Šiandien: 2021-10-18 08:05:45
 
 
   

Naujienos

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2021-03-01

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 20-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2021-02-25

2021 m. vasario 24 d. Šiaulių rajono vietos grupė organizavo valdybos narių posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.

>

Pasirašyta 19-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2021-02-24

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2021 m. vasario 24 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė 19-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-19-1-2020/42VS-PV-20-1-11226-PR001) vykdymo sutartį su UAB "Kuršėnų vandenys". UAB "Kuršėnų vandenys" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Nugeležinimo įrenginių statyba Pakapės kaime". Projekto tikslas - pagerinti Pakapės kaimo gyventojams tiekiamo geriamo vandens kokybę, užtikrinti kaimo gyventojams nenutrūkstamą prieinamumą prie kokybiško vandens, įrengiant vandens kokybės gerinimo sistemą ir tokiu būdu efektyviai prisidėti prie Pakapės kaimo atnaujinimo ir darnios plėtros. Šiam tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai:

1. Sumontuoti vandens gerinimo filtrus - slėginiai vandens gerinimo įrenginiai (filtrai našumas 6 m3/h) su užpildu;

2. Pastatyti konteinerinę vandens gerinimo stoties patalpą (vidus 2,5 m x 6,0 m., 15 m2);

3. Įrengti vandentiekio prijungimo tinklai PE d50 (tinklų ilgis ne mažiau 64,1 m. ), nuotekų (paplavų nuvedimo tinklai PVC d110 tinklų ilgis ne mažiau 12,3 m.), ir elektros inžinerinius tinklus;

4. Pastatyti automatinio valdymo sistemą.

>

Įvyko valdybos narių posėdis

2021-01-28

2021 m. sausio 21 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo valdybos narių posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - keturi klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Valdybos narių posėdžio metu, valdybos nariai patvirtino Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos metinę įgyvendinimo ataskaitą. Antru darbotvarkės klausimu priėmė į Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" naują narį - Alekso Lisausko įmonę, du VVG nariai pakeitė deleguotus asmenis. Valdybos posėdyje buvo kalbėta ir kitais einamaisisia klausimais.

>

Kviečiame kaimo bendruomenes pasinaudoti parama

2021-01-20

Informuojame, kad nuo 2021 m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. kaimo bendruomenės Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti.

Projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. Nacionalinė parama teikiama šioms veikloms:

1. Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimo ir (arba) stiprinimo;

2. Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);

3. Bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimo.

>

Pasirašyta XVI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-12-22

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2020 m. gruodžio 22 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XVI-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-5C-D-16-1-2020/42VP-PV-20-1-09326-PR001) vykdymo sutartį su UAB "Solidus furniture". UAB "Solidus furniture" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "UAB "Solidus furniture" ekonominės veiklos plėtra didinant sunaudojamos energijos efektyvumą".

 

>

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2020-12-22

2020 m. gruodžio 22 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo vietos projektų atrankos komiteto posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - vienas klausimas, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, valdybos nariai pritarė ir rekomendavo uždarosios akcinės bendrpvės "Kuršėnų vandenys" projektą "Nugeležinimo įrenginių statyba Pakapės kaime" (paraiškos Nr. ŠIAU0LEADER-6B-I-19-1-2020) perduoti į kitą vertinimo etapą.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo apžvalga

2020-12-18

2016 m. birželio 10 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pasirašė bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "LEADER", paramos sutartis Nr. 42VS-KS-15-1-06671. Strategijai įgyvendinti skirta 2 807 186,00 Eur iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projekto įgyvendinimo vieta - Šiaulių rajono savivaldybė (išskyrus - Kuršėnų miestą). Strategiją įgyvendinti numatyta iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijoje numatyti du prioritetai:

I. Verslų kūrimas ir plėtra, kaimo gyventojų užimtumo, pajamų didinimas, kuriant darbo vietas, didinant socialinę įtrauktį.

II. Bendruomeniškumo ugdymas, puoselėjant kultūrą ir krašto tradicijas, išsaugojant vietovės kraštovaizdį ir gerinant infrastruktūrą.

2020 metais Šiaulių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją paskelbė šešis kvietimus teikti vietos projektų paraiškas.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2020-12-07

Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbtas karantinas, Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinį narių susirinkimą organizavo 2020 m. gruodžio 2 d. rašytine procedūra elektroniniu paštu.

Iš 58 narių susirinkime dalyvavo 42 balsavimo teisę turintys nariai.

Visuotinio narių susirinkimo metu buvo svarstomas vienas klausimas - dėl pritarimo Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimui. Susirinkime dalyvavę 42 VVG nariai balsavo ir vienbalsiai pritarė Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos keitimui.

>

Įvyko vietos projektų atrankos posėdis

2020-12-03

2020 m. gruodžio 1 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo vietos projektų atrankos komiteto posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai ir Šiaulių r. VVG darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - penki klausimai. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, valdybos nariai pritarė ir rekomendavo keturis vietos projektus perduoti į kitą vertinimo etapą sekančiai:

1. Asociacijos "Bridų bendruomenė" projektą "Bridai švenčia..." (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-18-4-2020).

2. Visuomeninės organizacijos "Lukšių kaimo bendruomenė" projektą "Lukšių vasarėlė - 2021" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-18-2-2020).

3. Asociacijos "Šakynos bendruomenė" projektą "Šeimos vakarai" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-18-1-2020).

4. Voveriškių bendruomenės projektą "Tik vieningi - mes laimingi" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-V-18-3-2020).

>
 
Svetainę finansuoja