Šiandien: 2024-07-22 17:44:21
 
 
   

Naujienos

Viešinamasis renginys "2023 - 2029 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga ir aktualijos"

2024-06-20

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pradeda įgyvendinti naujo 2023 - 2029 metų laikotarpio strategiją. Birželio 19 d. suorganizavo viešinamąjį renginį "2023 - 2029 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga ir aktualijos" įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 - 2029 metų teritorijos vietos plėtros strategiją Nr. 20VS-PV-23-1-01814-PR001. Strategijoje numatyta VVG teritorijos vizija, kad iki 2030 metų - tapti 30 tūkstančių bendruomene. Vizija yra orientuota į sutelktą, tarpusavyje suderintą ir ateitis pokyčiams pritaikytą vietos gyventojų veikimą kartu. Akivaizdūs poreikiai siekti prisiderinti prie vykstančių klimato pokyčių, veiksmingiau naudoti gamtinius išteklius, siekti valdyti ūkinės ir socialinės veiklos poveikį aplinkai, skatina vietos gyventojus, kaip gausiai ir sąmoningai bendruomenei, susitelkti ties pačia svarbiausia gyvenimo kokybės dalimi - gamtine aplinka, be kurios bet koks ekonominis ir socialinis gyvenimas nebus pilnavertis.

>

Kviečiame į viešinamąjį renginį

2024-06-11

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2024 m. birželio 19 d. organizuoja viešinamąjį renginį tema "2023 - 2029 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga ir aktualijos" įgyvendinant projektą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 - 2029 metų teritorijos vietos plėtros strategija" (Nr. 20VS-PV-23-1-01814-PR001). Renginyje kviečiame dalyvauti rajono bendruomenių, kitų NVO, verslo, ūkininkų, vietos valdžios atstovus, seniūnus, potencialius vietos projektų pareiškėjus, VVG narius ir visus, kam rūpi Šiaulių rajono kaimo vietovių plėtros galimybės. Detalesnė informacija pateikiama renginio darbotvarkėje.

 

>

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2024-06-07

Birželio 5 d. Vietos veiklos grupė "Pakruojo rajono partnerystė" surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų administravimu ir įgyvendinimu, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "LEADER" ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano priemonę Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER). Susitikimas vyko D. ir A. Valantinų sodyboje (svečių namuose) Grikpėdžių k., Žeimelio sen., Pakruojo r. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susitikime taip pat dalyvavo Akmenės, Kelmės, Raseinių, Radviliškio, Joniškio rajonų vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai, valdybos nariai ir kt. svečiai. 

>

Skelbiame 1-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas

2024-06-04

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2024 m. liepos 1 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal naujosios Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023-2029 m. teritorijos vietos plėtros strategijos" priemonę "Parama ne žemės ūkio verslo plėtrai kaimo vietovėse".

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2024-05-30

Gegužės 30 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei.

Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, kurio metu pristatė kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 - 2029 m. teritorijos vietos plėtros strategijos Nr. 20VS-PV-23-1-01814-PR001 priemonės "Parama ne žemės ūkio verslo plėtrai kaimo vietovėse" (kodas ŠIAU-LEADER-20VVG-02-01) dokumentaciją. Valdybos nariai vienbalsiai patvirtino kvietimo Nr. 1 dokumentaciją bei pritarė kvietimo Nr. 1 paskelbimui.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2024-04-29

Balandžio 24 d. kavinėje "Linelis", Vilties g. 6, Kužiuose, Šiaulių r., vyko asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. susirinkime dalyvavo VVG nariai, bendruomenių, verslo atstovai ir asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracijos darbuotojai.

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nariai į susirinkimą buvo pakviesti el. paštu. Parvirtintoje susirinkimo darbotvarkėje keturi klausimai.

Pirmininkas P. Zaveckas pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" veiklos ataskaitą už 2023 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 56 nariai. Per 2023 m. buvo suorganizuoti trylika valdybos ir šeši projektų atrankos komitetų posėdžiai, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo ir vietos projektų atrankos komiteto posėdžius.

 

>

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2024-04-24


Balandžio 23 d. vyko Šaulių rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Laima Markūnaitė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai. 

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu.

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2024-04-19

Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2024 m. balandžio 24 d. 15.00 val. Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Dalyvauta Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių visuotiniame susirinkime

2024-04-18

Balandžio 17 d. Josvainiuose, Kėdainių rajone vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių visuotinis susirinkimas. Iš Šiaulių rajono VVG dalyvavo pirmininkas Povilas Zaveckas ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė.

Susirinkimo metu buvo pristatytos ir patvirtintos 2023 metų veiklos ir finansinės ataskaitos bei 2024 metų veiklos planas. Susirinkime trečiai kadencijai Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmninke išrinkta Virginija Šetkienė. Naujai išrinktoje valdyboje, 7 nariai: Virginija Šetkienė, Loreta Sirvidienė, Eglė Juozapavičienė, Angelė Jokubynienė, Aušra Vaidotienė, Rimvydas Palubinskas, Odeta Baltramiejūnienė.

>

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2024-04-10

Balandžio 9 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Laima Markūnaitė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (komiteto) nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 6 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu. 

>
 
Svetainę finansuoja