Šiandien: 2017-10-23 07:30:49
 
 
   

Naujienos

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2017-06-15

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė skelbia I-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Kvietimo informaciją (terminus, remiamas veiklos sritis) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, taisykles skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2017-06-08

2017 m. birželio 6 d.  Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos“ būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai: Birutė Ugianskienė, Edvardas Vileikis, Vismantas Anglickas, Gediminas Karalius, Giedrius Jakubėnas, Algis Mačiulis, Rasa Mitkienė, Vidutė Meižienė. Dalyvavo VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke-Žilinskienė, projekto administratorė – viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė.

>

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2017-06-07

2017 m. birželio 2 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai finansininkė Kristina Burke – Žilinskienė ir projekto administratorė – viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir  „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“ Pakruojyje. Seminare pranešimus pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Ji pristatė socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“ ir vietos plėtros strategijų administravimo sistemą.

>

Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotoje diskusijoje

2017-06-07

2017 m. birželio 1 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės finansininkė Kristina Burke – Žilinskienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos organizuotoje diskusijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimo aktualijos“. Diskusijoje dalyvavo ir kitos šalies vietos veiklos grupės, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos atstovai.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2017-05-02

2017 m. balandžio 27 d. sušauktas Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 34 nariai ir administracijos darbuotojai. Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė VVG veiklos ataskaitą už 2016 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 62 nariai.

 

>

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2017-04-19

2017 m. balandžio 19 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare "Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 m. programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas" Šiauliuose. Seminare pranešimą pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė. Ji pristatė VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo etapus ir taisyklių pagrindines nuostatas.

>

Kelionė į Lietuvos Respublikos Seimą ir Valdovų rūmus

2017-04-14

2017 m. balandžio 12 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracijos darbuotojai ir 43 VVG nariai vyko į kelionę, kurios metu aplankė Lietuvos Respublikos Seimą ir Valdovų rūmų muziejų. Kelionė prasidėjo su Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės patarėja Ingrida Tamulevičiūtė. Ji supažindino su Lietuvos valstybės valdymo sistema, parlamento veikla, įstatymų leidybos procedūra, institucijos struktūra.

>

Susitikimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje

2017-04-10

2017 m. balandžio 6 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas ir finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos rengtame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais "Lietuvos kaimo plėtros 2017 - 2020 m. programos priemonė "LEADER": Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas".

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2017-04-03

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2017 m. balandžio 27 d. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2017-03-23

2017 m. kovo 22 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, Tytuvėnų piligrimų centre, Tytuvėnuose, Kelmės r. surengė tradicinį vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė. 

>
 
Svetainę finansuoja