Šiandien: 2018-04-21 05:07:25
 
 
   

Dalyvauta VšĮ socialinių inovacijų centro informaciniame seminare

2017-01-19

Sausio 18 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė dalyvavo VšĮ Socialinių inovacijų centro organizuotame informaciniame seminare "Kompetencijos socialiniam verslui plėtoti" Šiauliuose.

Seminaro metu Šiaulių universiteto viešojo administravimo katedros lektorė Vilma Tubutienė pristatė Erasmus+ projekto Europos regiono verslumo tinklo (EFEB) informaciją. Informavo, kad VšĮ Socialinių inovacijų centras kartu su Graikijos, Italijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Ukrainos ir Gruzijos nevyriausybinėmis organizacijomis susijungė į tinklą siekdami sukurti nuotolinio mokymosi platformą ir parengti nuotolius kvalifikacijos tobulinimo kursus moterų verslumo gebėjimų plėtojimui. Patyrę ir kvalifikuoti Europos ekspertai parengė 17 nuotolinių seminarų trejose temose. Prisijungę prie virtualios mokymosi platformos jums patogiu laiku galėsite peržiūrėti parengtus 17 video seminarų, susipažinti su metodine medžiaga, virtualiai konsultuotis su lektoriais.

Seminare supažindinta su socialinio verslo pagrindais, socilainio verslo ekosistema ir žemėlapiu Europoje, kalbėta apie socialinio verslo plėtros Lietuvoje kryptis, iššūkius. Lietuvoje menkai pasitikima privačia iniciatyva, socialinis verslas yra mažai žinomas, trūksta geros praktikos pavyzdžių ir užsienio šalių patirties sklaidos. Ryškiausios socialinio verslo iniciatyvos Lietuvoje vykdomos neformaliojo švietimo, socialinės atskirtites mažinimo, tikslinių grupių reintegravimo į darbo rinką ir užimtumo didinimo srityse, tačiau nėra statistinių duomenų, kiek tokių verslų ar iniciatyvų jau veikia. Lietuvoje neišnaudojamas nevyriausybinių organizacijų potencialas skatinant socialinį verslą. Šio projekto koordinatorė V. Tubutienė pateikė socialinio verslo pavyzdžių tiek šalies mastu, tiek Europos. Informacinio seminaro pabaigoje vyko apskritojo stalo diskusija apie salygas socialiniam verslui plėtoti: lūkesčiai ir realybė.

Seminaro metu dalyviai įgijo bazinių kompetencijų socialiniam verslui vystyti, pabaigoje įteikti pažymėjimai. Dalyviai įgijo pirmenybę registruojantis į ilgalaikius nuotolinius EFEB projekto mokymus apie socialinių inovacijų ir socialinio verslo plėtojimą.

   

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja