Šiandien: 2023-03-23 20:19:56
 
 
   

Naujienos

Užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų teikimas

2023-03-13

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" primena, kad iki 2023 m. gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius 2022 metus.

Ataskaitas turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę finansuojamus vietos projektus pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" parengtą vietos plėtros strategiją "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategija", kai taikomas projekto kontrolės laikotarpis.

Primename, kad nuo 2022 m. balandžio 1 d. užbaigto projekto metines ataskaitas už 2022 m. galite teikti tik pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu el. paštu: siauliurvvg@gmail.com

Ataskaitos formą pildymui galite rasti čia.

>

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenėms

2023-03-08

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenes (toliau - Bendruomenės) teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui.

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau - Paraiškos) teikiamos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2023 m. kovo 1 d.) (toliau - Aprašas).

Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios Bendruomenės.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. kovo 6 d. iki 2023 m. balandžio 7 d. 15 val. El. paštu: projektai@siauliuraj.lt

 

>

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Šiaulių rajono nevyriausybinėms organizacijoms

2023-03-07

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajono nevyriausybines organizacijas (toliau - NVO) teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui. 

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau - Paraiškos) teikiamos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2023 m. kovo 1 d.) (toliau - Aprašas).

Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos (toliau - pareiškėjas) valstybės įmonėje Registrų centre įregistravusios žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (toliau - NVO).

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. kovo 6 d. iki 2023 m. balandžio 7 d. 15 val. El. paštu: projektai@siauliuraj.lt

 

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2023-02-24

Vasario 23 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė Kelmėje, surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, problemomis. Susitikime dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės "Radviliškio lyderis", Vietos veiklos grupės "Pakruojo rajono partnerystė", Raseinių rajono vietos veiklos grupės "Raseinių krašto bendrija" ir Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės.

Susitikime dalyvavusių VVG atstovai ir darbuotojai aptarė 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir problemas, vietos projektų vertinimą ir įgyvendinimą. Kiekviena VVG pasidalino informacija apie iškilusias problemas, pasidalino patirtimi, kaip sekasi rengti 2023 - 2027 metų vietos plėtros strategijas, diskutavo dėl ateinančio laikotarpio VVG valdybos formavimo, apie optimalų valdybos narių skaičių ir sektorius, VVG įstatų keitimo niuansus, VPS atrankos kriterijus ir galimybes juos išpildyti, intensyvumo taikymo vietos projektams bei administravimo išlaidų.

>

Šiaulių rajono vietos veiklos grupės teritorijos nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų nuomonės apklausa

2023-02-20

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" rengia vietos plėtros strategiją "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas" 2024 - 2027 metams, kuria bus siekiama stiprinti rajono kaimiškąsias vietoves, remiantis vietos stiprybėmis ir pranašumais bei atliepti svarbiausius gyventojų ir čia veikiančių organizacijų poreikius.

Šiuo metu yra analizuojama Šiaulių rajono (išskyrus Kuršėnų miesto seniūniją) socialinė ir ekonominė situacija bei atliekamas NVO poreikių tyrimas - anoniminė apklausa. Jūsų nuomonė turės įtakos formuojant vietos plėtros strategijos viziją, pagrindines kaimiškų vietovių plėtros kryptis, kurios bus įgyvendinamos per vietos organizacijų ir įstaigų, verslo ir ūkio subjektų vykdomus projektus. Prašome atvirai atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai laukiami iki 2023 m. vasario 28 d. 

Ačiū, kad skiriate laiko šiam tyrimui ir kad prisidedate prie mūsų bendros ateities kūrimo.

Nuoroda į apklausą:

https://apklausa.lt/f/siauliu-rajono-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-nevyriausybiniu-ir-bendruome-bny8paj.fullpage

>

Šiaulių rajono vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų poreikių tyrimas

2023-02-20

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" rengia vietos plėtros strategiją "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas" 2024 - 2027 metams, kuri yra paremta septyniais LEADER metodo principais. Vienas iš svarbiausių metodo principų teigia, kad vietos plėtra turi būti paremta vietos pranašumais, išskirtinumais ir vietos gyventojų poreikiais. Todėl yra analizuojama rajono socialinė, ekonominė, infrastruktūros ir aplinkosauginė situacija bei vietos gyventojų poreikiai.

Šiuo metu atliekamas anoniminis gyventojų nuomonės tyrimas. Jūsų nuomonė labai svarbi, nes tyrimo duomenys bus naudojami rengiant vietos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę, numatant vietos plėtros tikslus ir kryptis, siekiant įgyvendinti Jūsų gyvenamosios vietovės viziją. Anketa anoniminė. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik statistiniam apibendrinimui. Prašoma atidžiai perskaityti anketoje pateiktus klausimus ir pažymėti Jums priimtiniausią variantą arba pateikti platesnį komentarą. Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo iki 2023 m. vasario 28 d. 

Nuoroda į apklausą:  

https://apklausa.lt/f/siauliu-rajono-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-gyventoju-poreikiu-tyrimas-yty1kxv.fullpage

>

Skelbiamas 28-as kvietimas teikti vietos projektų paraiškas

2023-02-15

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2023 m. kovo 14 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonę "Sumanių kaimų kūrimas". Detalesnę informaciją apie šio 28-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Dalyvauta RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų"

2023-02-10

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojai dalyvavo RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų", kurioje diskutavo apie įgyvendinimą Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos eigą, prioritetus: verslų kūrimas ir plėtra, kaimo gyventojų užimtumo, pajamų didinimas, kuriant darbo vietas, didinant socialinę įtrauktį ir bendruomeniškumo ugdymas, puoselėjant kultūrą ir krašto tradicijas, išsaugojant vietovės kraštovaizdį ir gerinant infrastruktūrą, pristatė pasiektus rezultatus.

VVG pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė, kad 2017 - 2023 m. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją paskelbė dvidešimt septynis kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Per šį laikotarpį surinktos 87 paraiškos, iš kurių - 63 paraiškoms skirtas finansavimas.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2023-02-01

Sausio 31 d. įvyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas G. Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 3 klausimai. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas P. Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. VVG finansininkė K. Burke - Žilinskienė pristatė metinę asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos ataskaitą už 2022 metus, kurią valdybos nariai vienbalsiai patvirtino.

>

Informacinis renginys - darbo grupė

2023-01-31

Sausio 30 d. Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" įgyvendindama projektą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas" (Nr. 42PP-KS-22-1-04002-PR001) organizavo informacinį renginį - darbo grupę. Renginys organizuotas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" biuro patalpose, kuriame dalyvavo Šiaulių r. VVG darbuotojai, konsultantai ir bendruomenių pirmininkai, jų atstovai ir kiti aktyvūs gyventojai besidominantys kaimo plėtra. Informacinio renginio - darbo grupės metu buvo aptarta Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos situacijos ir SSGG analizė bei plėtros poreikiai. Darbo grupės metu dalyviai išsakė savo mintis, poreikius, pateikė įžvalgas ir perspektyvas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2024 - 2027 m. vietos plėtros strategijos rengimui, diskutavome į kokias priemones nukreipsime naujos strategijos lėšas.

>
 
Svetainę finansuoja