Šiandien: 2024-06-12 18:51:19
 
 
   

"Gegužių kaimui jau 400 metų"

Projekto vykdymo sutarties Nr.

ŠIAU-LEADER-6B-K-1-1

Projekto vykdytojo pavadinimas

Asociacija „Gegužių kaimo bendruomenė“

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Gauta paramos suma, Eur.:

4233,36

Gauta suma PVM kompensuoti iš ŽŪM spec. asignavimų, Eur.

-

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2018-03-01 – 2018-11-05

Projekto tikslas (-ai)

Skatinti kartų bendradarbiavimą ir bendruomenės vertybių, tradicijų bei tapatybės formavimą per saviugdos programas ir kūrybinio, aktyvaus užimtumo veiklas, įtraukiančias visus bendruomenės narius garsinančias, bendruomenę ir keliančias bendruomenės narių savivertę.

Projekto rezultatai

Jaunimo įtraukimas į projektą atnešė pačią didžiausią socialinę pridėtinę vertę, nes buvo plėtojama vaikų ir jaunimo meninis ugdymas. Tokiu būdu buvo siekiama bendruomenės tradicijas ir tikrąsias vertybes perduoti jaunajai kartai. Organizuotas tradicinis renginys sudarė galimybes Gegužių kaimo gyventojams ne tik prisiminti tradicijas, bet ir didesnį dėmesį skirti turiningam laisvalaikio praleidimui. Įdomus, turiningas renginys bei susibūrimas, praturtino naujomis pažintimis, parodė kaimo gyventojams kaip susitikimai suartino, telkė bendrauti bei skatino tobulėti. Įgyvendinus projektą sustiprino bendruomenę kaip instituciją, sklaida apie renginį pagerino Asociacijos „Gegužių kaimo bendruomenė“ įvaizdį, o tai skatino bendruomenės gyvybingą ir savitą raidą. Po projekto įgyvendinimo padidėjo kaimo gyventojų iniciatyvumas, jaunimui buvo diegiama meilė gimtajam kraštui ir tradicijoms. Bendradarbiavimas tarp skirtingo amžiaus kartų prisidėjo prie kaimo tradicijų išsaugojimo ir jų perteikimo ateinančioms kartoms. Projekto veiklos išmokė skirtingų amžiaus grupių žmones surasti bendrą kalbą, seniems žmonėms surasti klausytojus ir trūkstamo dėmesio iš jaunimo, o vaikai sužinojo daug įdomaus apie savo kaimo vietovės tradicijas. Įgyvendinus projektą, galutiniai naudos gavėjai buvo Gegužių kaimo gyventojai.

Foto:

 

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja