Šiandien: 2019-03-19 12:09:12
 
 
   

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos organizuotuose mokymuose

2018-02-09

2018 m. vasario 6 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke-Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotuose mokymuose tema "Paramos projektų administravimas ir valdymas". Šia tema mokymus vedė lektorė Ieva Adomaitytė-Subačienė, sertifikuota IPMA C. Ji mokymų metu kalbėjo kaip reikia generuoti projekto idėjas, išsiaiškinti projekto poreikį, kaip kokybiškai suformuluoti tikslus ir uždavinius, kaip įvertinti projekto naudą, pristatė populiariausius projektų valdymo standartus, projektų valdymo procesų grupes ir kompetencijos sritis ir kt.

2018 m. vasario 8 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojos finansininkė Kristina Burke-Žilinskienė, projekto admnistratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotuose mokymuose tema "Viešieji pirkimai". Šia tema mokymus vedė lektorius Tomas Vasiliauskas. Mokymuose apžvelgta viešųjų pirkimų teisinė bazė, aktualūs jos pokyčiai, būtinoji viešųjų pirkimų dokumentacija, viešajame pirkime dalyvaujantys asmenys, pirkimo verčių skaičiavimas ir kita aktuali informacija.

Įgytas teorines tiek ir praktines žinias, įgūdžius tikslingai ir kokybiškai pritaikysime savo tiesiogiame darbe, administruojant vietos plėstros strategiją.

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja