Šiandien: 2020-07-12 02:01:25
 
 
   

Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programa

2019-06-03

Informuojame, kad nuo 2019 m. birželio 3 d. iki birželio 21 d. (15.45 val.) skelbiamas prašymų skirti lėšų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo projektinėms veikloms remti (toliau - Bendruomenių prašymai) priėmimas (prašymo skirti lėšas projektui įgyvendinti forma pridedama).

Bendruomenių prašymai gali būti pateikti šiais būdais: atsiųsti, naudojantis registruoto pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, el. paštu priimamasis@siauliuraj.lt pasirašyti elektroniniu parašu arba Savivaldybės administracijai pristatyti asmeniškai adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (kab. Nr. 309).

Bendruomenių prašymai pildomi, priimami, svarstomi ir lėšos išmokamos, vadovaujantis Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatais (toliau - Nuostatai), patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr.  T-246 "Dėl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo" (pridedama).

Bendruomenės prašymus gali teikti Nuostatuose nurodytoms veikloms remti, kurios išdėstomos prioritetų eiliškumo tvarka:

- bendruomenių projektams, skatinantiems verslo aplinkos plėtrą, gyventojų iniciatyvumą, ugdantiems partnerystę ir bendruomeniškumą, kuriantiems patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką rajone finansuoti - 650 Eur;

- bendruomenių, bendruomenes vienijančių asociacijų ar VVG, kurių veikloje dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomenės, dalyvavimui mokymuose konferencijose, sąskrydžiuose ir kt. išlaidoms finansuoti - iki 600 Eur;

- bendruomenių, bendruomenes vienijančių asociacijų ar VVG, kurių veikloje dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomenės, atributikai (vėliava, herbas, informacinė iškaba su bendruomenės pavadinimu ir kt.) įsigyti - iki 100 Eur;

- bendruomenių vykdomiems projektams, kurie papildomai pritraukia lėšų iš įvairių fondų bei kitų finansavimo šaltinių iš dalies finansuoti ne daugiau kaip 10 proc. bendros projekto vertės.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrių adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (221-227 kab.), tel. 8 (41) 59 66 69; 59 66 67, el. p. audrone.birutiene@siauliuraj.lt, vaida.kereziene@siauliuraj.lt

 

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja