Šiandien: 2024-06-12 19:02:41
 
 
   

"Bazilionai - tradicijų tiltai tarp praeities ir ateities"

Projekto vykdymo sutarties Nr.

ŠIAU-LEADER-6B-K-4-4-2018

Projekto vykdytojo pavadinimas

Bazilionų miestelio bendruomenė

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

-

Gauta paramos suma, Eur.:

9499,00

Gauta suma PVM kompensuoti iš ŽŪM spec. asignavimų, Eur.

-

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2018-11-06 – 2019-08-26

Projekto tikslas (-ai)

Telkti Bazilionų miestelio gyventojus, stiprinti bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus ir fizinių galimybių žmonėms turiningai leisti laisvalaikį, aktyviai bendrauti, tobulinti įgūdžius įvairiapusiškose veiklose. Skatinti kartų bendravimą ir bendruomenės vertybių bei tapatybės formavimą per mūsų krašto tradicijų išsaugojimo bei puoselėjimo programas ir kūrybinio užimtumo veiklas, įtraukiančias kuo daugiau miestelio gyventojų, garsinančias mūsų miestelio bendruomenę ir keliančias bendruomenės narių savivertę.

Projekto rezultatai

Suorganizuotas 1 renginys, kuriame dalyvavo ne mažiau kaip 55 dalyviai. Įsigyti autentiški tautiniai rūbai mėgėjų meno kolektyvui, kurie bus naudojami koncertinėje veikloje bei įvairių miestelio bendruomenei aktualių renginių metu. Įsigyta renginių garsinimo aparatūra, kad bendruomenės gyventojai galės savarankiškai organizuoti renginius. Renginio metu parodytas profesionalus teatro spektaklis.

Foto:

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja