Šiandien: 2024-07-22 18:05:52
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2024-04-29

Balandžio 24 d. kavinėje "Linelis", Vilties g. 6, Kužiuose, Šiaulių r., vyko asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. susirinkime dalyvavo VVG nariai, bendruomenių, verslo atstovai ir asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracijos darbuotojai.

Asociacijos "šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nariai į susirinkimą buvo pakviesti el. paštu. Parvirtintoje susirinkimo darbotvarkėje keturi klausimai.

Pirmininkas P. Zaveckas pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" veiklos ataskaitą už 2023 metus, informuodamas, kad VVG sudėdyje yra 56 nariai. Per 2023 m. buvo suorganizuoti trylika valdybos ir šeši projektų atrankos komitetų posėdžiai, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo ir vietos projektų atrankos komiteto posėdžius. Pateikė informaciją apie vietos projektus iki 2023 m. gruodžio 31 d.: patvirtinti 66 vietos projektai VVG valdyboje už daugiau nei 2,7 mln., įgyvendinti 61 vietos projektas, sukurta 67 naujos darbo vietos. Įgyvendinti strategiją įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG nariai, darbuotojai dalyvavo Šiaulių apskrities regiono organizuotuose susitikimuose, vietos veiklos grupių tinklo renginiuose bei Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotuose priemonėse. Taip pat dalyvavo ir Šiaulių rajono savivaldybės komisijų veiklose.

Baigiant savo pristatymą P. Zaveckas priminė VVG nariams, kad 2024 m. liepos mėnesį VVG minės 20 - čio veiklos sukaktį.

Finansininkė K. Burke - Žilinskienė pristatė metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metus. P. Zaveckas supažindino su revizorės ataskaita.

Visuotinio narių susirinkimo metu, dalyviai informuoti, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijai yra patekta paraiška finansavimui gauti - mokomajam vizitui po Rytinę Mažąją Lietuvą (Jurbarko ir Pagėgių kraštas).

Susirinkimo pabaigoje Šiaulių r. VVG darbuotojai atsakė į dalyvių iškilusius klausimus, diskutavo įvairiais jiems rūpimais aktualiais klausimais prie kavos puodelio.

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja