Šiandien: 2024-06-12 19:19:02
 
 
   

"Bendruomenių diena"

 

Projekto vykdymo sutarties Nr.

ŠIAU-LEADER-6B-V-22-1-2022/42VS-PV-22-1-01100-PR001

Projekto vykdytojo pavadinimas

Asociacija „Šakynos bendruomenė“

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

-

Gauta paramos suma, Eur.:

9 994,00

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2022-04-05 – 2022-12-05

Projekto tikslas (-ai)

Tęsti Šiaulių rajono bendruomenių sąskrydžio organizavimo tradiciją, telkti bendruomenes, skatinti gyventojų kultūrinį aktyvumą, saviraišką, didinti užimtumą, puoselėti sveikos gyvensenos principus, mažinti socialinę atskirtį, siekti, kad į bendruomenines veiklas įsitrauktų kuo daugiau jaunų žmonių. O svarbiausias „Bendruomenių diena“ akcentas – sveika bei aktyvi gyvensena ir bendrystė.

Projekto rezultatai

Šakynos bendruomenė suorganizavo tradicinį Šiaulių rajono bendruomenių šventę. Į kasmetinį Šiaulių rajono bendruomenių susibūrimą atvyko ne mažiau 15 bendruomenių komandos. Projekto veiklos skatino savanorystę ir stiprino bendruomenių judėjimą, leido puoselėti vietos tradicijas. Veiklos padidino jaunimo, vietos ir Šiaulių rajono gyventojų, bendruomenės narių socialinį, kultūrinį aktyvumą, paskatino socialiai pažeidžiamų asmenų pozityvų požiūrį į gyvenimą, sumažino socialinę atskirtį, pagerino gyvenimo kokybę, stiprino bendruomeniškumo jausmą. Dalyvaudami renginiuose kaimo gyventojai įgijo naujų žinių, idėjų, praplėtė akiratį.

Foto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja