Šiandien: 2023-01-28 15:08:25
 
 
   

Įvyko projektų atrankos ir valdybos posėdžiai

2022-03-29

2022 m. kovo 29 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo projektų atrankos posėdį nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - du klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, valdybos nariai pritarė ir rekomendavo du vietos projektus perduoti į kitą vertinimo etapą sekančiai:

1. UAB "Spa Europe" projektą "UAB "Spa Europe" vykdomos veiklos plėtra" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-23-1-2022).

2. MB "Eisvila" projektą "MB "Eisvila" verslo plėtra investuojant į žemės kasimo paslaugų veiklą" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-23-2-2022).

Valdybos posėdyje pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (LEADER-19.2-6.4.1) finansavimo sąlygų aprašas 25-tam kvietimui. Pritarta paprasto kvietimo teikimui vietos projektams Nr. 25 paskelbimui nuo 2022 m. balandžio 21 d. iki 2022 m. gegužės 23 d. Posėdyje nuspręsta padidinti asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojų pareiginės algos koeficientą, pristatyta finansinė atskaitomybė už 2021 metus ir kalbėta kitais einamaisiais klausimais.

Posėdžių protokolus galite rasti skiltyje VVG veikla-VVG veiklos dokumentai-Valdybos posėdžių dokumentai-2015-2023 metų laikotarpis.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja