Šiandien: 2018-08-15 21:35:08
 
 
   

Naujienos

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2018-04-23

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia V-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, taisykles skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

 

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2018-04-18

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2018 m. balandžio 25 d. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programa

2018-04-12

Informuojame, kad nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. gegužės 11 d. 15.45 val. skelbiamas prašymų skirti lėšų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo projektinėms veikloms remti (Toliau - Bendruomenių prašymai) priėmimas.

Bendruomenių prašymai priimami Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (kab. Nr. 309).

Bendruomenių prašymai pildomi, priimami, svartomi ir lėšos išmokamos, vadovaujantis Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatais (toliau - Nuostatai), patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-246 "DĖl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo" (pridedama).

>

Dalyvauta VVG tinklo visuotiniame susirinkime

2018-04-06

2018 m. balandžio 5 d. Raudondvaryje, Kauno r. Raudondvario dvare vyko vietos veiklos grupių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupių atstovai iš visos Lietuvos. Iš Šiaulių rajono VVG dalyvavo pirmininkas Povilas Zaveckas ir projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė.

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2018-03-22

2018 m. kovo 21 d. Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis ir problemomis. Susitikimas vyko Skėmių traktieriuje, Radviliškio rajone. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susitikime taip pat dalyvavo Akmenės, Joniškio, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio rajonų vietos veiklos grupių darbuotojai, keletas Radviliškio rajono vietos veiklos grupės valdybos narių.

>

Pasirašytos visos I-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartys

2018-03-12

Įgyvendindama "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė I-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartis su asociacija "Vijolių kaimo bendruomenė", VšĮ "Naisų vasaros teatras", Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkciu centru ir asociacija "Gegužių kaimo bendruomenė".

 

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2018-02-19

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia IV-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, taisykles skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Aptarta nauja projekto idėja Šiaulių rajone

2018-02-15

2017 metais spalio mėnesį Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga gavo iš LR ambasados Danijoje kvietimą įsijungti į iniciatyvą CYCLING WITHOUT AGE. Šis bendruomeniškumą, savanorystę ir empatiją skatinantis projektas sužavėjo savo paprastumu. 2012 m. Danijoje įkurta iniciatyva šiandien įgyvendinima 450 vietovių pasaulyje. Įsipareigojimas dviračiu po apylinkes pavėžėti senjorus, kurie dėl įvairių fizinių, ar kitų apribojimų neišeina iš savo būstų ar globos namų. Plačiau apie šią iniciatyvą galima susipažinti - http://cyclingwithoutage.org.

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2018-02-15

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2018 m. vasario 21 d. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos organizuotuose mokymuose

2018-02-09

2018 m. vasario 6 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke-Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotuose mokymuose tema "Paramos projektų administravimas ir valdymas". Šia tema mokymus vedė lektorė Ieva Adomaitytė-Subačienė, sertifikuota IPMA C. Ji mokymų metu kalbėjo kaip reikia generuoti projekto idėjas, išsiaiškinti projekto poreikį, kaip kokybiškai suformuluoti tikslus ir uždavinius, kaip įvertinti projekto naudą, pristatė populiariausius projektų valdymo standartus, projektų valdymo procesų grupes ir kompetencijos sritis ir kt.

>
 
Svetainę finansuoja