Šiandien: 2024-04-14 23:18:57
 
 
   

Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio - "gadinimas", "papirkimas") yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginti asmens elgesys, piknaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos - kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piknaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piknaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencija teisės aktuose apibrėžiama kaip korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" korupcijos prevencijos tvarka

Apie Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" neteisėtus veiksmus prašome pranešti: tel. +370 620 35600, el. paštu: siauliurvvg@gmail.com

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Lietuvos Respublikos korepcijos prevencijos įstatymas

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja