Šiandien: 2018-06-25 06:51:46
 
 
   

Taisyklės

V-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą", FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (redakcija, patvirtinta Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos 2018 m. birželio 20 d. protokolu Nr. 3) NAUJAS

1 priedas. Paraiška (redakcija, patvirtinta Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos 2018 m. birželio 20 d. protokolu Nr. 3) NAUJAS

 

Vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą", FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (patvirtintas Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos 2018-04-18 posėdžio protokolu Nr. 18) NEGALIOJANTIS

1 priedas. Paraiška NEGALIOJANTIS

2 priedas. Jungtinės veiklos sutartis

 

IV-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas", FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (patvirtintas Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos 2018-02-14 posėdžio protokolu Nr. 17)

1 priedas. Paraiška

2 priedas. Jungtinės veiklos sutartis

 

III-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis", FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (patvirtintas Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos 2018-01-09 posėdžio protokolu Nr. 15)

1 priedas. Paraiška

 

II-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti", FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (patvirtintas Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos 2017-11-16 posėdžio protokolu Nr. 13)

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

 

I-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas", FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (patvirtintas Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos 2017-06-06 posėdžio protokolu Nr. 12)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimo su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pažyma

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja