Šiandien: 2022-06-30 07:52:56
 
 
   

Naujienos

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2022-01-25

2022 m. sausio 24 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo valdybos posėdį nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 6 klausimai. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. Valdybos posėdžio metu patvirtinta metinė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos ataskaita. Trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo pristatytas ir patvirtintas vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (LEADER-19.2-6.4.1) (lėšų šaltinis EURI) finansavimo sąlygų aprašas.

>

UAB "Gedvaira" įgyvendino vietos projektą

2022-01-20

UAB "Gedvaira" sėkmingai įgyvendino vietos projektą "UAB "Gedvaira" veiklos modernizavimas" pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos 1 prioriteto priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Projekto tikslas - modernizuoti medienos padėklų gamybą.

Bendra vietos projekto vertė su PVM - 180820,65 Eur, o skirta paramos suma - 75000,00 Eur.

Projekto metu įdiegta technologinio proceso inovacija - įsigyta medienos džiovykla, katilinė ir krautuvas. Tokiu būdu organizuojamas naujausias gamybos metodas, siekiant gaminamoms paletėms sutiekti kokybiškų naujų savybių. Dėl to patobulėjo gamybos efektyvumas, automatizavimas, organizavimas, gaminamų palečių kokybė ir sauga, padidėjo darbo našumas, sumažėjo medžiagų pagaminti ir žalingas poveikis aplinkai. Sukurtos 3 naujos darbo vietos.

>

Marius Navikas įgyvendino vietos projektą

2022-01-19

Marius Navikas sėkmingai įgyvendino vietos projektą "Mariaus Naviko verslo plėtra kaimo vietovėje" pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos 1 prioriteto priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Projekto tikslas - vykdyti Mariaus Naviko akmens pjaustymo, tašymo ir apdailinimo verslo plėtrą, sukurti ir išlaikyti darbo vietas. Projekto uždaviniai:

- pastatyti akmens pjaustymo, tašymo ir apdailinimo veiklos vykdymui reikalingą pastatą.

- sukurti ir išlaikyti naujas darbo vietas.

- gauti didesnes pajamas vykdant akmens pjaustymo, tašymo ir apdailinimo veiklą.

>

SKELBIAMAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2021-12-22

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2022 m. sausio 17 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Detalesnę informaciją apie šio 22-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2021-12-22

2021 m. gruodžio 22 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupė valdybos posėdis, nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - trys klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Valdybos posėdžio metu buvo pristatytas ir patvirtintas vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (kodas LEADER-19.2-SAVA-4), finansavimo sąlygų aprašas bei pritarta paprastojo kvietimo teikimui vietos projektams Nr. 22 paskelbimui nuo 2022 m. sausio 17 d. 8.00 val. iki 2022 m. vasario 17 d. 16.00 val. Vietos projekto paraiškos priimamos asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, adresu: Vilties g. 2, Kužiai, Šiaulių r. Kvietimas bus patalpintas Šiaulių rajono vietos veiklos grupės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėse.

>

Dalyvauta RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų"

2021-12-15

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojai dalyvavo RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų", kurioje diskutavo apie įgyvendinamą Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos eigą, prioritetus: verslų kūrimas ir plėtra, kaimo gyventojų užimtumo, pajamų didinimas, kuriant darbo vietas, didinant socialinę įtrauktį ir bendruomeniškumo ugdymas, puoselėjant kultūrą ir krašto tradicijas, išsaugojant vietovės kraštovaizdį ir gerinant infrastruktūrą, pristatė pasiektus rezultatus.

>

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2021-12-02

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 21-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2021-12-02

2021 m. gruodžio 2 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo valdybos narių posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai. Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 5 klausimai. Posėdžio pirmininkas suskaičiuoja ar valdybos posėdyje yra kvorumas - 9 nariai, bet trys valdžios atstovai nusprendė nusišalinti, tai lieka 6 valdybos nariai. Siūloma pakeisti patvirtintos darbotvarkės 2 ir 3 klausimus atitinkamai nukelti į 3 ir 4 klausimus. Siūlymas priimtas - VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę.

>

Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras įgyvendino vietos projektą

2021-11-18

Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras sėkmingai įgyvendino vietos projektą "Fizinį aktyvumą skatinanti aplinka" pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos 2 prioriteto priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą". Projekto tikslas - skatinti Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau - Mokykla) mokinių ir kaimo vietovių jaunimo aktyvumą, didinti sveikatingumo lygį, plėtoti sportinį gyvenimą bei sudaryti sąlygas turtingesniam ir įvairesniam laisvalaikio praleidimui, atnaujinant turimą sporto aikštelę ir sporto salę. Bendra vietos projekto vertė su PVM - 39013,00 Eur, o skirta paramos suma - 31210,00 Eur.

 

>

UAB "Šiaurės banga" įgyvendino vietos projektą

2021-11-12

UAB "Šiaurės banga" sėkmingai įgyvendino vietos projektą "UAB "Šiaurės banga" skalbimo paslaugų plėtra" pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Projekto tikslas - skalbimo paslaugų veiklos plėtra, modernizuojant technologinius procesus siekiant didinti darbo našumą, paslaugų apimtis ir taip prisidedant prie mažųjų įmonių veiklos plėtojimo, darbo vietų kūrimo, didinant socialinę įtrauktį. Gauta parama palengvins projekto įgyvendinimą, darbo vietų sukūrimą. Bendra vietos projekto vertė be PVM - 105570,00 Eur, o skirta paramos suma - 52785,00 Eur.

>
 
Svetainę finansuoja