Šiandien: 2024-07-22 17:16:30
 
 
   

Užbaigtų vietos projektų stebėsena ir kontrolė

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė", vadovaudamasi Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos krypties "LEADER metodo įgyvendinimas" priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas", administravimo taisyklių nuostatomis, privalo vykdyti baigtų įgyvendinti vietos projektų stebėseną ir kontrolę. Atsižvelgiant į tai asociacijos valdyba 2014 m. spalio 8 d. protokolo Nr. 23 patvirtino Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisykles. Šios taisykles reglamentuoja vietos projektų, įgyvendintų pagal asociacijos įgyvendinamą Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės užtikrinimą. Šių taisyklių nuostatos aktualios tiek strategijos vykdytojui, tiek vietos projektų vykdytojams.

Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklės (patvirtintos 2014 m. spalio 8 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 23)

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafikas (2014 m. lapkričio - gruodžio mėn.)

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafikas (2015 m. vasario - birželio mėn.)

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje papildomas grafikas (2015 m. kovo - birželio mėn.)

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje papildomas grafikas (2015 m. liepos mėn.)

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafikas (2016 m. vasario - kovo mėn.)

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje papildomas grafikas (2016 m. kovo - spalio mėn.)

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafikas (2017 m.)

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafikas (2018 m.)

Užbaigtų vietos projektų vietoje grafikas (2019 m.) 

 

 

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja