Šiandien: 2021-10-18 06:59:57
 
 
   

2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategija

 

ASOCIACIJOS "ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ" TERITORIJOS 2015 - 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

ASOCIACIJOS "ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ" TERITORIJOS 2015 - 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (AKTUALI REDAKCIJA 2016-11-23)

ASOCIACIJOS "ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ" TERITORIJOS 2015 - 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (AKTUALI REDAKCIJA 2017-12-28)

ASOCIACIJOS "ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ" TERITORIJOS 2015 - 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (AKTUALI REDAKCIJA 2019-04-16)

ASOCIACIJOS "ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ" TERITORIJOS 2015 - 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (AKTUALI REDAKCIJA 2019-07-31)

ASOCIACIJOS "ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ" TERITORIJOS 2015 - 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (AKTUALI REDAKCIJA 2021-01-21)

ASOCIACIJOS "ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ" TERITORIJOS 2015 - 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (AKTUALI REDAKCIJA 2021-05-06)

ĮGYVENDINTI VIETOS PROJEKTAI:

I PRIORITETAS. VERSLŲ KŪRIMAS IR PLĖTRA, KAIMO GYVENTOJŲ UŽIMTUMO, PAJAMŲ DIDINIMAS, KURIANT DARBO VIETAS, DIDINANT SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ.

1.1. Priemonė "Ūkio ir verslo plėtra" (LEADER-19.2-6)

1.1.1. veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)", (LEADER-19.2-6.4)

1.1.2. veiklos sritis "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) ar energijos efektyvumo didinimą", (LEADER-19.2-6.4)

1.2. Priemonė "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO)", (LEADER-19.2-SAVA-1)

II PRIORITETAS. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMAS, PUOSELĖJANT KULTŪRĄ IR KRAŠTO TRADICIJAS, IŠSAUGANT VIETOVĖS KRAŠTOVAIZDĮ IR GERINANT INFRASTRUKTŪRĄ.

2.1. Priemonė "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse", (LEADER-19.2-7)

2.1.1. veiklos sritis "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)", (LEADER-19.2-7.2)

2.2. Priemonė "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas", (LEADER-19.2-SAVA-4)

2.3. Priemonė "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)", (LEADER-19.2-SAVA-3)

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja