Šiandien: 2019-07-20 02:46:04
 
 
   

Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. projektų finansavimui

2019-02-11

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kartu su Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba kviečia teikti paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų projektų finansavimui.

Projektus gali rengti ir paraiškas teikti švietimo, sveikatos priežiūros ir kitos biudžetinės ir viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, kurių teikiamoje paraiškoje veikla yra skirta Šiaulių rajono gyventojams ir susijusi su visuomenės sveikatos funkcijų vykdymu: visuomenės sveikatos stiprinimu, stebėsena, sveikatos išsaugojimu.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. vasario 13 d. iki 2019 m. kovo 4 d. 14.00 val. Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje, Sukilėlių g. 41, Šiauliai (2 aukštas, 201 kab.). Elektroninį variantą prašome atsiųsti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojai Ingai Rimgailienei, elektroniniu paštu inga.rimgailiene@siauliuraj.lt

Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą: https://www.siauliuraj.lt/lit/Placiau-/3622

>

Paskelbtas Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursas

2019-02-06

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija paskelbė Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursą. Paraiškos paramai gauti renkamos nuo 2019 m. vasario 11 d. iki kovo 15 d. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58. Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

1. Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas. Preliminariai šiai veiklos sričiai galės būti skiriama iki 30 proc. visų kvietimui numatytų lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui (su PVM) - 3 tūkst. Eur. Paramos lėšomis mokama (neviršijant nurodytų didžiausių paramos sumų projektui) iki 95 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turės būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos).

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2019-02-01

2019 m. sausio 29 d. asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo dešimt Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos narių ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkė Vidutė Meižienė pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - šeši klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kuriuo metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.

>

Ieško socialinius verslus norinčių kurti bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų

2019-01-16

NVO Avilys tęsia bendradarbiavimą su Vilniaus universitetu ir kartu įgyvendindami projektą "Pagauk verslumo vėją". Ieško bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų iš visos Lietuvos, kurios nori kurti socialinius verslus ir jaučia, kad jaunų žmonių energija ir žinios būtų naudingos. Siūlo bendruomenėms 2-3 mėnesius bendradarbiauti su studentų komandomis, kurie yra pasiruošę padėti idėjų kūrimo ir stiprinimo procese.

>

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafikas

2019-01-04

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė", vadovaudamasi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos 2014 m. spalio 8 d. posėdžio protokolo Nr. 23, 9 punkto nuostatomis skelbia 2019 metų užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafiką (parsisiųsti). Detalesnė informacija apie užbaigtų vietos projektų stebėseną ir kontrolę pateikiame skiltyje Informacija projektų vykdytojams-2007 - 2013 metų Šiaulių rajono strategijos laikotarpis-Užbaigtų vietos projektų stebėsena ir kontrolė arba tel. 8 677 12352 (Viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė).

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2018-12-13

2018 m. gruodžio 12 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, problemomis. Susitikimas vyko Ziniūnų k., Joniškio rajone. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susitikime taip pat dalyvavo Akmenės, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio rajonų vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai valdybos nariai.

>

Viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo galimybės"

2018-12-10

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2018 m. gruodžio 5 d. surengė viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo galimybės" įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, vietos projektų vykdytojai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vadovai, atstovai, seniūnai, Šiaulių rajono VVG valdybos nariai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

>

Kviečiame į viešinamąjį renginį

2018-11-29

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2018 m. gruodžio 5 d. organizuoja viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo galimybės" ir kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominčius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2018-11-21

2018 m. lapkričio 20 d. Asociacijoje "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai ir vietos projektų pareiškėjų atstovai.

>

Pasirašyta dar viena II-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2018-11-09

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2018 m. spalio 31 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė antrąją II-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-6-2018) vykdymo sutartį su UAB "Šiaurės banga". UAB "Šiaurės banga" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "UAB "Šiaurės banga" skalbimo paslaugų plėtra". Projekto tikslas - darbinių drabužių teikimo veiklos plėtra, įsigyjant reikiamos įrangos bei pastatant skalbyklos priestatą. Šiam projektui įgyvendinti skirta 74 641,00 Eur paramos suma.

>
 
Svetainę finansuoja