Šiandien: 2020-06-06 03:38:03
 
 
   

Įvyko viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos"

2018-10-18

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė " 2018 m. spalio 17 d. surengė viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos" įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją, kuris vyko Gegužių bendruomenės namuose. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono savivaldybės atstovai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas supažindino su 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijomis, apžvelgė vykdytus ir vykdomus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją". I-ojo kvietimo metu iš 4 surinktų paraiškų jau baigti du vietos projektai: "Jaunimo kūrybinės dirbtuvės "Šiuolaikinio meno agentūra 3"" ir "Muzikiniai penktadienio vakarai". Informavo apie II kvietimo pagal priemonės veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" surinktas paraiškas, vertinimo eigą bei pranešė, kad jau pasirašyta viena projekto vykdymo sutartis su projekto vykdytoju UAB "Ecohouse". III kvietimo metu pagal priemonės veiklos sritį "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)" paraiškų nebuvo gauta. IV kvietimo metu vietos projektų paraiškos buvo renkamos pagal priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas, sulaukta 7 paraiškų, 4 paraiškos įvertintos teigiamai ir jau įgyvendinamos, 1 paraiška atmesta, o 2 - dar vertinamos, V kvietimas buvo vykdomas pagal priemonę "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" sulaukta 4 paraiškų, kurios dabar yra vertinimo eigoje. VI kvietimo metu pagal priemonės veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" sulaukta 5 paraiškų, kurios dabar yra vertinamos. VII kvietimo metu paraiškos buvo renkamos pagal priemonės "Ūkio ir verslo plėtra"  veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą". Paraiškų nesulaukta. Šiai veiklos sričai dar kartą skelbiamas kvietimas teikti paraiškas nuo 2018 m. spalio 22 d.

Pranešimo pabaigoje VVG pirmninkas Povilas Zaveckas akcentavo, kad šiuo metu Nacionalinė mokėjimo agentūra yra apkrauta darbu ir nespėja laiku įvertinti vietos projektų paraiškų. Tikimasi, kad artimiausiu metu Žemės ūkio ministerija išspręs šį aktualų vertinimo klausimą.

Finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė pristatė paramos galimybes pagal paprastojo kvietimo Nr. 8 teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą".

Viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė pateikė pranešimą apie perkančiųjų organizacijų mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos esmines nuostatas.

Renginio metu projekto vykdytojai pristatė baigtus vietos projektus. Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos - daugiafunkcio centro direktoriaus ūkio reikalams Stasys Gabrielaitis vaizdo priemonėmis pristatė įgyvendintą projektą "Jaunimo kūrybinės dirbtuvės "Šiuolaikininio meno agentūra 3"". VšĮ " Naisių vasaros teatras" direktorė Inga Karbauskienė pristatė baigtą vietos projektą "Muzikiniai penktadienio vakarai", kurio tikslas - tradicinių kaimo renginių tęstinumas populiarinant akustinę muziką Šiaulių apskrityje. Už paramos lėšas suorganizavo festivalį "Muzikiniai penktadienio vakarai", surengė profesionalių atlikėjų nemokamus muzikos vakarus Naisiuose.

Asociacijos "Gegužių kaimo bendruomenė" pirmininkė Aldona Petravičienė papasakojo, kaip sekasi įgyvendinti projektą "Gegužių kaimui jau 400 metų", su kokiais sunkumais susiduria.

Renginio pabaigoje buvo pristatytas konkursas "Eismo saugumas bendruomenėse 2018", kurį organizuoja Lietuvos Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Konkurso tikslas skatinti būti saugiais, atsakingais ir kultūringais eismo dalyviais. Renginio metu vyko diskusija tema "Būk saugus kelyje" (apie pėsčiųjų, dviratininkų ir vairuotojų saugų eismą). Bendruomenių atstovai, dalyviai diskutavo kaip užtikrinti žmonių saugumą keliuose: pėstiesiems ir dviratininkams primintos saugaus kelyje taisyklės, vairuotojams - saugos diržų automobilyje svarba bei saugaus greičio laikymosi būtinumą. Buvo linkima visiems būti saugiais keliuose, rūpintis ne tik savo, bet ir kitų saugumu, dalijamos šviesą atspindinčios priemonės, informacinės knygutės.

 

 

 

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja