Šiandien: 2023-06-07 22:20:28
 
 
   

Šiaulių rajono vietos plėtros strategija

Parama gauta vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2009-05-06 įsakymu Nr. 3D-324 "Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas", sąrašo patvirtinimo".

Projekto įgyvendinimo sutarties Nr. 4VP-KS-09-2-000004, sutartis pasirašyta 2009 m. liepos 14 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009-07-14 - 2015-09-28

Projekto tikslas - gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystę. Šiuo tikslu siekiama pakelti socialinę ir ekonominę kaimo žmonių gerovę, pagerinti jų gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo gyventojų iniciatyvumą, didinti jų gebėjimą aktyviai ir lygiaverčiai dalyvauti kaimo plėtros procesuose.

Projekto rezultatai: įgyvendinti 82 vietos projektai Šiaulių rajone. Juos įgyvendino 56 skirtingi paramos gavėjai.  Detalesnė informacija apie vietos projektus čia.

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja