Šiandien: 2022-05-28 14:17:59
 
 
   

Naujienos

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2022-03-29

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2022 m. balandžio 28 d. 15.00 val. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

SKELBIAMAS 24-AS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2022-03-10

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2022 m. balandžio 1 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Detalesnę informaciją apie šio 24-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2022-03-09

2022 m. kovo 9 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo valdybos posėdį nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 6 klausimai. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. 

>

Įvyko vietos projektų atrankos posėdis

2022-03-01

2022 m. kovo 1 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavimo vietos projektų atrankos komiteto posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Margarita Savickienė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (atrankos komiteto) nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - trys klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę.

>

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2022-02-10

2022 m. vasario 10 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo vietos projektų atrankos komiteto posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Margarita Savickienė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (atrankos komiteto) nariai ir administracijos darbuotojai.

>

SKELBIAMAS 23-IAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2022-01-25

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2022 m. vasario 15 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (EURI lėšos). Detalesnę informaciją apie šio 23-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2022-01-25

2022 m. sausio 24 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo valdybos posėdį nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 6 klausimai. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. Valdybos posėdžio metu patvirtinta metinė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos ataskaita. Trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo pristatytas ir patvirtintas vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (LEADER-19.2-6.4.1) (lėšų šaltinis EURI) finansavimo sąlygų aprašas.

>

UAB "Gedvaira" įgyvendino vietos projektą

2022-01-20

UAB "Gedvaira" sėkmingai įgyvendino vietos projektą "UAB "Gedvaira" veiklos modernizavimas" pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos 1 prioriteto priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Projekto tikslas - modernizuoti medienos padėklų gamybą.

Bendra vietos projekto vertė su PVM - 180820,65 Eur, o skirta paramos suma - 75000,00 Eur.

Projekto metu įdiegta technologinio proceso inovacija - įsigyta medienos džiovykla, katilinė ir krautuvas. Tokiu būdu organizuojamas naujausias gamybos metodas, siekiant gaminamoms paletėms sutiekti kokybiškų naujų savybių. Dėl to patobulėjo gamybos efektyvumas, automatizavimas, organizavimas, gaminamų palečių kokybė ir sauga, padidėjo darbo našumas, sumažėjo medžiagų pagaminti ir žalingas poveikis aplinkai. Sukurtos 3 naujos darbo vietos.

>

Marius Navikas įgyvendino vietos projektą

2022-01-19

Marius Navikas sėkmingai įgyvendino vietos projektą "Mariaus Naviko verslo plėtra kaimo vietovėje" pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos 1 prioriteto priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Projekto tikslas - vykdyti Mariaus Naviko akmens pjaustymo, tašymo ir apdailinimo verslo plėtrą, sukurti ir išlaikyti darbo vietas. Projekto uždaviniai:

- pastatyti akmens pjaustymo, tašymo ir apdailinimo veiklos vykdymui reikalingą pastatą.

- sukurti ir išlaikyti naujas darbo vietas.

- gauti didesnes pajamas vykdant akmens pjaustymo, tašymo ir apdailinimo veiklą.

>

SKELBIAMAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2021-12-22

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2022 m. sausio 17 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Detalesnę informaciją apie šio 22-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>
 
Svetainę finansuoja