Šiandien: 2023-09-27 11:33:32
 
 
   

"Lukšių vasarėlė - 2021"

 

Projekto vykdymo sutarties Nr.

ŠIAU-LEADER-6B-V-18-2-2020/42VS-PV-20-1-10464-PR001

Projekto vykdytojo pavadinimas

Visuomeninė organizacija „Lukšių kaimo bendruomenė“

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

-

Gauta paramos suma, Eur.:

6545,00

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2021-01-12 – 2021-10-25

Projekto tikslas (-ai)

Suorganizuoti tradicinę kasmetinę bendruomenės šventę „Lukšių vasarėlė – 2021“, tęsti bendruomenės  tradicinių bendruomeninių švenčių šventimą, aktyvinti kaimiškos vietovės bendruomenę, organizuojant kultūrinius, sportinius renginius, skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą ir bendravimą.

Projekto rezultatai

Po projekto įgyvendinimo padidėjo kaimo gyventojų iniciatyvumas, jaunimui buvo diegiama meilė  gimtam kraštui ir tradicijoms. Bendradarbiavimas tarp skirtingo amžiaus kartų prisidėjo prie kaimo tradicijų išsaugojimo ir jų perteikimo ateinančioms kartoms. Projekto veiklos išmokė skirtingų amžiaus grupių žmonės surasti bendrą kalbą, seniems žmonėms surasti klausytojus ir trūkstamo dėmesio iš jaunimo, o vaikai sužinodami daug įdomaus apie savo kaimo vietovės tradicijas. Taigi  projekto rezultatai:

                    kokybiniai: sustiprėjusi motyvacija dalyvauti bendruomeninėje veikloje, bendruomeninės kultūros tradicijų kūrimas ir palaikymas, kartų bendravimo skatinimas. Padidėjęs projekto ir organizacijos žinomumas.

                    kiekybiniai: Padidėjęs bendruomenės narių skaičius (8%), sumažėjusi socialinė atskirtis – bendruomenės veiklose pradėjo dalyvauti vieniši žmonės, jaunimas, iki tol nedalyvavęs (10 asmenų).

Foto:

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja