Šiandien: 2021-09-18 04:02:03
 
 
   

Pasirašyta 20-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2021-06-28

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2021 m. birželio 21 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė kvalifokuotu elektroniniu parašu pasirašė 20-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-20-11-2021/42VS-PV-21-1-00998-PR001) vykdymo sutartį su UAB "Mediniai baldai". UAB "Mediniai baldai" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "UAB "Mediniai baldai" vykdomos baldų gamybos veiklos plėtra". Pareiškėja teikdama paraišką siekia gauti ES paramą naujo gamybinio pastato statybos finansavimui. Pastate pareiškėja numato nuosavomis lėšomis įrengti baldų dažymo ir džiovinimo įrangą. Atlikus numatytas investicijas bus galima ženkliai padidinti gamybos pajėgumus, bus pagerinta gaminių kokybė. Įgyvendinus investicinį projektą bus ne tik šiuo metu išlaikytos darbo vietos, tačiau papildomai atsiras poreikis sukurti naujas papildomas tris darbo vietas. Šiam tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai:

  • Pastatyti gamybinį pastatą;
  • Sukurti naujas darbo vietas;
  • Racionalizuoti gamybos procesą gerinant gaminių kokybines savybes;
  • Vystyti tolimesnius santykius su užsakovais pasiūlant platesnę gaminių gausą.

Įgyvendinus projektą, pareiškėja galės daugiau investicijų skirti į pagaminamų baldų kiekio didinimą ir koybės gerinimą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama sukurti bent 2,5 etato naujų darbo vietų jaunimui iki 40 metų amžiaus. Projekte numatytos išlaidos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdytojo veikla.

Šiam projektui įgyvendinti skirta iki 75000,00 Eur paramos suma. Projektą planuoja įgyvendinti iki 2022 m. kovo 31 d.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja