Šiandien: 2023-06-07 21:53:02
 
 
   

Viešieji pirkimai - sėkmės garantas

Parama projekto įgyvendinimui gauta vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. BR1-796 "Dėl Projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Techninė pagalba" veiklos sritį "Nacionalinis kaimo tinklas", sąrašo patvirtinimo".

Projekto paraiškos Nr. 5TP-KS-12-1-010476-PR001.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012-09-01 - 2013-05-21.

Projekto paramos suma: 14 958,99 Lt.

Projekto tikslai:

       1. Suteikti vietos projektų rengėjams ir vykdytojams metodinių žinių organizuojant viešuosius pirkimus ir vykdyti jų sklaidą.

       2. Pristatyti išleistą leidinį "Viešųjų pirkimų organizavimo metodinės rekomendacijos" ir aptarti dažniausiai pasitaikančias problemas, vykdant viešuosius pirkimus.

       3. Suburti vietos projekto rengėjus ir vykdytojus į konferenciją, kurios metu dalyviai diksutuos viešųjų pirkimų organizavimo klausimais, dalinsis gerąją patirtimi, vyks bendradarbiavimas tarp kaimo pėtros dalyvių.

Projekto rezultatai: projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas ir išleistas leidinys "Viešųjų pirkimų organizavimo metodinės rekomendacijos", pritaikytas vietos projektų rengėjams ir vykdytojams, surengta konferencija, kurios metu pristatytas leidinys ir jo naudojimo rekomendacijos bei pasidalinta patirtimi viešųjų pirkimų klausimais.

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja