Šiandien: 2021-01-24 14:37:07
 
 
   

2.3. priemonė "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)", (LEADER-19.2-SAVA-3)

 
Svetainę finansuoja