Šiandien: 2024-05-24 09:41:21
 
 
   

VVG planuojami įgyvendinti projektai

1. 2017 m. lapkričio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pateikė paraišką gauti techninę paramą tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonės "LEADER" veiklos sritį " VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas".

2. 2018 m. vasario 23 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio minsiterijos Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pateikė paraišką gauti paramą pagal veiklos sritį "Renginių organizavimas" pagal 2018 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

3. 2019 m. kovo 13 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pateikė paraišką gauti paramą pagal veiklos sritį "Renginių organizavimas" pagal 2019 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

4. 2021 m. birželio 30 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijai Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pateikė paraišką pagal Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti.

5. 2022 m. gegužės 9 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijai Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pateikė paraišką pagal Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti.

6. 2022 m. gegužės 31 d . Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER programa" veiklos sritį "Parengiamoji parama".

7. 2023 m. vasario 8 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pateikė paraišką gauti paramą pagal veiklos sritį "Renginių organizavimas" pagal 2023 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

8. 2023 m. balandžio 4 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijai Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pateikė paraišką pagal Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos projektų finansavimui pagal veiklą, skirtą bendruomeniškumo skatinimui (įskaitant tik gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimui.

9. 2023 m. gegužės 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė paraišką vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu paramai gauti.

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja