Šiandien: 2023-12-03 21:38:26
 
 
   

VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui

Parama gauta vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. BRI-951 "Dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti" veiklos sritis "Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti" ir "Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti".

Projekto įgyvendinimo sutarties Nr. PV-KS-09-2-001824, sutartis pasirašyta 2010 m. sausio 29 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-01-29 - 2015-05-25

Projekto tikslas - telkti Šiaulių rajono VVG narius, teritorijos gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu įgyvendinant "Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją".

Projekto rezultatai:

1. Suorganizuota 1240 valandų mokymų

2. Suorganizuota 15 informacinių renginių

3. Suorganizuota 7 išvažiuojamieji seminarai Lietuvos teritorijoje ir užsienyje

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja