Šiandien: 2021-04-13 23:17:20
 
 
   

Naujienos

Birštone vykusi konferencija "LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis" subūrė pranešėjus iš visos Lietuvos

2020-09-28

Lietuvos kaimiškosios vietos veiklos grupės rugsėjo 17 dieną rinkosi į Vietos veiklos grupių tinklo (toliau - VVG tinklas) organizuojamą konferenciją "LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis". Šioje VVG tinklo organizuotoje konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant tarptautinius ir teritorinius projektus bei skirtas dėmesys socialinio verslo sampratai, pažangaus kaimo judėjimui bei LEADER ateičiai. Šiaulių rajono VVG atstovavo asociacijos pirmininkas Povilas Zaveckas ir valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas.

>

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2020-09-23

2020 m. rugsėjo 23 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo vietos projektų atrankos komiteto posėdį, adresu Vilties g. 2, Kužiai, Šiaulių r. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai ir pareiškėjas UAB "Solidus Furniture" direktorius Ignas Daukša.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - vienas klausimas, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, valdybos nariai pritarė ir rekomendavo UAB "Solidus Furniture" projektą "UAB "Solidus Furniture" ekonominės veiklos plėtra didinant sunaudojamos energijos efektyvumą" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-5C-D-16-1-2020) perduoti į kitą vertinimo etapą.

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2020-09-14

2020 m. rugsėjo 9 d. Vietos veiklos grupė "Pakruojo rajono partnerystė" surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir administravimu. Susitikimas vyko Vaido Virkščio sodyboje, Pakruojo k., Pakruojo rajone. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė. Susitikime taip pat dalyvavo Akmenės, Joniškio, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio rajonų vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai, keletas Pakruojo rajono vietos veiklos grupės valdybos narių.

>

Pasikeitė Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" buveinė

2020-09-07

Informuojame, kad pasikeitė Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" buveinės adresas. Naujoji buveinė yra adresu Vilties g. 2, Kužiai, Šiaulių r., LT-80265.

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2020-09-01

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 17-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2020-08-27

2020 m. rugpjūčio 26 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - penki klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą bei informavo apie buveinės adreso keitimą.

>

Pasirašyta XV-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-08-26

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros startegiją 2020 m. rugpjūčio 26 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XV-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-15-4-2020/42VS-PV-20-1-05726-PR001) vykdymo sutartį su Lietuvos Krikščionišku Fondu. Lietuvos Krikščioniškas Fondas pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Lietuvos Krikščioniško Fondo vaikų dienos centro plėtra". Projekto tikslas - plėsti vaikų dienos centrą siekiant skatinti bendruomeninį socialiai atsakingą verslą bei mažinti socialinę atskirtį Šiaulių r.

>

Pasirašyta XV-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-08-24

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2020 m. rugpjūčio 24 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XV-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-15-1-2020/42VS-PV-20-1-05725-PR001) vykdymo sutartį su Asociacija "Beržynės kaimo bendruomenė". Asociacija "Beržynės kaimo bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Asociacijos "Beržynės kaimo bendruomenė" bendruomeninio socialiai atsakingo verslo kūrimas". Projekto tikslas - sukurti bendruomeninį socialiai atsakingą verslą Beržynės kaime.

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2020-07-15

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 16-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2020-07-14

2020 m. liepos 14 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21 Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - keturi klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.

 

>
 
Svetainę finansuoja