Šiandien: 2024-06-12 17:36:14
 
 
   

Dokumentų formos

VI - ojo kvietimo dokumentų formos

Dokumentų formos paramos gavėjams, kurie įgyvendina projektus pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto "Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas" 1.1. priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra":

Mokėjimo prašymo forma (nauja redakcija)

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Ataskaitos forma

 

Dokumentų formos paramos gavėjams, kurie įgyvendina projektus pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto "Kaimo žmonių aktyvumo, bendruomeniškumo stiprinimas, socialinės integracijos didinimas" priemones:

Mokėjimo prašymo forma (nauja redakcija)

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Ataskaitos forma

 

V - ojo kvietimo dokumentų formos

Dokumentų formos paramos gavėjams, kurie įgyvendina projektus pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto "Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas" 1.1. priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra":

Mokėjimo prašymo forma (nauja redakcija)

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Ataskaitos forma

 

Dokumentų formos paramos gavėjams, kurie įgyvendina projektus pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto "Kaimo žmonių aktyvumo, bendruomeniškumo stiprinimas, socialinės integracijos didinimas" priemones:

Mokėjimo prašymo forma (nauja redakcija)

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Ataskaitos forma

 

IV - ojo kvietimo dokumentų formos

Dokumentų formos paramos gavėjams, kurie įgyvendina projektus pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto "Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas" 1.1. priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra":

Mokėjimo prašymo forma

Ataskaitos forma

 

III - ojo kvietimo dokumentų formos

Dokumentų formos paramos gavėjams, kurie įgyvendina projektus pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto "Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas" 1.1. priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra":

Mokėjimo prašymo forma

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Ataskaitos forma

 

Dokumentų formos paramos gavėjams, kurie įgyvendina projektus pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto "Kaimo žmonių aktyvumo, bendruomeniškumo stiprinimas, socialinės integracijos didinimas" 2.1. priemonę "Kaimo bendruomenių ir NVO aktyvumo, bendradarbiavimo bei veiklos skatinimas" ir 2.2. priemonę "Socialiai pažeidžiamų grupių gyvenimo kokybės gerinimas, įtraukimo į bendruomenės gyvenimą didinimas" (išskyrus  2.1.3 veiklos sritį "Renginių kaimo vietovėje organizavimas"):

Mokėjimo prašymo forma

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Ataskaitos forma

 

Dokumentų formos paramos gavėjams, kurie įgyvendina projektus pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto "Kaimo žmonių aktyvumo, bendruomeniškumo stiprinimas, socialinės integracijos didinimas" 2.1. priemonės "Kaimo bendruomenių ir NVO aktyvumo, bendradarbiavimo bei veiklos skatinimas" 2.1.3 veiklos sritį "Renginių kaimo vietovėje organizavimas":

Mokėjimo prašymo forma

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Ataskaitos forma

 

II - ojo kvietimo dokumentų formos

Dokumentų formos paramos gavėjams, kurie įgyvendina projektus pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto "Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas" 1.1. priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra":

Mokėjimo prašymo forma

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Ataskaitos forma

 

Dokumentų formos paramos gavėjams, kurie įgyvendina projektus pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto "Kaimo žmonių aktyvumo, bendruomeniškumo stiprinimas, socialinės integracijos didinimas" 2.1. priemonę "Kaimo bendruomenių ir NVO aktyvumo, bendradarbiavimo bei veiklos skatinimas" ir 2.2. priemonę "Socialiai pažeidžiamų grupių gyvenimo kokybės gerinimas, įtraukimo į bendruomenės gyvenimą didinimas" (išskyrus  2.1.3 veiklos sritį "Renginių kaimo vietovėje organizavimas"):

Mokėjimo prašymo forma

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Ataskaitos forma

 

Dokumentų formos paramos gavėjams, kurie įgyvendina projektus pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto "Kaimo žmonių aktyvumo, bendruomeniškumo stiprinimas, socialinės integracijos didinimas" 2.1. priemonės "Kaimo bendruomenių ir NVO aktyvumo, bendradarbiavimo bei veiklos skatinimas" 2.1.3 veiklos sritį "Renginių kaimo vietovėje organizavimas":

Mokėjimo prašymo forma

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Ataskaitos forma

 

I - ojo kvietimo dokumentų formos

Dokumentų formos paramos gavėjams, kurie įgyvendina projektus pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto "Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas" 1.1. priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra":

Mokėjimo prašymo forma

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Ataskaitos forma

 

Dokumentų formos paramos gavėjams, kurie įgyvendina projektus pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto "Kaimo žmonių aktyvumo, bendruomeniškumo stiprinimas, socialinės integracijos didinimas" 2.1. priemonę "Kaimo bendruomenių ir NVO aktyvumo, bendradarbiavimo bei veiklos skatinimas" ir 2.2. priemonę "Socialiai pažeidžiamų grupių gyvenimo kokybės gerinimas, įtraukimo į bendruomenės gyvenimą didinimas":

Mokėjimo prašymo forma

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Ataskaitos forma

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja