Šiandien: 2023-06-07 21:54:34
 
 
   

Projektas "Jaunimas - aktyvus kaimo plėtros dalyvis"

Parama gauta parengus paraišką techninei paramai tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "VVG bendrdarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas".

Parama skirta vadovaudamasi NMA direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. BR1-52 "Dėl projektų, kuriems skiriama techninė parama, skirta tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonės "LEADER" veiklos srities "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas" įgyvendinimo 2017 metais taisykles, taikomas pateiktoms paraiškoms, sąrašo patvirtinimo". Projektui įgyvendinti skiriama 3000,00 Eur.

Projekto Nr. 44TT-KS-17-2-03989-PR001.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-04-01 - 2018-09-01.

Projekto tikslas: remiantis bendradarbiaujančių šalių patirtimi, skatinti jaunimo domėjimąsi kaimo problemomis, dalyvavimą kaimo procesuose (jaunų žmonių aktyvumo, įsitraukimas į vietos bendruomenės veiklą, domėjimasis verslo galimybėmis nuo įmonės įkūrimo iki nuosavų projektų įgyvendinimo), suteikti jaunimui žinių apie galimybes veikti, dirbti, kurti verslą kaime ir įgūdžių (projektų rengimas, konkretaus verslo/amato išbandymas, gebėjimas identifikuoti problemas, planuoti ir organizuoti vietos jaunimui veiklas, dirbti komandoje ir pan.), leidžiančių prisidėti prie gyvenimo kokybės kaime gerinimo.

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja