Šiandien: 2024-07-22 16:51:09
 
 
   

2007 - 2013 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategija

ŠIAULIŲ  RAJONO  VIETOS  PLĖTROS  STRATEGIJA (su pakeitimais nuo 2011-03-29)

 

ĮGYVENDINTI  PROJEKTAI:

I PRIORITETAS. Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas.

1.1. priemonė "Kaimo atnaujinimas ir plėtra:

1.1.1. veiklos sritis "Gyvenamosios aplinkos, viešosios erdvės tvarkymas ir kūrimas"

1.1.2. veiklos sritis "Bendruomeninės reikmės patalpų atnaujinimas ir įrengimas"

1.1.3. veiklos sritis "Kaimo vietovei svarbių statinių statyba"

1.1.4. veiklos sritis "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas, atnaujinimas"

1.1.5. veiklos sritis "Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas, atnaujinimas"

1.1.6. veiklos sritis "Religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių kapitalinis remontas, rekonstrukcija, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, atkūrimas"

II PRIORITETAS. Kaimo žmonių aktyvumo, bendruomeniškumo stiprinimas, socialinės integracijos didinimas.

2.1. priemonė "Kaimo bendruomenių ir NVO aktyvumo, bendradarbiavimo bei veiklos skatinimas"

2.1.1. veiklos sritis "Kaimo tradicijų kūrimas ir puoselėjimas"

2.1.2. veiklos sritis "Socialinė švietėjiška, pažintinė veikla"

2.1.3. veiklos sritis "Renginių kaimo vietovėje organizavimas"

2.2. priemonė "Socialiai pažeidžiamų grupių gyvenimo kokybės gerinimas, įtraukimo į bendruomenės gyvenimą didinimas"

2.2.1. veiklos sritis "Vienišų, pagyvenusių, su negalia žmonių aktyvinimas"

2.2.2. veiklos sritis "Jaunimo užimtumo gerinimas, išvykimo iš kaimo mažinimo priemonės"

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja