Šiandien: 2024-06-12 19:04:53
 
 
   

"Didžiosios Užgavenės Naisiuose"

Projekto vykdymo sutarties Nr.

ŠIAU-LEADER-6B-K-4-4-2018

Projekto vykdytojo pavadinimas

Asociacija „Naisių bendruomenė“

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

-

Gauta paramos suma, Eur.:

4991,00

Gauta suma PVM kompensuoti iš ŽŪM spec. asignavimų, Eur.

-

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2018-09-27 – 2019-03-25

Projekto tikslas (-ai)

Išsaugoti ir puoselėti krašto etnokultūrinės tapatybės, kultūros ir tradicijų savitumą.

Projekto rezultatai

Suorganizuotas 1 renginys, kuriame dalyvavo <100> dalyvių.

Foto:

 

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja