Šiandien: 2024-05-24 09:34:45
 
 
   

"400-ųjų sulaukus"

Projekto vykdymo sutarties Nr.

ŠIAU-LEADER-6B-K-1-5

Projekto vykdytojo pavadinimas

Asociacija „Vijolių kaimo bendruomenė“

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Gauta paramos suma, Eur.:

17133,65

Gauta suma PVM kompensuoti iš ŽŪM spec. asignavimų, Eur.

-

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2018-03-08 – 2019-03-12

Projekto tikslas (-ai)

Organizuoti tradicinę bendruomenės šventę išsaugojant kultūros savitumą ir tęstinumą. Aktyvinti kaimo bendruomenės narių bendradarbiavimą organizuojant tradicinius kultūrinius renginius bei šventes ir jas puoselėti įsigyjant tam būtinas priemones.

Projekto rezultatai

Šventės „Vijolių vasara 2018“ rengimas ir organizavimas ne tik Vijolių kaimo bendruomenės narių, bet ir kitų Vijolių kaimo gyventojų tarpusavio santykius, bendruomeniškumą, skatino užimtumą, kartų ryšio stiprumą, taip pat šventėje dalyvavo socialiai pažeidžiami kaimo gyventojai, socialinių problemų, turintys asmenys, šeimynos globojami vaikai bei Šiaulių apskrities šeimynų asociacija, kuri vienija 8 šeimynas. Šventės metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas kartų bendravimui, kartų ryšio stiprinimui, kultūros savitumo išsaugojimui, bei tradicijų tęstinumui.

Foto:

 


Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja