Šiandien: 2023-09-27 12:13:02
 
 
   

Naujienos

Šiaulių r. VVG valdybos posėdis

2023-04-20

Balandžio 20 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo valdybos posėdį nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Valdybos nariai vienbalsiai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdyje svarstyta asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" narių deleguotų asmenų pakeitimas, naujų narių priėmimas bei narių pašalinimas iš asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

>

Gražių artėjančių švenčių!!!

2023-04-07

 

>

SKELBIAMAS 29-AS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2023-04-07

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2023 m. gegužės 2 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti. Detalesnę informaciją apie šio 29-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2023-04-06

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2023 m. balandžio 25 d. 15.00 val. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Šiaulių r. VVG valdybos posėdžiai

2023-04-05

Balandžio 4 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo du valdybos posėdžius nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdžiuose dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 8 klausimai. Valdybos posėdyje pristatyta asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.1, finansavimo sąlygų aprašas 29-am kvietimui bei pritarta paprastojo kvietimo teikimui vietos projektams Nr. 29 paskelbimui. Posėdžio metu pristatyta asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" finansinė atskaitomybė už 2022 metus, 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos pakeitimas, naujų narių priėmimas, deleguotų asmenų pakeitimas, narių pašalinimas iš asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" ir kiti einamieji klausimai.

>

Pranešimas dėl banko sąskaitos pasikeitimo

2023-04-04

  Informuojame, kad nuo šių metų balandžio 4 d. keičiasi Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" banko sąskaita.

Prašome nario mokestį pervesti į žemiau nurodytą banko sąskaitą:

Nr. LT817300010116152412, "Swedbank", AB

>

Informacinis renginys - darbo grupė

2023-03-24

Kovo 23 d. Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" įgyvendindama projektą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas" (Nr. 42PP-KS-22-1-04002-PR001) organizavo informacinį renginį - darbo grupę. Renginys organizuotas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" biuro patalpose, kuriame dalyvavo Šiaulių r. VVG darbuotojai, konsultantai, bendruomenių pirmininkai, jų atstovai ir kiti aktyvūs gyventojai besidominantys kaimo plėtra. Informacinio renginio - darbo grupės metu buvo aptarti Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos situacijos atlikto gyventojų ir organizacijų nuomonės ir poreikių tyrimo rezultatai. Diskutavome ir numatėme pagrindines vietos plėtros priemones, jų finansinį planą.

 

>

Užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų teikimas

2023-03-13

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" primena, kad iki 2023 m. gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius 2022 metus.

Ataskaitas turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę finansuojamus vietos projektus pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" parengtą vietos plėtros strategiją "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategija", kai taikomas projekto kontrolės laikotarpis.

Primename, kad nuo 2022 m. balandžio 1 d. užbaigto projekto metines ataskaitas už 2022 m. galite teikti tik pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu el. paštu: siauliurvvg@gmail.com

Ataskaitos formą pildymui galite rasti čia.

>

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenėms

2023-03-08

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenes (toliau - Bendruomenės) teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui.

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau - Paraiškos) teikiamos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2023 m. kovo 1 d.) (toliau - Aprašas).

Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios Bendruomenės.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. kovo 6 d. iki 2023 m. balandžio 7 d. 15 val. El. paštu: projektai@siauliuraj.lt

 

>

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Šiaulių rajono nevyriausybinėms organizacijoms

2023-03-07

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajono nevyriausybines organizacijas (toliau - NVO) teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui. 

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau - Paraiškos) teikiamos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2023 m. kovo 1 d.) (toliau - Aprašas).

Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos (toliau - pareiškėjas) valstybės įmonėje Registrų centre įregistravusios žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (toliau - NVO).

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. kovo 6 d. iki 2023 m. balandžio 7 d. 15 val. El. paštu: projektai@siauliuraj.lt

 

>
 
Svetainę finansuoja