Šiandien: 2024-07-22 16:39:06
 
 
   

Planuojami susirinkimai ir posėdžiai

2024 m. gegužės 30 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 - 2029 m. teritorijos vietos plėtros strategijos Nr. 20VS-PV-23-1-01814-PR001 priemonę "Parama ne žemės ūkio verslo plėtrai kaimo vietovėse" (kodas ŠIAU-LEADER-20VVG-02-01) dokumentacijos patvirtinimo ir kvietimo paskelbimo.

2. Kiti einamieji klausimai.

2024 m. balandžio 23 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.

3. Dėl bendros informacijos apie 36 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (kodas LEADER-19.2-6.4.1) (lėšų šaltinis EURI) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

4. Dėl pritarimo UAB "Šiaurės banga" vietos projektui "UAB "Šiaurės banga" paslaugų plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-EURI-6A-D-36-1-2024).

2024 m. balandžio 24 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė"  visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" veiklos ataskaitos už 2023 metus.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" finansinės ataskaitos už 2023 metus.

3. Dėl revizoriaus ataskaitos už 2023 metus.

4. Einamieji klausimai.

2024 m. balandžio 10 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas rašytine procedūra. Susirinkimo darbotvarkė.

1. Dėl pritarimo asociacjai "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teikti projekto paraišką Šiaulių rajono savivaldybės administracijai kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimui projektų finansavimui pagal veiklą, skirtą bendruomeniškumo skatinimui (įskaitant tik mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimui.

2024 m. balandžio 9 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.

3. Dėl bendros informacijos apie 34-ojo kvietimo teikti paraiškas pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (Nr. LEADER-19.2-6.4.1) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

4. Dėl pritarimo Mariaus Naviko vietos projektui "Mariaus Naviko verslo plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-34-1-2024).

5. Dėl pritarimo MB "Pipirica" vietos projektui "MB "Pipirica" verslo plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-34-6-2024).

6. Dėl rezervinių vietos projektų sąrašo sudarymo.

2024 m. kovo 27 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl 34-ojo kvietimo teikti paraiškas pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau - VPS) priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (Nr. LEADER-19.2-6.4.1) bendros paramos lėšų sumos didinimo iš virškontraktavimo lėšų.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

3. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.

4. Dėl bendros informacijos apie 34-ojo kvietimo teikti paraiškas pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (Nr. LEADER-19.2-6.4.1) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

5. Dėl pritarimo Mariaus Naviko vietos projektui "Mariaus Naviko verslo plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-34-1-2024).

6. Dėl pritarimo UAB "Šiaulių reklama" vietos projektui "UAB "Šiaulių reklama" teikiamų paslaugų plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-34-2-2024).

7. Dėl pritarimo MB "Pipirica" vietos projektui "MB "Pipirica" verslo plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-34-6-2024).

8. Dėl rezervinių vietos projektų sąrašo sudarymo.

2024 m. kovo 15 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.

3. Dėl bendros informacijos apie 35 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

4. Dėl pritarimo Sutkūnų bendruomenės vietos projektui "Nuotykiai Sutkūnuose" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-35-1-2024).

5. Dėl pritarimo asociacijos "Žarėnų kaimo bendruomenė" vietos projektui "Po tėviškės dangum" - 2024 ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-35-2-2024).

2024 m. kovo 1 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuotolinis valdybos posėdis rašytine procedūra. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl naujo darbuotojo terminuoto priėmimo į asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

2024 m. sausio 31 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuotolinis valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2023 metus tvirtinimo.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (kodas LEADER-19.2-6.4.1) lėšų šaltinis EURI, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 36-am kvietimui.

3. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 36 paskelbimo.

4. Kiti einamieji klausimai.

2024 m. sausio 2 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuotolinis valdybos posėdis rašytine procedūra. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo papildant virškontraktavimo EURI lėšomis.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų pakeitimo.

2023 m. lapkričio 27 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuotolinis valdybos posėdis rašytine procedūra. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (kodas LEADER-19.2-6.4.1), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 34-am kvietimui.

2. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 34 paskelbimo.

3. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (kodas LEADER-19.2-SAVA-4), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 35-am kvietimui.

4. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 35 paskelbimo.

5. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narės Pabijočių bendruomenės išbraukimo iš asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narių.

2023 m. lapkričio 7 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.

3. Dėl bendros informacijos apie 33 - ojo kvietimo teikti paraiškas pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Sumanių kaimų kūrimas" (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

4. Dėl pritarimo Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos vietos projektui "Sumanūs Kairiai" ir rekomendavo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-EURI-6B-I-33-1-2023)

2023 m. spalio 18 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.

3. Dėl bendros informacijos apie 31 - ojo kvietimo teikti paraiškas pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)" Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

4. Dėl pritarimo asociacijos "Šakynos bendruomenė" vietos projektui "Asociacijos "Šakynos bendruomenė" bendruomeninio verslo kūrimas" ir rekomendavo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-31-1-2023).

5. Dėl vietos projekto, kuriam nepakanka 31-ojo kvietimo biudžeto lėšų, tolesnio vertinimo nutraukimo ir išbraukimo iš 31-ojo kvietimo projektų sąrašo.

2023 m. rugsėjo 26 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  33-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Sumanių kaimų kūrimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-15 laiko pratęsimo.

2023 m. rugsėjo 13 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.

3. Dėl bendros informacijos apie 32 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (kodas LEADER-19.2-6.4.1) (lėšų šaltinis EURI) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

4. Dėl pritarimo UAB "Jautmalkės lėpis" vietos projektui "UAB "Jautmalkės lėpis" verslo plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-EURI-6A-D-32-1-2023).

2023 m. rugpjūčio 17 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  31-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)" (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) laiko pratęsimo.

2023 m. rugpjūčio 1 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Sumanių kaimų kūrimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 33-am kvietimui.

2. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 33.

3. Dėl  vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektuvumo didinimą" (Nr. LEADER-19.2-6.4.2), 26 kvietimo finansavimo sąlygų aprašo keitimo.

2023 m. birželio 26 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)" (kodas LEADER-19.2-SAVA-1), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 31-am kvietimui.

2. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 31 paskelbimo.

3. Dėl  vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.1 (EURU lėšos), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 32-am kvietimui.

4. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 32 paskelbimo.

2023 m. birželio 22 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.

3. Dėl bendros informacijos apie 29 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (kodas LEADER-19.2-6.4.1) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

4. Dėl pritarimo Tomo Jarašiūno vietos projektui "T. Jarašiūno verslo plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-29-1-2023).

5. Dėl pritarimo UAB "Antroji reklamos ateljė" vietos projektui "UAB "Antroji reklamos ateljė" verslo plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-29-2-2023).

2023 m. gegužės 30 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.

3. Dėl bendros informacijos apie 28 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Sumanių kaimų kūrimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

4. Dėl pritarimo VO "Meškuičių bendruomenė" vietos projektui "Išmanieji sprendimai parko atnaujinime" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-EURI-6B-I-28-1-2023).

5. Dėl pritarimo Asociacijos "Socialinis hubas" vietos projektui "Edukacijų erdvės "Sumanių amatų centras" steigimas Gilvyčių kaime" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-EURI-6B-I-28-2-2023).

2023 m. gegužės 18 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl naujo darbuotojo laikino priėmimo į asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

3. Kiti einamieji klausimai.

2023 m. gegužės 25 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė"  visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 -2029 m. vietos plėtros strategijos tvirtinimo.

3. Dėl revizoriaus rinkimo.

4. Einamieji klausimai.

2023 m. balandžio 20 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narių deleguotų asmenų pakeitimo.

2. Dėl naujų narių priėmimo į asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

3. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narių pašalinimo iš asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

4. Kiti einamieji klausimai.

2023 m. balandžio 25 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė"  visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" ataskaitos už 2022 metus.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" finansinės ataskaitos už 2022 metus.

3. Dėl revizinės komisijos ataskaitos už 2022 metus.

4. Dėl naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.

5. Dėl naujos valdybos narių rinkimo.

6. Einamieji klausimai.

2023 m. balandžio 4 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.1 (EURI lėšos), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 30-am kvietimui.

2. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 30 paskelbimo.

3. Kiti klausimai.

2023 m. balandžio 4 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.1, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 29-am kvietimui.

2. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 29 paskelbimo.

3. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" finansinės atskaitomybės už 2022 metus.

4. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos pakeitimo.

5. Dėl naujų narių priėmimo į asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

6. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narių deleguotų asmenų pakeitimo.

7. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narių pašalinimo iš asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

8. Kiti einamieji klausimai.

2023 m. kovo 30 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė.

1. Dėl pritarimo asociacjai "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teikti projekto paraišką Šiaulių rajono savivaldybės administracijai kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimui projektų finansavimui pagal veiklą, skirtą bendruomeniškumo skatinimui (įskaitant tik gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimui.

2023 m. kovo 9 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis rašytine procedūra. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius NVO) (kodas LEADER-19.2-SAVA-1), 17 kvietimo finansavimo sąlygų aprašo keitimo.

2023 m. vasario 14 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Sumanių kaimų kūrimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 28-am kvietimui.

2. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 28 paskelbimo.

3. Dėl naujo nario priėmimo į asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

4. Kiti einamieji klausimai.

2023 m. vasario 8 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė.

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę.

2. Dėl pritarimo VVG paraiškos teikimui Nacionalinei paramai mokomajam vizitui į Drsukininkų kraštą.

2023 m. sausio 31 d. 13.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2022 metus tvirtinimo.

3. Kiti einamieji klausimai.

2023 m. sausio 9 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis rašytine procedūra. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius NVO) (kodas LEADER-19.2-SAVA-1), 15 kvietimo finansavimo sąlygų aprašo keitimo.

2022 m. gruodžio 22 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis rašytine procedūra. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narės asociacijos "Gegužių kaimo bendruomenė" deleguoto atstovo pakeitimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narės  Bazilionų miestelio bendruomenės deleguoto atstovo pakeitimo.

3. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narės asociacijos "Žaliūkių bendruomenė" išbraukimo iš asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narių.

4. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narės Šiaulių rajono visuomeninės moterų organizacijos "Atgaiva" išbraukimo iš asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narių.

2022 m. spalio 20 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.

3. Dėl bendros informacijos apie 27 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (Nr. LEADER-19.2-6.4.1) (lėšų ) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

4. Dėl pritarimo UAB Sunrita vietos projektui "UAB "Sunrita" verslo plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-EURI-6A-D-27-1-2022).

2022 m. rugsėjo 30 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė.

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę.

2. Dėl pritarimo vietos plėtros strategijos keitimui sukuriant naują priemonę "Sumanių kaimų kūrimas" (priemonės kodas LEADER-19.2-SAVA-5).

2022 m. rugsėjo 29 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos pakeitimo.

3. Kiti einamieji klausimai.

2022 m. rugpjūčio 4 d. 13.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.1 (lėšų šaltinis EURI), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 27-tam kvietimui.

3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 27 paskelbimo.

4. Dėl UAB "Baltic Gold" įgyvendinamo projekto.

5. Kiti einamieji klausimai.

2022 m. birželio 21 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.

3. Dėl bendros informacijos apie 26 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą" (Nr. LEADER-19.2-6.4.2) (lėšų ) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

4. Dėl pritarimo UAB "Šiaulių reklama" vietos projektui "UAB "Šiaulių reklama" teikiamų paslaugų plėtra didinant energijos šaltinių efektyvumą" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-5C-D-26-1-2022).

2022 m. birželio 8 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.

3. Dėl bendros informacijos apie 25 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (Nr. LEADER-19.2-6.4.1) (lėšų šaltinis EURI) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas bei pereinamojo balo nustatymo.

4. Dėl pritarimo UAB "Grindinio sprendimai" vietos projektui "UAB "Grindinio sprendimai" veiklos plėtra ir jos modernizavimas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-EURI-6A-D-25-2-2022).

2022 m. gegužės 26 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl darbo sutarties su L. Pušinskienė pratęsimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono veitos veiklos grupė" nario deleguoto atstovo pakeitimo.

3. Kiti einamieji klausimai.

2022 m. gegužės 18 d. 10.30 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto.

3. Dėl bendros informacijos apie 24 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 201 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (Nr. LEADER-19.2-6.4.1) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas bei pereinamojo balo nustatymo.

4. Dėl 24 - ojo kvietimo teikti paraiškas pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (Nr.LEADER-19.2-6.4.1) bendros paramos lėšų sumos didinimo.

5. Dėl pritarimo UAB "Skardlita" vietos projektui "UAB "Skardlita" verslo plėtra ir rekomandavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-22-1-2022).

6. Dėl rezervinių vietos projektų sąrašo patvirtinimo.

2022 m. balandžio 14 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą" Nr. LEADER-19.2-6.4.2, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 26-am kvietimui.

2. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 26 paskelbimo.

3. Kiti einamieji klausimai.

2022 m. balandžio 28 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė"  visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" ataskaitos už 2021 metus.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" finansinės ataskaitos už 2021 metus.

3. Dėl revizinės komisijos ataskaitos už 2021 metus.

4. Dėl naujo asociacijos pirmininko rinkimo.

5. Dėl keičiamų valdybos narių rinkimo.

6. Einamieji klausimai.

2022 m. kovo 29 d. 11.30 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.1 (lėšų šaltinis EURI), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 25-am kvietimui.

3. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 25 paskelbimo.

4. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojų pareiginės algos koeficiento didinimo.

5. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" finansinės atskaitomybės už 2021 metus.

6. Kiti einamieji klausimai.

2022 m. kovo 29 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

 

1. Dėl pritarimo UAB "Spa Europe" projektui "UAB "Spa Europe" vykdomos veiklos plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-23-1-2022).
2. Dėl pritarimo MB "Eisvila" projektui "MB "Eisvila" verslo plėtra investuojant į žemės kasimo paslaugų veiklą" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-23-2-2022).

2022 m. kovo 9 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.1, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 24-am kvietimui.

3. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 24 paskelbimo.

4. Dėl naujo nario priėmimo į asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

5. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario deleguoto asmens pakeitimo.

6. Kiti einamieji klausimai.

2022 m. kovo 1 d. 10.30 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo asociacijos "Šakynos bendruomenė" projektui "Bendruomenių diena" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-22-1-2022).

2. Dėl pritarimo asociacijos "Vijolių kaimo bendruomenė" projektui "Jubiliejinė Vijolių vasara" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-22-2-2022).

3. Dėl pritarimo asociacijos "Dirvonėnų bendruomenė" projektui "Senųjų amatų šventė" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-22-3-2022).

2022 m. vasario 10 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo asociacijos "Pakumulšių bendruomenė" projektui "Pakumulšių viešosios erdvės sutvarkymas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-21-2-2022).

2. Dėl pritarimo Kužių Švč. M. Marijos Gimimo parapijos projektui "Po bendrystės skliautais" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-21-1-2022).

2022 m. sausio 24 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl metinės asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.1 (lėšų šltinis EURI), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 23-am kvietimui.

4. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 23 paskelbimo.

5. Dėl naujo darbuotojo laikino priėmimo į asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

6. Kiti einamieji klausimai.

2021 m. gruodžio 22 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 22-am kvietimui.

2. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 22 paskelbimo.

3. Kiti einamieji klausimai.

2021 m. gruodžio 2 d. 13.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" (kodas Nr. LEADER-19.2-7.2), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 21-am kvietimui.

3. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 21 paskelbimo.

4. Dėl naujo nario priėmimo į asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

5. Kiti einamieji klausimai.

2021 m. rugsėjo 8 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo.

2. Kiti einamieji klausimai.

2021 m. birželio 29 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo asociacijai "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teikti projekto paraišką Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos projektų finansavimui pagal veiklą, skirtą vietos bendruomenės narių turiningo laisvalaikio organizavimui ir sveikatingumo stiprinimui.

2021 m. birželio 21 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario deleguoto atstovo pakeitimo.

2021 m. gegužės 7 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario atstovo pakeitimo.

2021 m. gegužės 11 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė"  visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" ataskaitos už 2020 metus.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" finansinės ataskaitos už 2020 metus.

3. Dėl revizinės komisijos ataskaitos už 2020 metus.

4. Dėl naujos VVG valdybos rinkimo.

5. Dėl naujos revizinės komisijos rinkimo.

6. Einamieji klausimai.

2021 m. balandžio 21 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl 20-ojo kvietimo teikti paraiškas pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (kodas LEADER-19.2-6.4.1) bendros paramos lėšų sumos didinimo.

2. Dėl pritarimo Manto Kažukolovo projektui "Fizinės gerovės užtikrinimo, pramoginių ir verslo renginių organizavimas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-20-3-2021).

3. Dėl pritarimo UAB "Šiaurės banga" projektui "UAB "Šiaurės banga" skalbimo paslaugų plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-20-8-2021).

4. Dėl pritarimo UAB "Mediniai baldai" projektui "UAB "Mediniai baldai" vykdomos baldų gamybos veiklos plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-20-11-2021).

5. Dėl rezervinių vietos projektų sąrašo patvirtinimo.

2021 m. kovo 24 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" metinės finansinės ataskaitos už 2020 m.

3. Dėl naujo darbuotojo laikino priėmimo į asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

4. Kiti einamieji klausimai.

2021 m. vasario 24 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (kodas LEADER-19.2-6.4), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 20-am kvietimui.

3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 20 paskelbimo.

4. Kiti einamieji klausimai.

2021 m. sausio 28 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos metinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.

2. Dėl naujo nario priėmimo į asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

3. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narių deleguotų atstovų pakeitimo.

4. Kiti einamieji klausimai.

2020 m. gruodžio 22 d. 11.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės "Kuršėnų vandenys" projektui "Nugeležinimo įrenginių statyba Pakapės kaime" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-19-1-2020).

2020 m. gruodžio 2 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimui.

2020 m. gruodžio 1 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo asociacijos "Bridų bendruomenė" projektui "Bridai švenčia..." ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-18-4-2020).

2. Dėl pritarimo visuomeninės organizacijos "Lukšių kaimo bendruomenė" projektui "Lukšių vasarėlė - 2021" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-18-2-2020).

3. Dėl pritarimo asociacijos "Šakynos bendruomenė" projektui "Šeimos vakarai" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-18-1-2020).

4. Dėl pritarimo "Voveriškių bendruomenės" projektui Vasaros šventė "Tik vieningi - mes laimingi" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-18-3-2020).

5. Dėl pritarimo labdaros ir paramos fondo "Dinozauras" projektui "Grafų Zubovų pėdomis" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-18-5-2020).

2020 m. spalio 27 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" (kodas LEADER-19.2-7.2), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 19-am kvietimui.

2. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 19 paskelbimo.

2020 m. spalio 14 d. 14.00 val. šaukiamas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo "Linartų krašto bendruomenė" asociacijos projektui "Gamta suartina" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-17-1-2020).

2020 m. spalio 12 d. 10.00 val. šaukiamas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (kodas LEADER-19.2-SAVA-4), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 18-am kvietimui.

2. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 18 paskelbimo.

2020 m. rugsėjo 23 d. 14.00 val. šaukiamas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo UAB "Solidus Furniture" projektui "UAB "Solidus Furniture" ekonominės veiklos plėtra didinant sunaudojamos energijos efektyvumą" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-5C-D-16-1-2020).

2020 m. rugpjūčio 26 d. 14.00 val. šaukiamas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" buveinės adreso keitimo.

3. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)" (kodas LEADER-19.2-SAVA-1), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 17-am kvietimui.

4. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 17 paskelbimo.

5. Kiti einamieji klausimai.

2020 m. liepos 14 d. 14.00 val. šaukiamas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama invresticijoms į atsinaujančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą (kodas LEADER-19.2-6.4), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 16-am kvietimui.

3. Dėl paprastojo kvietimo teikti projektus Nr. 16 paskelbimo.

4. Kiti einamieji klausimai.

2020 m. birželio 25 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo visuotinių narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę.

2. Dėl 2019 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl 2019 metų finansinės ataskaitos tvirtinimo.

4. Dėl 2019 m. revizinės komisijos ataskaitos tvirtinimo.

2020 m. birželio 16 d. 14.00 val. šaukiamas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo asociacijos "Beržynės kaimo bendruomenė" projektui "Asociacijos "Beržynės kaimo bendruomenė" bendruomeninio socialiai atsakingo verslo kūrimas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-15-1-2020).

2.Dėl pritarimo asociacijos "Raizgių kaimo bendruomenė" projektui "Asociacijos "Raizgių kaimo bendruomenė" bendruomeninio socialiai atsakingo verslo kūrimas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-15-2-2020).

3. Dėl pritarimo Asociacijos Svajonių gatvė projektui "Asociacijos Svajonių gatvė bendruomeninio socialiai atsakingo verslo kūrimas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-15-3-2020).

4. Dėl pritarimo Lietuvos Krikščioniško Fondo projektui "Lietuvos Krikščioniško Fondo vaikų dienos centro plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-15-4-2020).

2020 m. balandžio 29 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)" (kodas LEADER-19.2-SAVA-1), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 15-am kvietimui.

2. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 15 paskelbimo.

3. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės deleguoto valdybos nario pakeitimo.

2020 m. balandžio 16 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos darbo reglamento pakeitimo patvirtinimo.

2. Dėl 2020 m. kovo 12 d. valdybos posėdžio Nr. 15 aštunto klausimo nutarimo dėl valdybos narės Vidutės Meižienės pašalinimo iš valdybos narių atšaukimo.

2020 m. kovo 12 d. 16.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl metinės asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl naujo nario priėmimo į asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

4. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario deleguoto atstovo pakeitimo.

5. Dėl komandiruotės į Kroatiją.

6. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario mokesčio nemokėjimo ir pašalinimo iš asociacijos.

7. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo.

8. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos nario atsistatydinimo.

9. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinio susirinkimo.

10. Kiti einamieji klausimai.

2020 m. kovo 12 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo Gruzdžių krašto bendruomenės projektui "Šv. Roko atlaidai 2020 m." ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-14-1-2020).

2. Dėl pritarimo asociacijos "Sauginių bendruomenė" projektui "Kuriame tradicijas ir ateitį drauge" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą " (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-14-2-2020)

3. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademija projektui "Sveika, vasara!" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-14-3-2020).

2020 m. sausio 14 d. 16.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (LEADER-19.2-SAVA-4), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 14-am kvietimui.

3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14 paskelbimo.

4. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario deleguoto asmens pakeitimo ir nario išbraukimo iš asociacijos "Šaulių rajono vietos veiklos grupė" narių sąrašo.

5. Kiti einamieji klausimai.

2020 m. sausio 14 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės "Kuršėnų vandenys" projektui "Nugeležinimo įrenginių statyba Gilvyčių kaime" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-13-3-2019).

2. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės "Kuršėnų vandenys" projektui "Nugeležinimo įrenginių statyba Voveriškių kaime" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-13-4-2019).

3. Dėl pritarimo Šiaulių r. Bazilionų mokyklos - daugiafunkcinio centro projektui "Fizinį aktyvumą skatinanti aplinka" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-13-2-2019).

4. Dėl pritarimo asociacijos "Micaičių bendruomenė" projektui "Micaičių bendruomenės namų atnaujinimas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-13-1-2019).

2019 m. lapkričio 28 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo Asociacijos "Sporto mėgėjų bendruomenė" projektui "Asociacijos "Sporto mėgėjų bendruomenė" socialiai atsakingo bendruomeninio verslo kūrimas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-12-1-2019).

2019 m. lapkričio 13 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" (kodas LEADER-19.2-7.2), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 13-am kvietimui.

3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos Nr. 13 paskelbimo.

4. Kiti einamieji klausimai.

2019 m. spalio 22 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo Tomo Barausko projektui "Tomo Barausko ekonominės veiklos plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (pariškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-11-1-2019).

2. Dėl pritarimo Mariaus Naviko projektui "Mariaus Naviko verslo plėtra kaimo vietovėje" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (pariškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-11-3-2019).

3. Dėl pritarimo UAB "Pamatas verslui" projektui "Fizinės gerovės, pramoginių ir verslo renginių organizavimas "Piemenų dvaras" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-11-2-2019).

4. Dėl pritarimo UAB "Orsada" projektui "UAB "Orsada" plėtra investuojant į statybviečių paruošiamųjų darbų veiklą" ir rekomendavimo jį perduoti jį į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-11-5-2019).

5. Dėl rezervinių vietos projektų sąrašo patvirtinimo.

2019 m. rugsėjo 30 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)" (kodas LEADER-19.2-SAVA-1), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 12-am kvietimui.

3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12 paskelbimo.

4. Kiti einamieji klausimai.

2019 m. rugsėjo 11 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo asociacijos "Socialinių paslaugų ratas" projektui "Socialinės atskirties mažinimas, teikiant pavėžėjimo paslaugas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-10-1-2019).

2. Dėl pritarimo VšĮ "Senolių namai" projektui "Gerosios kaimynystės informacinio - socialinio portalo sukūrimas siekiant asmenų įgalinimo" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-10-2-2019).

2019 m. rugpjūčio 13 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (kodas LEADER-19.2-6.4), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 11-am kvietimui.

3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11 paskelbimo.

4. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos pirmininko.

5. Kiti einamieji klausimai.

2019 m. liepos 9 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos pakeitimo.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)" (kodas LEADER-19.2-SAVA-1), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 10-am kvietimui.

3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 10 paskelbimo.

4. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario deleguoto atstovo pakeitimo.

5. Kiti einamieji klausimai.

2019 m. liepos 9 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro projektui "Šiaulių rajono VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas vietos plėtros strategijai įgyvendinti" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-1C-M-9-1-2019.

2019 m. gegužės 14 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)" (LEADER-19.2-SAVA-3), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 9-am kvietimui.

3. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 paskelbimo.

4. Kiti einamieji klausimai.

2019 m. kovo 6 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos ir asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" veiklos ataskaitos už 2018 metus.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" finansinės ataskaitos už 2018 metus.

3. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo.

4. Kiti einamieji klausimai.

2019 m. sausio 29 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2018 metus patvirtinimo.

3. Dėl asociacijos " Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario delegavimo pakeitimo.

4. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario išbraukimo iš asociacijos.

5. Dėl laikino darbuotojo priėmimo.

6. Kiti einamieji klausimai.

2018 m. gruodžio 5 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimo nuo 2019 m. sausio 1 d.

3. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojos Laimos Pušinskienės darbo sutarties pakeitimo.

4. Kiti einamieji klausimai.

2018 m. lapkričio 20 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo Gintauto Mačiūno projektui "Gintauto Mačiūno ekonominės veiklos plėtra kaime" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-6-2-2018).

2. Dėl pritarimo IĮ ADI Souvenirs projektui "IĮ ADI Souvenirs verslo plėtra - gamybinės bazės statyba" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-6-3-2018).

3. Dėl pritarimo UAB "Edo ūkis" projektui "UAB "Edo ūkis" verslo plėtra modernizuojant techninę bazę" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-6-4-2018).

4. Dėl pritarimo UAB "Orsada" projektui "UAB "Orsada" plėtra investuojant į žemės darbų vykdymo veiklą" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-6-1-2018).

5. Dėl pritarimo UAB "Baltic Gold" projektui "UAB "Baltic Gold" plėtra pradedant tekstilės apdailos veiklą" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-6-5-2018).

2018 m. spalio 17 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą" (LEADER-19.2-6.4), 8 kvietimo finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 8 paskelbimo.

3. Kiti einamieji klausimai.

2018 m. rugsėjo 6 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo Drąsučių bendruomenės projektui "Krepšinio aikštelės įrengimas Drąsučių kaime" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-1-2018).

2. Dėl pritarimo VO "Kužių bendruomenė" projektui "Laisvalaikis vasaros slėnyje" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-2-2018).

3. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės "Kuršėnų vandenys" projektui "Nugeležinimo įrenginių statyba Noreikių kaime" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-3-2018).

4. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės "Kuršėnų vandenys" projektui "Nugeležinimo įrenginių statyba Žadžiūnų kaime" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-4-2018).

2018 m. rugpjūčio 28 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą" (LEADER-19.2-6.4), 7 kvietimo finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 paskelbimo.

4. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narių deleguoto asmens pakeitimo.

5. Kiti einamieji klausimai.

2018 m. liepos 3 d. 13.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo asociacijos "Verbūnų bendruomenė" projektui "Kultūros savitumo išsaugojimas Verbūnų bendruomenėje" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-4-1-2018).

2. Dėl pritarimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos projektui "Šiaulių rajono identitetas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-4-2-2018).

3. Dėl pritarimo Bazilionų miestelio bendruomenės projektui "Bazilionai - tradicijų tiltai tarp praeities ir ateities" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-4-3-2018).

4. Dėl pritarimo asociacijos "Naisių bendruomenė" projektui "Didžiosios Užgavėnės Naisiuose" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-4-4-2018).

5. Dėl pritarimo VO "Meškuičių bendruomenė" projektui "Kraštieti, sugrįžk į tradicinę vasaros šventę" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-4-6-2018).

6. Dėl pritarimo asociacijos "Kurtuvėnų bendruomenė" projektui "Kurtuvėnai GYVAI" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-4-7-2018).

2018 m. birželio 20 d. 14.00 val. šaukiamas "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" (LEADER-19.2-7.2), V kvietimo finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo patvirtinimo.

2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (LEADER-19.2-6.4), VI kvietimo finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

3. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 paskelbimo.

4. Kiti einamieji klausimai.

2018 m. gegužės 15 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo UAB "Šiaurės banga" projektui "UAB "Šiaurės banga" skalbimo paslaugų plėtra" ir rekomendavo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-6-2018).

2. Dėl pritarimo UAB "Ecohouse" projektui "UAB "Ecohouse" verslo plėtra modernizuojant materialinę bazę" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-3-2018).

3. Dėl pritarimo MB "Pipirica" projektui "MB "Pipirica" verslo plėtra kaimo vietovėje" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-1-2018).

4. Dėl pritarimo Manto Kažukolovo projektui "Ūkininko ūkio veiklos diversifikavimas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-2-2018).

2018 m. gegužės 15 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario išbraukimo iš narių.

3. Dėl darbuotojos Akvilės Petrulaitytės darbo.

4. Kiti einamieji klausimai.

2018 m. balandžio 18 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujimas kaimo vietovėse" veiklos srities "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" (kodas LEADER-19.2-7.2), finansavimo sąlygų aprašo.

2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 paskelbimo.

3. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narių visuotinio susirinkimo.

4. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narių deleguotų asmenų pakeitimo.

5. Kiti einamieji klausimai.

2018 m. balandžio 18 d. 14.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo UAB "Šiaurės banga" projektui "UAB "Šiaurės banga" skalbimo paslaugų plėtra" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (pariškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-6-2018).

2. Dėl pritarimo UAB "Ecohouse" projektui "UAB "Ecohouse" verslo plėtra modernizuojant materialinę bazę" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-3-2018).

3. Dėl pritarimo MB "Pipirica" projektui "MB "Pipirica" verslo plėtra kaimo vietovėje" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-1-2018).

4. Dėl pritarimo Manto Kažukolovo projektui "Ūkininko ūkio veiklos disersifikavimas" ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-2-2018).

2018 m. vasario 14 d. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (LEADER-19.2-SAVA-4), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 paskelbimo.

3. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario deleguoto asmens pakeitimo.

4. Kiti einamieji klausimai.

2018 m. sausio 26 d. 15.00 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl kaimo vietovių VPS metines įgyvendinimo ataskaitos už 2017 metus patvirtinimo.

2018 m. sausio 26 d. 13.30 val. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl lėšų skyrimo asociacijos "Gegužių kaimo bendruomenė" projektui "Gegužių kaimui jau 400 metų" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-1-1).
 2. Dėl lėšų skyrimo asociacijos "Vijolių kaimo bendruomenė" projektui "400-ųjų sulaukus" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-1-5).
 3. Dėl lėšų skyrimo VšĮ "Naisių vasaros teatras" projektui "Muzikiniai penktadienio vakarai" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-1-3).
 4. Dėl lėšų skyrimo Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos - daugiafunkcio centro projektui "Jaunimo kūrybinės dirbtuvės "Šiuolaikinio meno agentūra 3" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-1-2).

2018 m. sausio 9 d. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl vietos  projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)" (LEADER-19.2-SAVA-3), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 2. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 paskelbimo.
 3. Kiti einamieji klausimai.

2017 m. gruodžio 7 d. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo.
 2. Dėl naujo nario į asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" priėmimo.
 3. Kiti einamieji klausimai.

2017 m. lapkričio 16 d. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.
 2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (LEADER-19.2-6.4), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus  Nr. 2 paskelbimo.
 4. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario pašalinimo iš asociacijos.
 5. Kiti einamieji klausimai.

2017 m. birželio 6 d. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.
 2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (LEADER-19.2-SAVA-4), finansavimo sąlygų aprašo ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimo su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pažymos patvirtinimo.
 3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 paskelbimo.
 4. Dėl asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario deleguoto asmens pakeitimo.
 5. Kiti einamieji klausimai.

2017 m. kovo 7 d. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.
 2. Dėl Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" finansinės ataskaitos už 2016 metus.
 3. Dėl Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinio susirinkimo.
 4. Dėl Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narių pašalinimo ir naujų narių priėmimo.
 5. Kiti einamieji klausimai.

2017 m. sausio 25 d. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2016 metus patvirtinimo.
 2. Dėl Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.
 3. Kiti einamieji klausimai.

2016 m. lapkričio 22 d. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.
 2. Dėl darbuotojų delegavimo.
 3. Dėl pritarimo Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos pakeitimams.
 4. Kiti einamieji klausimai.

2016 m. liepos 27 d. šaukiamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2015-2023 m. strategijos įgyvendinimo eigos. 
 2. Dėl Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojų darbo sutarčių pakeitimo.
 3. Dėl Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojo priėmimo į darbą.
 4. Dėl dalyvavimo tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose.
 5. Kiti einamieji klausimai.

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja