Šiandien: 2024-07-22 16:48:58
 
 
   

Mokymų medžiagos ir kitos informacijos archyvas

1. Mokymai tema "VVG veiklos planavimas ir laiko valdymas. Efektyvus susirinkimų ir derybų vedimas, viešas kalbėjimas, įtakos grupei žmonių darymas. Asmeninių bendravimo įgūdžių lavinimas - neverbalinis bendravimas, asmeninis įvaizdis". Lektorius Paulius Rakštikas.

2. Mokymai teima "Vietos projektų ir paraiškų rengimas. Vietos projektų įgyvendinimas ir administravimas. Strategijos įgyvendinimas, organizavimas ir priežiūra". Lektorė Jolanta Marija Malinauskaitė.

3. Mokymai tema "Viešieji pirkimai bendruomenės organizacijoje". Lektorės Raimonda Damulienė ir Vida Urbonienė.

4. Mokymai tema "Bendruomeninių organizacijų ūkinės komercinės veiklos administravimo ypatumai". Lektorės Raimonda Damulienė ir Vida Urbonienė.

5. Mokymai tema "Kaimo atnaujinimo projektų techninės projekto dalies rengimas". Lektorė Vilma Mockaitienė.

6. Mokymai tema "Ne pelno organizacijų buhalterinės apskaitos tvarkymas ir projektų finansų valdymas". Lektorė Astrida Slavickienė.

7. Mokymai tema "Bendruomeninės veiklos viešinimas ir įvaizdžio formavimas". Lektorė Nijolė Veršinskienė.

8. Mokymai tema "Projekto dokumentų ir išlaidų apskaita". Lektorė Ona Čerbauskienė.

9. Mokymai tema "Viešųjų pirkimų organizavimas įgyvendinant vietos projektus. Civilinių sutarčių sudarymas". Lektorius Gediminas Trijonis.

10. Mokymai tema "Vietos projektų įgyvendinimas ir administravimas". Lektorius Vytautas Pilipavičius.

11. Mokymai tema "Vietos projektų ir paraiškų rengimas". Lektorė Vilma Atkočiūnienė..

12. Mokymai tema "Strategijos įgyvendinimas, organizavimas ir priežiūra". Lektorė Jolanta Marija Malinauskaitė. (2010-10-20).

13. Mokymai tema "VVG veiklos planavimas ir laiko valdymas. Efektyvus susirinkimų ir derybų vedimas, viešas kalbėjimas, įtakos grupei žmonių darymas. Asmeninių bendravimo įgūdžių lavinimas - neverbalinis bendravimas, asmeninis įvaizdis". Lektorė Elmyra Damonskienė. (2010-10-27) Priedai

14. Mokymai tema "Viešųjų pirkimų ypatumai: planavimas, pirkimo dokumentų ruošimas, ataskaitų rengimas, pirkimų vykdymas elektroninėmis priemonėmis". Lektorius Algirdas Radušys. (2010-11-03).

15. Mokymai tema "Vietos projektų vertinimas ir atranka". Lektorė Jolanta Marija Malinauskaitė. (2010-11-10).

16. Mokymai tema "Bendruomenės dokumentacijos tvarkymas, raštvedybos pagrindai" (2010-11-17).

17. Mokymai tema "Veiklos viešinimo organizavimas" (2010-11-22).

18. Mokymai tema "Lyderystės ugdymas ir darbo komandoje skatinimas" (2011-01-20.) Lektorius Arūras Blinstrubas.

19. Mokymai tema "Bendruomenės veiklos viešinimas ir įvaizdžio formavimas" (2011-01-27).Lektorius Modetas Grigaliūnas.

20. Mokymai tema "Kūrybiškas problemų sprendimas ir kritinis mąstymas" (2011-02-10). Lektorė Ligita Šalkauskienė.

21. Mokymai tema "Streso valdymas ir atsipalaidavimas" (2011-02-17). Lektorius Jonas Pacevičius.

22. Mokymai tema "Atminties ir dėmesio valdymo technikos" (2011-02-28). Lektorė Virginija Servutienė.

23. Mokymai tema "Emocijų atpažinimas ir valdymas" (2011-03-24). Lektorius Jonas Pacevičius.

24. Mokymai tema "Ne pelno organizacijų buhalterinės apskaitos tvarkymas ir projektų finansų valdymas" (2011-03-21) Lektorė Astrida Slavickienė.

25. Mokymai tema "Apskaita ir mokėjimo prašymų rengimas" (2011-03-28). Lektorė Astrida Slavickienė.

26. Mokymai tema "Kaimo atnaujinimo projektų techninės projekto dalies rengimas" (2011-04-07). Lektorė Vilma Mockaitienė.

27. Mokymai tema "Viešųjų erdvių sutvarkymo projektų rengimas: reikalavimai ir geroji patritis" (2011-04-12). Lektorius Mantas Pilkauskas.

28. Mokymai tema "VVG narių motyvacija ir komandos formavimas" (2011-04-21). Lektorius Edita Grigaliauskienė.

29. Mokymai tema "Viešųjų pirkimų ypatumai: planavimas, pirkimo dokumentų ruošimas, ataskaitų rengimas, pirkimų vykdymas elektroninėmis priemonėmis" (2011-04-28). Lektorė Stasė Tamulienė.

30. Mokymai tema "Šiaulių rajono VVG vietos plėtros strategos įgyvendinimo specialiųjų taisyklių pareiškėjams, kai kviečiama teikti projektus pagal priemones, kurias reglamentuojam strategija, ypatumai" (2011-05-05). Lektorė Rasa Birutytė.

31. Mokymai tema "Vietos projektų ir paraiškų rengimas, vietos projektų įgyvendinimas ir administravimas" (2011-05-09). Lektorius Vytautas Pilipavičius.

32. Mokymai tema "Vietos projektų ir paraiškų rengimas" (2011-05-16). Lektorius Vytautas Pilipavičius.

33. Mokymai tema "Viešieji žalieji pirkimai" (2011-05-25). Lektorė Jolanta Nabažienė.

34. Mokymai tema "Emocinis intelektas ir jo įtaka efektyviam vadovavimui" (2011-06-02). Lektorė Agnė Kazlauskaitė.

35. Mokymai tema "Etnokultūrinio paveldo ištekliai ir tradicinių amatų plėtros projektai" (2011-06-06). Lektorė Rūta Stankuvienė.

36. Mokymai tema "Ekologiškų maisto produktų rinkodara" (2011-06-08). Lektorė Rasa Rukuižienė.

37. Mokymai tema "Tautinio paveldo produktų rinkodara" (2011-06-13). Lektorė Rūta Stankuvienė.

38. Mokymai tema "Efektyvūs valdymo sprendimai, pokyčių inicijavimas ir valdymas" (2011-06-15). Lektorė Virginija Servutienė.

39. Mokymai tema "Konfliktų valdymas bendruomenėje" (2011-08-03). Lektorė Agnė Kazlauskaitė.

40. Mokymai tema "Veiklos motyvacija: praktiniai būdai motyvacijos lygiui padidinti" (2011-08-09). Lektorė Laima Milkintaitė.

41. Mokymai tema "Ne pelno organizacijų veiklos teisinis reglamentavimas. Sutarčių teisė. Ginčų sprendimo tvarka Lietuvoje. Darbo teisiniai santykiai" (2011-08-18). Lektorius Virgilijus Januška.

42. Mokymai tema "Protokolas ir etiketas" (2011-08-23). Lektorė Ruta Poželaitė.

43. Mokymai tema "Vietos projektų įgyvendinimas ir administravimas" (2011-09-29). Lektorius Vincas Zdanys.

44. Mokymai tema "Viešųjų pirkimų organizavimo praktiniai aspektai" (2011-11-24). Lektorė Jolanta Nabažienė.

45. Mokymai tema "Tradicinių kalendorinių švenčių organizavimas ir režisūra bendruomenėje" (2011-12-08). Lektorė Diana Martinaitienė.

46. Mokymai tema "Viešas kalbėjimas ir pasitikėjimas savimi bei bendravimo įgūdžių lavinimas" (2012-01-25). Lektorius Artūras Blinstrubas.

47. Mokymai tema "Kaimo plėtros inovacijos ir pokyčių vadyba" (2012-03-21). Lektorius Juozas Kirstukas.

48. Mokymai tema "Kūno kalba: kaip ją suprasti ir naudoti" (2012-03-28). Lektorė Vaiva Pranevičienė.

49. Mokymai tema "Elektroniai viešieji pirkimai" (2012-05-03). Lektorė Jolanta Nabažienė.

50. Mokymai tema "Kaimo bendruomenių veiklos organizavimas ir stiprinimas" (2012-05-09). Lektorė Elmyra Damonskienė.

 

Kita medžiaga:

1. Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro išleistas NMA prie Žemės ūkio ministerijos vyriausiojo specialisto Giedriaus Rusecko parengtas leidinys "Viešųjų pirkimų organizavimo metodinės rekomendacijos".

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja