Šiandien: 2023-03-23 20:21:36
 
 
   

Naujienos

Kviečiame į informacinį renginį - darbo grupę

2022-10-25

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2022 m. lapkričio 10 d. 15.00 val. organizuoja informacinį renginį - darbo grupę ir kviečia dalyvauti Kužių ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos bendruomenių pirmininkus, seniūnus, seniūnaičius, verslo atstovus, ūkininkus, NVO ir kitus aktyvius gyventojus besidominančius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2022-10-24

Spalio 20 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo LR Žemės ūkio ministerijos Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Monika Barnackienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Klinavičius, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei.

>

Informacinis renginys "Vizija į 2024 - 2027 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją"

2022-10-21

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2022 m. spalio 19 d. surengė informacinį renginį "Vizija į 2024 - 2027 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją" įgyvendinant projektą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas". Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, vietos projektų vykdytojai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, valdžios atstovai, Šiaulių rajono VVG valdybos nariai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

Renginio dalyvius pasveikino ir pranešimą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo apžvalga" pristatė VVG pirmininkas Povilas Zaveckas. Jis informavo, kad 2017-2022 metais Šiaulių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategiją paskelbė dvidešimt septynis kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Apžvelgė kokių vietos projektų paraiškų sulaukta: verslo plėtrai, socialiniam ir bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai, vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymui, įgūdžių įgijimui, visų rūšių mažos apimties infrastruktūrai, kultūros savitumo išsaugojimui, tradicinių renginių tęstinumui ir puoselėjimui, atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimui.

>

Kviečiame į informacinį renginį

2022-10-13

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2022 m. spalio 19 d. organizuoja informacinį renginį "Vizija į 2024 - 2027 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją" ir kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus ir visus besidominančius Šiaulių rajono plėtra. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2022-10-04


Rugsėjo 29 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas informavo, kad VVG administracija paprašė pakeisti posėdžio darbotvarkę. Antrą darbotvarkės klausimą siūlo pakeisti klausimu "Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra". Valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pakeistą posėdžio darbotvarkę.

>

Šiaulių rajono VVG ir kaimo bendruomenės keliavo į Trakus

2022-09-27

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2022 m. rugsėjo 24 d. įgyvendindama projektą "Gera drauge" (finansavimo sutarties Nr. SRZ-459 (3.54E)) pagal Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, organizavo VVG narių ir rajono kaimo bendruomenių atstovų kelionę nauji atradimai istoriniuose Trakuose. Kelionėje dalyvavo Žarėnų, Žadžiūnų, Lukšių, Drąsučių, Vijolių, Šiupylių, Micaičių, Verbūnų, Voveriškių, Aukštelkės, Dirvonėnų, Naisių, Šilėnų, Bridų, Gilaičių, Sutkūnų, Meškuičių, Ginkūnų, Sauginių bendruomenių atstovai, pirmininkai ir kiti Šiaulių rajono vietos veiklos grupės nariai.

Kelionės metu Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininkas Povilas Zaveckas pateikė trumpą asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos apžvalgą, papasakojo apie įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus, kalbėjo apie sumanaus kaimo projektus bei VVG ateitį. Rajono bendruomenių pirmininkai ar jų atstovai papasakojo kaip sekasi jų veikloje, pasidalino patirtimi ir pasiekimais.

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2022-09-22

Rugsėjo 21 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą - konferenciją, susijusią su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu. Susitikimas - konferencija vyko Žagarės kultūros centre, Joniškio r. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susitikime taip pat dalyvavo Akmenės, Joniškio, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai ir svečiai.

>

Skelbiamas pakartotinis konkursas Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių projektams 2022 metais finansuoti

2022-08-25

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje registruotas ir veiklą vykdančias kaimo ir Kuršėnų miesto bendruomenes teikti paraiškas 2022 metų projektų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų pagal Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir juridinių bei fizinių asmenų finasavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą (toliau - Aprašas), konkursui.

Priemonei "Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimas" (toliau - Priemonė) 2022 metams skirta 50 000 Eur.

Paraiškos teikiamos nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. iki 2022 m. rugsėjo 22 d. (17 val.)

Informuojame, kad Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba, vadovaudamasi Aprašo 24 punktu, Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių projektinių veiklų, remiamų iš Priemonės lėšų, eiliškumą 2022 metams nustatė sekančiai (protokolas 2022 m. balandžio 1 d. Nr. KO-72(3.48E)):

1. Kuršėnų miesto/ kaimo vietovės viešųjų erdvių tvarkymas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas) ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų bendruomenės poreikiams (maksimalus  finansavimo dydis vienam projektui 1000 Eur);

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2022-08-09

Rugpjūčio 4 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis, adresu Vilties g. 2, Kužiai. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 5 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Posėdyje pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (LEADER-19.2-6.4.1) (lėšų šaltinis EURI) finansavimo sąlygų aprašas. Pritarta paprastojo kvietimo teikimui vietos projektams Nr. 27 paskelbimui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. spalio 3 d. Posėdyje svarstyta dėl UAB "Baltic Gold" įgyvendinamo projekto "UAB "Baltic Gold" plėtra pradedant tekstilės apdailos verslą" eigos.

>

Skelbiamas 27-asis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas

2022-08-05

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (lėšų šaltinis EURI). Detalesnę informaciją apie šio 27-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>
 
Svetainę finansuoja