Šiandien: 2022-06-30 07:52:00
 
 
   

Naujienos

Kviečiame dalyvauti konkurse

2022-06-28

 

Kviečiame kaimo bendruomenes švęsti Liepos 6-ąją ir dalyvauti konkurse "Tautiškoje giesmėje - bendruomenės vienybė"! Mums įdomu, kaip šią Lietuvai ypatingą dieną švenčia jūsų bendruomenė! Gal turite išskirtinių tradicijų? Lauksime akimirkų iš jūsų šventės!

Kaip dalyvauti konkurse? Skaitykite čia:

????https://bit.ly/3bvp5Bx

https://www.facebook.com/613614895751899/photos/a.613704112409644/1461304580982922/

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2022-06-21

Birželio 21 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo LR Žemės ūkio ministerijos Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Monika Barnackienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Margarita Savickienė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2022-06-08

Birželio 8 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Margarita Savickienė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai ir prašė papildyti darbotvarkę 5 klausimu. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei.

>

Bendruomenių diena Šakynoje

2022-06-07

Šviesų ir saulėtą birželio šeštadienį Šakyna sulaukė didelio būrio svečių. Į Mažąją kultūros sostinę susirinko būrys kaimyninių bendruomenių: Gruzdžių, Kruopių, Piktuižių, Žarėnų, Kurtuvėnų ir Aukštelkės. Į bendruomenių sąskrydį atvyko Seimo narės R. Baškienės patarėja A. Grakauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariai I. Venciuvienė, A. Mačiulis, kurie pasidžiaugė Šakynos seniūnijos ir vietos bendruomenės atliekamais darbais, siekiu puoselėti savo krašto grožį. Šakynos seniūnas M. Gedvila pasveikino visus dalyvius, palinkėjo gražaus bendravimo ir sėkmės sportinėse varžybose. Šventėje taip pat dalyvavo Šiaulių rajono VVG pirmininkas P. Zaveckas su savo kolegėmis. P. Zaveckas pasidžiaugė Šakynos bendruomenės ir jos pirmininkės S. Kreimerienės aktyvumu, energingumu ir dideliu ryžtu.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2022-05-26

Gegužės 26 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - trys klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Posėdyje pirmuoju darbotvarkės klausimu pratęsta darbo sutartis su Laima Pušinskiene dviejų mėnesių laikotarpiui. Pakeistas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" VO "Meškuičių bendruomenė" deleguotas narys. Posėžio pabaigoje Šiaulių r. VVG pirmininkas supažindino su asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga bei kalbėta kitais einamaisiais klausimais.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2022-05-18

Gegužės 18 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Margarita Savickienė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 6 klausimai. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu. Pateikta informacija apie 24 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (Nr. LEADER-19.2-6.4.1) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas bei pereinamojo balo nustatymo.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2022-05-02

2022 m. balandžio 28 d. Kuršėnų dvaro sodyboje, Ventos g. 7E, Kuršėnuose, Šiaulių r., surengtas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo VVG nariai, bendruomenių, verslo atstovai ir asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracijos darbuotojai. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nariai į susirinkimą buvo pakviesti el. paštu. Patvirtintoje susirinkimo darbotvarkėje šeši klausimai.

Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" ataskaitą už 2021 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 60 narių. Per 2021 m. buvo surengti devyni valdybos posėdžiai, vienas projektų atrankos posėdis, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo valdybos ir vietos projektų atrankos posėdžius. Pateikė informaciją apie vietos projektus iki 2021 m. gruodžio 31 g.: patvirtinti 54 vietos projektai VVG valdyboje už daugiau nei 2,2 mln., įgyvendinti 36 vietos projektai, sukurta 49,6 naujų darbo vietų. Įgyvendindami strategiją įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG nariai, darbuotojai dalyvavo Šiaulių apskrities regiono organizuotuose  susitikimuose, vietos veiklos grupių tinklo renginiuose bei Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotuose priemonėse. Taip pat dalyvavo ir Šiaulių rajono savivaldybės komisijų veiklose.

>

Kviečiame į visuotinį asociacijos narių susirinkimą

2022-04-25

Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kviečia narius į visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2022 m. balandžio 28 d. 15.00 val., adresu Ventos g. 7E, Kuršėnai (Kuršėnų dvaro sodyba) Detalesnė informacija apie susirinkimo darbotvarkę pateikiama pranešime, kurį galite parsisiųsti čia.

>

Skelbiamas 26-asis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas

2022-04-14

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2022 m. gegužės 6 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą". Detalesnę informaciją apie šio 26-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

>

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2022-04-14

Balandžio 14 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupė valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai. Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 3 klausimai. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą" (LEADER-19.2-6.4.2) finansavimo sąlygų aprašas. Pritarta paprastojo kvietimo teikimui vietos projektams Nr. 26 paskelbimui nuo 2022 m. gegužės 6 d. iki 2022 m. birželio 6 d. Posėdyje nuspręsta iš VVG narių išbraukti UAB "Bageta" nuo 2022-04-28, patenkino Ritos Cecervovės prašymą atsistatydinti iš valdybos narių, padidintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininko pareiginės algos koeficientas ir kalbėta kitais einamaisiais klausimais. 

>
 
Svetainę finansuoja