendruomenių, verslo atstovai ir asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojai, naujai išrinktas Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Eimantas Kirkutis.

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nariai į susirinkimą buvo pakviesti el. paštu. Patvirtintoje susirinkimo darbotvarkėje šeši klausimai.

Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" ataskaitą už 2022 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 57 nariai. Per 2022 m. buvo surengti penkiolika valdybos ir projektų atrankos posėdžių, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo valdybos ir vietos projektų atrankos posėdžius. 

 

>

2023 - 2029 metų vietos plėtros strategijos projektas

2023-04-27

Informuojame, kad asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" parengė naujo finansinio laikotarpio 2023 - 2029 metų vietos plėtros strategiją ir skelbia ją viešam derinimui su visuomene. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos projektas patalpintas skiltyje Aktuali informacija - 2023-2029 metų VPS rengimo aktualijos.

>

SKELBIAMAS 30-AS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2023-04-21

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2023 m. gegužės 15 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (finansavimo šalitnis EURI). Detalesnę informaciją apie šio 30-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2023-04-21

Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2023 m. balandžio 25 d. 15.00 val. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>
 
Svetainę finansuoja