Šiandien: 2024-06-12 19:05:37
 
 
   

Naujienos

Dalyvauta konferencijoje "LEADER strategijos. Pradžia."

2023-12-18


Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininkas Povilas Zaveckas, valdybos narys ir vietos projekto vykdytojas UAB "Šiaurės banga" direktorius Egidijus Rimas gruodžio 15 d. dalyvavo Bistrampolio dvare vykusioje Žemės ūkio ministerijos organizuotoje konferencijoje "LEADER strategijos. Pradžia.", į kurią susirinko vietos veiklos grupių atstovai iš visos Lietuvos, ŽŪM, Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai ir kt. svečiai.

Konferencijoje prisiminimais, sėkmės istorijomis dalinosi LEADER pradininkai, perspektyvas aptarė Europos Komisijos ekspertai, ministerijos, Lietuvos kaimo tinklo atstovai. Renginio metu vyko LEADER projektų mugė, pagerbti vietos veiklos grupių (VVG) tinklo pirmininkai. LEADER iniciatyva, kurios tikslai - skatinti užimtumą, socialinę įtrauktį, vietos plėtrą kaimo vietovėse, yra privaloma visų Europos Sąjungos šalių kaimo plėtros programų dalis. Lietuvoje visos kaimo teritorijos yra aktyviai įsitraukusios į kaimo plėtros procesus. LEADER iniciatyvos dėka kaimo bendruomenės lyderiai - vietos veiklos grupės, pasitelkę "iš apačios į viršų" principą, sprendžia savo aplinkos socialines, ekonomines ir kultūrines problemas.

>

Viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos link"

2023-12-06

Gruodžio 5 d. Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" suorganizavo viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos link" įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį gausiai susirinko kaimo bendruomenių ir verslo atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ir administracijos atstovai bei besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

Renginio dalyvius pasveikino ir pranešimą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos ir rezultatų apžvalga" pristatė VVG pirmininkas Povilas Zaveckas. Jis informavo, kad 2015 - 2023 metais Šiaulių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją paskelbė trisdešimt tris kvietimus teikti vietos projektų paraiškas.

>

Kviečiame į viešinamąjį renginį

2023-11-30

Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 m. gruodžio 5 d. organizuoja viešinamąjį renginį tema "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos link" ir kviečia dalyvauti vietos projektų vykdytojus, potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominančius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Skelbiami 34-as ir 35-as kvietimai teikti paraiškas

2023-11-29

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2024 m. sausio 2 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti"  ir priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Detalesnę informaciją apie šių 34-ojo  ir 35-ojo kvietimų terminus, remiamas veiklas ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2023-11-28

Lapkričio 27 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės nuotolinis valdybos narių posėdis rašytine procedūra.

Valdybos posėdžio metu patvirtinti vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (LEADER-19.2-6.4.1) ir priemonės "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (LEADER-19.2-SAVA-4) finansavimo sąlygų aprašai bei patvirtinti paprastų kvietimų teikti vietos projektams Nr. 34 ir Nr. 35 paskelbimui.

 

>

Padėkite išrinkti Šiaulių rajono grafinį įvaizdį!

2023-11-23

Mūsų partneriai Šiaulių rajono savivaldybė prašo padėti išrinkti Šiaulių rajono grafinį įvaizdį.

Padėkite išrinkti Šiaulių rajono grafinį įvaizdį!

Šiaulių rajono savivaldybės iniciatyva siekiama sukurti šiuolaikišką, visuomenei priimtiną ir paveikų Šiaulių rajono grafinį įvaizdį, kuris didintų rajono žinomumą bei augintų gyventojų pasididžiavimą savo rajonu. 

Kviečiame išreikšti nuomonę, kuri grafinio įvaizdžio kryptis geriausiai atskleidžia rajono šūkį "Šiaulių rajonas. Susitinkame kurti" ir galėtų tinkamiausiai atstovauti Šiaulių rajonui.

Dalyvauti galite dviem būdais:

1. Užpildykite internetinę apklausą:  bit.ly/siauliurajonoivaizdis

2. Dalyvaukite apklausoje gyvai, atvykę į savo seniūniją.

Apklausa vyksta iki lapkričio 28 d.

Nepraleiskite progos prisidėti prie Šiaulių rajono įvaizdžio kūrimo!

>

Kviečiame į viešinamąjį renginį

2023-11-21

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 m. gruodžio 5 d. organizuoja viešinamąjį renginį tema "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos link" ir kviečia dalyvauti vietos projektų vykdytojus, potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominančius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Skirta parama Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023-2029 m. teritorijos vietos plėtros strategijai įgyvendinti

2023-11-21

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 13 d. potvarkiu Nr. 4D-225 (1.8 E) "Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano priemonę "Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)", sąrašo patvirtinimo" informavo, kad "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023-2029 m. teritorijos vietos plėtros strategijai (Nr. 20VS-PV-23-1-01814-PR001) įgyvendinti skirta 1 763 102,00 Eur paramos suma. Paramos sutartis nebus sudaroma, paraiška laikoma sutartimi, o įsipareigojimų pagal projektą įgyvendinimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2023-11-07

Lapkričio 7 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Klinavičius, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2023-10-19

Spalio 18 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Klinavičius, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 5 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu.

>
 
Svetainę finansuoja