Šiandien: 2021-04-13 23:16:00
 
 
   

Naujienos

Dėl skiepijimo

2021-04-12

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko vardu prašome Jūsų didelės asmeninės pagalbos pakviečiant 65-erių metų ir vyresnius savo bendruomenės narius skiepytis.

LR Vyriausybė prašo susitelkti, kad per šią ir kitą savaitę mums pavyktų pasiekti, jog 70 proc. šios amžiaus grupės narių būtų paskiepyti. Tada visi galėsime lengviau atsikvėpti kartu su laisvėjančia gamta.

Prašome Jūsų paraginti senjorus gauti jiems priklausančią nemokamą vakciną nuo COVID-19. Šiuo metu senjorai yra skiepijami prioriteto tvarka. Tai vienintelis mokslo įrodytas būdas apsisaugoti nuo gyvybei pavojingo viruso ir galimybė grįžti į įprastą gyvenimą. Jeigu iki šiol jie nesulaukė kvietimo skiepytis, kreipkitės į savivaldybę dėl daugiau informacijos. Būkime sveiki – dėl savęs ir tų, kuriuos mylime.  

Lankstinuką su kontaktiniais telefonais dėl skiepijimo rasite čia.

>

Pasirašyta 17-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2021-04-02

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2021 m. balandžio 2 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė 17-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-17-1-2020/42VS-PV-20-1-09674-PR001) vykdymo sutartį su "Linartų krašto bendruomenė" asociacija. "Linartų krašto bendruomenė" asociacija pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Gamta suartina". Projekto tikslas - sukurti Linartų bendruomenės verslą, teikiantį pramogų ir poilsio organizavimo veiklą, panaudojant krašto gamtinius išteklius, bei stiprinti Linartų kaimo gyventojų bendruomeniškumą per bendrą veiklą. Šiam tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai:

1. Įsigyti ir Linartų tvenkinyje pastatyti plūduriuojantį įrenginį - turistinį plaustą.

2. Įrengti aplinką pritaikytą vystyti poilsio organizavimo verslą.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2021-03-24

2021 m. kovo 24 d. Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" organizavo valdybos narių posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - keturi klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Valdybos narių posėdžio metu, Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. VVG valdybos nariams pateikė metinę finansinę ataskaitą už 2020 metus, kurią pritarta teikti tvirtinti visuotiniame susirinkime.

>

DĖMESIO!!!

2021-03-19

Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" galite rasti ir "Facebook" socialiniame tinkle. Ten rasite mūsų naujienas ir informaciją apie mūsų vykdomą veiklą. Sekite mus socialinio tinklo "Facebook" paskyroje: https://www.facebook.com/www.siauliurvvg.lt/

>

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

2021-03-01

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" skelbia 20-ąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Kvietimo informaciją (terminus, remiamą veiklą) galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2021-02-25

2021 m. vasario 24 d. Šiaulių rajono vietos grupė organizavo valdybos narių posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.

>

Pasirašyta 19-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2021-02-24

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2021 m. vasario 24 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė 19-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-19-1-2020/42VS-PV-20-1-11226-PR001) vykdymo sutartį su UAB "Kuršėnų vandenys". UAB "Kuršėnų vandenys" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Nugeležinimo įrenginių statyba Pakapės kaime". Projekto tikslas - pagerinti Pakapės kaimo gyventojams tiekiamo geriamo vandens kokybę, užtikrinti kaimo gyventojams nenutrūkstamą prieinamumą prie kokybiško vandens, įrengiant vandens kokybės gerinimo sistemą ir tokiu būdu efektyviai prisidėti prie Pakapės kaimo atnaujinimo ir darnios plėtros. Šiam tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai:

1. Sumontuoti vandens gerinimo filtrus - slėginiai vandens gerinimo įrenginiai (filtrai našumas 6 m3/h) su užpildu;

2. Pastatyti konteinerinę vandens gerinimo stoties patalpą (vidus 2,5 m x 6,0 m., 15 m2);

3. Įrengti vandentiekio prijungimo tinklai PE d50 (tinklų ilgis ne mažiau 64,1 m. ), nuotekų (paplavų nuvedimo tinklai PVC d110 tinklų ilgis ne mažiau 12,3 m.), ir elektros inžinerinius tinklus;

4. Pastatyti automatinio valdymo sistemą.

>

Įvyko valdybos narių posėdis

2021-01-28

2021 m. sausio 21 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo valdybos narių posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai, Šiaulių r. VVG darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - keturi klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Valdybos narių posėdžio metu, valdybos nariai patvirtino Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos metinę įgyvendinimo ataskaitą. Antru darbotvarkės klausimu priėmė į Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" naują narį - Alekso Lisausko įmonę, du VVG nariai pakeitė deleguotus asmenis. Valdybos posėdyje buvo kalbėta ir kitais einamaisisia klausimais.

>

Kviečiame kaimo bendruomenes pasinaudoti parama

2021-01-20

Informuojame, kad nuo 2021 m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. kaimo bendruomenės Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti.

Projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. Nacionalinė parama teikiama šioms veikloms:

1. Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimo ir (arba) stiprinimo;

2. Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);

3. Bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimo.

>

Pasirašyta XVI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-12-22

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2020 m. gruodžio 22 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XVI-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-5C-D-16-1-2020/42VP-PV-20-1-09326-PR001) vykdymo sutartį su UAB "Solidus furniture". UAB "Solidus furniture" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "UAB "Solidus furniture" ekonominės veiklos plėtra didinant sunaudojamos energijos efektyvumą".

 

>
 
Svetainę finansuoja