Šiandien: 2020-09-27 07:26:35
 
 
   

Naujienos

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2020-06-19

2020 m. birželio 18 d. Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, problemomis. Susitikimas vyko Baisogaloje, Radviliškio rajone. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė. Susitikime taip pat dalyvavo Akmenės, Kelmės, Joniškio, Raseinių, Pakruojo rajonų vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai bei valdybos nariai.

Susitikimą pradėjo Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" pirmininkas Romas Kalvaitis. Jis supažindino su renginio darbotvarke, apžvelgė esamą Radviliškio r. VVG situaciją ir pakvietė visas susitikime dalyvaujančias VVG apibūdinti savąsias situacijas, kaip šiuo metu kiekvienai VVG sekasi, kiek VVG jau yra paskelbusių kvietimų teikti vietos projektų paraiškas, kvietė pasidalinti ir papasakoti savo patirtį, diskutavo apie vietos strategijų keitimo situaciją, aptarė aktualius VPS įgyvendinimo klausimus.

>

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2020-06-17

2020 m. birželio 16 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo vietos projektų atrankos komiteto posėdį, adresu Aušros al. 21, Šiauliai. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai ir pareiškėjai - Asociacijos "Beržynės kaimo bendruomenė", Asociacijos "Raizgių kaimo bendruomenė", Asociacijos Svajonių gatvės ir Lietuvos Krikščioniško Fondo atstovai. Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - keturi klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę.

 

>

DĖMESIO!

2020-06-01

Šiaurės Lietuvos asociacija kviečia visus, norinčius sudalyvauti nemokamose projekto "Baidarė Šiaulių rajono bendruomenėse" reguliariose fizinio aktyvumo veiklose ir sportiniuose renginiuose, plaukiant baidarėmis.

Plaukimai baidarėmis vyks Ventos upėje žemiau nurodytomis datomis. Plaukimų pradžios laikas nuo 9 val., išplaukimo vieta: Jokšių kaimas, Kuršėnų kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas (koordinatės LKSx433404, y 6200971).

Esant poreikiui, išplaukimo vietą ir laiką galima koreguoti (sutarus iš anksto, ne vėliau kaip prieš 10 dienų). Dėl registracijos ir papildomos informacijos skambinti mob. 8 615 31428.

 

>

Pasirašyta X-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-05-19

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2020 m. gegužės 18 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė X-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-10-2-2019/2VS-PV-19-1-08399-PR001) vykdymo sutartį su VšĮ "Senolių namai". VšĮ "Senolių namai" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Gerosios kaimynystės informacinio-socialinio portalo sukūrimas siekiant asmenų įgalinimo". Projekto tikslas - didinti Šiaulių rajono gyventojų socialinę įtrauktį ir užimtumą, mažinti socialinę nelygybę, sukuriant sąlygas gyventojų įgalinimui ir aktyviam įsijungimui tenkinant konkrečioje vietovėje iškilusius socialinius ir kitus gyventojų poreikius.

>

Pasirašyta XIII-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-05-18

Įgyvendindama "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" 2020 m. gegužės 18 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XIII-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su Šiaulių r. Bazilionų mokykla - daugiafunkciu centru. Šiaulių r. Bazilionų mokykla - daugiafunkcis centras pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-13-2-2019/42VS-PV-19-1-12395-PR001 įgyvendins projektą "Fizinį aktyvumą skatinanti aplinka". Projekto tikslas - skatinti Šiaulių r. Bazilionų mokyklos - daugiafunkcio centro (Toliau - Mokykla) mokinių ir kaimo vietovių jaunimo aktyvumą, didinti sveikatingumo lygį, plėtoti sportinį gyvenimą bei sudaryti sąlygas turtingesniam ir įvairesniam laisvalaikio praleidimui, atnaujinant turimą sporto aikštelę ir sporto salę. 

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2020-05-04

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 15-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "NVO socialinio ir benruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Įgyvendintas vietos projektas

2020-05-04

UAB "Šiaurės banga" sėkmingai įgyvendino vietos projektą "UAB "Šiaurės banga" skalbimo paslaugų plėtra" (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-6-2018) pagal priemonę "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti. Projekto vykdytojo veikla apima dvi skalbimo paslaugas, t. y. darbinių drabužių teikimo veikla, kurią apima drabužių ir spintelių nuoma, drabužių skalbimas ir prižiūrėjimas (kompleksinis paslaugų teikimas) bei vien tik skalbimo paslaugos, t. y. patalynės, rankšluosčių, staltiesių skalbimas. Įgyvendinus projektą, pastatytas skalbyklos priestatas bei nupirkti ir sumontuoti nauji skalbimo, džiovinimo bei kita smulkesnė įranga. Sukurtos 3 naujos darbo vietos, išlaikytų 19 darbo vietų, paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius - 1 vnt.

 

>

Pasirašyta XIII-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-04-27

Įgyvendindama "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" 2020 m. balandžio 24 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XIII-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su UAB "Kuršėnų vandenys". UAB "Kuršėnų vandenys" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-13-4-2019/42VS-PV-19-1-12393-PR-001 įgyvendins projektą "Nugeležinimo įrenginių statyba Voveriškių kaime". Projekto tikslas - pagerinti Voveriškių kaimo gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę, užtikrinti kaimo gyventojams nenutrūkstamą pieinamumą prie kokybiško vandens, įrengiant vandens kokybės gerinimo sistemą ir tokiu būdu efektyviai prisidėti prie Voveriškių kaimo atnaujinimo ir darnios plėtros.

>

Pasirašyta XIII-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-04-21

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2020 m. balandžio 21 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XIII-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-13-1-2019/42VS-PV-19-1-12397-PR001) vykdymo sutartį su asociacija "Micaičių bendruomenė". Asociacija "Micaičių bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Micaičių bendruomenės namų atnaujinimas". Projekto tikslas - padidinti turiningo laisvalaikio, sporto ir užimtumo veiklų prieinamumą, gyvenamosios aplinkos patrauklumą Micaičių kaimo gyventojams.

 

>

Pasirašyta XI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-04-09

Įgyvendindama "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" 2020 m. balandžio 9 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su UAB "Aserona". UAB "Aserona" pagal  pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-11-4-2019/42VS-PV-19-1912399-PR001 įgyvendins projektą "UAB "Aserona" plėtra investuojant į fizinės gerovės paslaugų teikimą Kužių miestelyje". Pareiškėja teikdama paramos paraišką siekia gauti ES paramą jos numatomų plėtoti paslaugų (fizinės gerovės) atlikimui būtinos modernios įrangos įsigijimui. Atlikus numatytas investicijas, bus galima didinti gamybos pajėgumus, atsiras poreikis sukurti naujas papildomas darbo vietas.

>
 
Svetainę finansuoja