Šiandien: 2020-08-05 13:16:26
 
 
   

Dalyvauta seminare "Pažangaus kaimo link"

2020-01-30

Vietos veiklos grupių tinklas, įgyvendinant projektą "Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti", kuriam finansavimas skirtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę "Techninė pagalba" veiklos sritį "Lietuvos kaimo tinklas" 2020 m. sausio 28 d. Naisiuose organizavo seminarą "Pažangaus kaimo link". Seminare dalyvavo Šiaulių apskrities VVG atstovai ir kiti kaimo plėtros proceso dalyviai (kaimo bendruomenių, biudžetinių įstaigų ir vietos verslo atstovai).

Seminaro pradžioje vyko gerųjų pavyzdžių (vietos projektų) pristatymas. Kiekviena vietos veiklos grupė trumpai pristatė po du savo vietos projektus. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas supažindino su UAB "Ecohouse" ir asociacijos "Naisių bendruomenė" projektais.

UAB "Ecohouse" pagrindinė veiklos kryptis yra medinių - karkasinių surenkamųjų statinių (gyvenamųjų namų) ir jų komplektuojamų dalių gamyba. Įgyvendindami vietos projektą "UAB "Ecohouse" verslo plėtra modernizuojant materialinę bazę" atliks kapitalinio remonto darbus (grindų betonavimas, išorinių pastato sienų apšiltinimas ir apskardinimas, stogo dangos keitimas, naujų langų įrengimas ir vartų platinimas) optimizuojant gamybos procesą, sukuriant papildomas naujas dvi darbo vietas.

Asociacijos "Naisių bendruomenė" vietos projekto "Didžiosios Užgavėnės Naisiuose" tikslas - išsaugoti ir puoselėti krašto etnokultūrinės tapatybės, kultūros ir tradicijų savitumą. Šiuo projektu siekiama išsaugoti šios šventės tradicijas, derinant jas su dabartimi taip, kad šiuolaikinio žmogaus poreikiai, priartėtų prie istorinės krašto praeities ir nepaprastų senosios šventės rengimo svarbos. Sėkmingam renginio organizavimui įsigytos palapinės, suolai, stalai ir keptuvės. Šventėje dalyvauja ir varžosi blynkepių komandos, kurios tradiciniais šios šventės blynais vaišinama visus susirinkusius. Užgavėnių šventė Naisiuose skatina ne tik vietos gyventojų bendruomeniškumą, bet ir bendradarbiavimą su įvairių Lietuvos vietovių bendruomenėmis. Užgavėnėse dalyvaujantis jaunimas yra tautos tradicijų išsaugojimo ir tęstinumo garantas, todėl labai svarbus kryptingas jaunų žmonių mokymas pažinti ir vertinti tradicinę tautos kultūrą, įtraukiant juos į praktinę veiklą.

Renginio moderatorė prof. dr. Vilma Atkočiūnienė prašė dalyvių išsakyti lūkesčius, kaip jie supranta kas yra pažangus kaimas, koks turi būti pažangus kaimas apskrityje. Dalyviai supažindinti su pažangių kaimų koncepcija, diskutavo, koks turėtų būti pažangus kaimas, aptarė LEADER priemonės įgyvendinimo aktualijas, mokė atpažinti savo galimybes ir jas realizuoti kaime. Pažangių kaimų strategijos turėtų orientuotis į pridėtinės vertės kūrimą, sukuriant aiškius intervencijų paketus, tenkinančius kaimo bendruomenių poreikius.

Seminaro dalyviai pasidalino savo gerosiomis patirtimis įgyvendinant vietos projektus, pasisėmė idėjų ir įgijo žinių pažangaus kaimo link.

 

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja