Šiandien: 2019-01-21 01:26:25
 
 
   

Įvyko viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos"

2017-11-23

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2017 m. lapkričio 22 d. surengė viešinamąjį renginį "2015-2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos", įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas supažindino su 2015-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijomis. Viešinamojo renginio dalyviams pristatė numatomos įgyvendinti strategijos prioritetus, priemones, veiklos sritis. Paaiškino, kiek VPS lėšų bus skirta vietos projektams įgyvendinti, kiek vietos projektų planuojama surinkti pagal priemones, supažindino su maksimaliomis sumomis, skiriamomis vietos projektams įgyvendinti ir kitais klausimais.

Projekto administratorė Laima Pušinskienė pristatė I-ojo kvietimo vietos projektų vertinimo eigą pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m.vietos plėtros startegijos priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas".

Finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė apžvelgė II-ojo kvietimo teikti vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumus pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (kodas LEADER-19.2-6.4). Renginio metu pristatė dokumentus, kuriais reikia vadovautis, rengiant ir įgyvendinant vietos projektus. Kalbėjo kaip bus vykdoma vietos projektų atranka, atrankos etapus, tinkamus paramos gavėjus, kokios tinkamumo sąlygos keliamos vietos projektams, pristatė vietos projektų finansavimo sąlygas, tinkamas finansuoti išlaidas, vietos projektų partneriams keliamus reikalavimus, tinkamą nuosavą indėlį, paraiškų teikimą ir vertinimą, lėšų išmokėjimo tvarką. Priminė, kad paprastojo II-ojo kvietimo teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (kodas LEADER-19.2-6.4) vietos projektų paraiškos renkamos ir priimamos nuo 2017 m. lapkričio 20 d. 8.00 val. iki 2018 m. sausio 11 d. 17.00 val. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje adresu: Aušros al. 21, Šiauliai.

Išklausę pranešimus, renginio dalyviai diskutavo, kėlė jiems rūpimus klausimus, susijusius, su vietos projektų paraiškų rengimo ir teikimo klausimais, kalbėjo apie vietos projektų administravimą ir įgyvendinimą.

 

  

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja