Šiandien: 2023-06-07 22:23:36
 
 
   

Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.8 (rezerviniai projektai)  NAUJA

SVARBU. Kvietimo Nr. 8 paraiškoms bus taikomi Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties "Leader metodo įgyvendinimas"priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas", administravimo taisyklių (patvirtintų LR Žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 "Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties "Leader metodo įgyvendinimas"priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas", administravimo taisyklių patvirtinimo") (toliau - Taisyklės) 55¹.4.2, 55¹.4.5, 55¹.4.7, 55¹.4.8  punktuose nustatyti kriterijai, pagal kuriuos bus sudaryta rezervinių vietos projektų pirmumo eilė:

55¹.4.2. jaunimui skirti vietos projektai (išskyrus kaimų atnaujinimo rezervinius vietos projektus, kai prašoma lėšų vietos projektui įgyvendinti suma viršija 100 000 Lt);

55¹.4.5. kaimų atnaujinimo vietos projektai, kai paramos gavėjas - bendruomeninė organizacija (išskyrus kaimų atnaujinimo rezervinius vietos projektus, kai prašoma lėšų vietos projektui įgyvendinti suma viršija 100 000 Lt);

55¹.4.7. kaimų atnaujinimo vietos projektai, kai paramos gavėjas - savivaldybė (išskyrus kaimų atnaujinimo rezervinius vietos projektus, kai prašoma lėšų vietos projektui įgyvendinti suma viršija 100 000 Lt);

55¹.4.8. kiti rezerviniai vietos projektai (įskaitant šių Taisyklių  55¹.4.1 - 55¹.4.7 papunkčiuose nurodytas išimtis) išdėstomi pagal prašomų lėšų vietos projektui įgyvendinti sumą didėjančia tvarka;

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.7

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.6

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.5

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.4

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.3

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.2

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.1

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja