Šiandien: 2024-04-14 23:47:41
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategija

Parama gauta parengus paraišką vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 "Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo"

Parama skirta LR Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. balandžio 4 d. potvarkiu Nr. 4D-56 "Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtro 2014 - 2020 metų programos priemonės "Leader", sąrašo patvirtinimo"

Projekto įgyvendinimo sutarties Nr. 42VS-KS-15-1-06671

Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2025 m. rugsėjo 1 d.

VVG teritorijos vizija iki 2023 m. : Šiaulių r. kaimo vietovės - tai vieta, kur mes, mūsų tėvai ir vaikai norime gyventi, nes:

  • stiprės esami ir kursis nauji verslai, padidės galimybės dirbti bei užsidirbti kaime;
  • vietos gyventojai turės galimybes naudotis kokybiškesnėmis  ir labiau prieinamomis socialinėmis paslaugomis;
  • gražės ir tvarkysis kaimo aplinka, bus išsaugotas autentiškas kraštovaizdis;
  • kaimo žmonės aktyviau reikšis bendruomeniškoje veikloje, dalyvaus puoselėjant kultūrą ir krašto tradicijas.

Paramos suma: 3 642 536,00 Eur.

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja