Šiandien: 2022-11-30 03:18:28
 
 
   

Naujienos

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2022-05-02

2022 m. balandžio 28 d. Kuršėnų dvaro sodyboje, Ventos g. 7E, Kuršėnuose, Šiaulių r., surengtas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo VVG nariai, bendruomenių, verslo atstovai ir asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracijos darbuotojai. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nariai į susirinkimą buvo pakviesti el. paštu. Patvirtintoje susirinkimo darbotvarkėje šeši klausimai.

Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" ataskaitą už 2021 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 60 narių. Per 2021 m. buvo surengti devyni valdybos posėdžiai, vienas projektų atrankos posėdis, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo valdybos ir vietos projektų atrankos posėdžius. Pateikė informaciją apie vietos projektus iki 2021 m. gruodžio 31 g.: patvirtinti 54 vietos projektai VVG valdyboje už daugiau nei 2,2 mln., įgyvendinti 36 vietos projektai, sukurta 49,6 naujų darbo vietų. Įgyvendindami strategiją įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG nariai, darbuotojai dalyvavo Šiaulių apskrities regiono organizuotuose  susitikimuose, vietos veiklos grupių tinklo renginiuose bei Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotuose priemonėse. Taip pat dalyvavo ir Šiaulių rajono savivaldybės komisijų veiklose.

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2022-04-25

Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2022 m. balandžio 28 d. 15.00 val., adresu Ventos g. 7E, Kuršėnai (Kuršėnų dvaro sodyba) Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Skelbiamas 26-asis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas

2022-04-14

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2022 m. gegužės 6 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą". Detalesnę informaciją apie šio 26-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2022-04-14

Balandžio 14 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupė valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai. Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 3 klausimai. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą" (LEADER-19.2-6.4.2) finansavimo sąlygų aprašas. Pritarta paprastojo kvietimo teikimui vietos projektams Nr. 26 paskelbimui nuo 2022 m. gegužės 6 d. iki 2022 m. birželio 6 d. Posėdyje nuspręsta iš VVG narių išbraukti UAB "Bageta" nuo 2022-04-28, patenkino Ritos Cecervovės prašymą atsistatydinti iš valdybos narių, padidintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininko pareiginės algos koeficientas ir kalbėta kitais einamaisiais klausimais. 

>

Dalyvauta seminare "Tu esi galimybė: sumanaus kaimo plano rengimas"

2022-04-12

Balandžio 11 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojai ir VVG nariai dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo organizuotame seminare "Tu esi galimybė: sumanaus kaimo plano rengimas". Seminaro metu dalyviai kalbėjo apie sumanaus kaimo koncepciją, sumanaus kaimo plano temas, ieškojo potemių pagrįstumo, išgrynino sumanaus kaimo rezultatus ir rodiklius, aptarė sumanaus kaimo plano projektų sumanumo kriterijus. Seminaro pabaigoje dalyviai dalyvavo diskusijoje "Ko reikia, kad Lietuvos kaimas būtų sumanus?".

>

Dalyvauta Lietuvos kaimo parlamento V sesijoje

2022-04-11

Balandžio 7 - 8 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos nariai: Giedrius Jakubėnas, Rita Cecervovė, Algimantas Lacis ir asociacijos "Šakynos bendruomenė" vadovė Saulė Kreimerienė dalyvavo Lietuvos kaimo parlamento V-ojoje sesijoje. Delegacija vyko į Bistrampolio dvarą.

Čia susirinkę bendruomenių, kaimo organizacijų, vietos ir nacionalinės valdžios atstovai sprendė Lietuvos kaimo problemas, diskutavo, dalinosi patirtimi, vyko į mokomuosius vizitus - KPP projektų lankymas. Susirinkusieji klausėsi sveikinimo žodžių, pažadų, iškeltų klausimų atsakymų iš atsakingų asmenų.

>

SKELBIAMAS 25-AS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2022-03-30

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2022 m. balandžio 21 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (lėšų šaltinis EURI). Detalesnę informaciją apie šio 25-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Įvyko projektų atrankos ir valdybos posėdžiai

2022-03-29

2022 m. kovo 29 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo projektų atrankos posėdį nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - du klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, valdybos nariai pritarė ir rekomendavo du vietos projektus perduoti į kitą vertinimo etapą sekančiai:

1. UAB "Spa Europe" projektą "UAB "Spa Europe" vykdomos veiklos plėtra" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-23-1-2022).

2. MB "Eisvila" projektą "MB "Eisvila" verslo plėtra investuojant į žemės kasimo paslaugų veiklą" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-23-2-2022).

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2022-03-29

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2022 m. balandžio 28 d. 15.00 val. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

SKELBIAMAS 24-AS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2022-03-10

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2022 m. balandžio 1 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Detalesnę informaciją apie šio 24-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>
 
Svetainę finansuoja