Šiandien: 2024-07-22 16:50:35
 
 
   

Viešinamasis renginys "2023 - 2029 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga ir aktualijos"

2024-06-20

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pradeda įgyvendinti naujo 2023 - 2029 metų laikotarpio strategiją. Birželio 19 d. suorganizavo viešinamąjį renginį "2023 - 2029 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga ir aktualijos" įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 - 2029 metų teritorijos vietos plėtros strategiją Nr. 20VS-PV-23-1-01814-PR001. Strategijoje numatyta VVG teritorijos vizija, kad iki 2030 metų - tapti 30 tūkstančių bendruomene. Vizija yra orientuota į sutelktą, tarpusavyje suderintą ir ateitis pokyčiams pritaikytą vietos gyventojų veikimą kartu. Akivaizdūs poreikiai siekti prisiderinti prie vykstančių klimato pokyčių, veiksmingiau naudoti gamtinius išteklius, siekti valdyti ūkinės ir socialinės veiklos poveikį aplinkai, skatina vietos gyventojus, kaip gausiai ir sąmoningai bendruomenei, susitelkti ties pačia svarbiausia gyvenimo kokybės dalimi - gamtine aplinka, be kurios bet koks ekonominis ir socialinis gyvenimas nebus pilnavertis.

Į renginį gausiai susirinko kaimo bendruomenių ir verslo atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ir administracijos atstovai bei besidomintys Šiaulių rajono plėtros galimybėmis dalyviai.

Renginio dalyvius pasveikino ir įžanginį žodį tarė Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininkas Povilas Zaveckas džiaugdamasis ir dėkodamas aktyviems bendruomenių lyderiams už pasiaukojimą kuriant ir gražinant kaimo vietoves, už bendradarbiavimą. Pristatė viešinamojo renginio darbotvarkę ir pakvietė Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkę ir Šiaulių apskrities VVGT valdybos narę Nelę Želvienę pristatyti pranešimą tema "Kaimo plėtros procesų galimybės ir ateities iššūkiai", kurio metu renginio dalyviams priminė kas yra kaimo plėtra, kuo grindžiamas LEADER metodas, pristatė 2023 - 2027 metų ateities perspektyvas, kokių tikslų turime pasiekti naujame finansavimo laikotarpyje bei naujas finansines galimybes verslų kūrimui, plėtrai, nevyriausybiniam sektoriui, infrastruktūros gerinimui.

Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 - 2029 metų teritorijos vietos plėtros strategijos priemonių ir kvietimų teikti paraiškas aktualią informaciją. Pranešimo metu renginio dalyvius supažindino su Strategijoje numatytomis priemonėmis:

1. Parama ne žemės ūkio verslo plėtrai kaimo vietovėse

2. Parama ne žemės ūkio verslo pradžiai kaimo vietovėse

3. Ūkininkų ūkių skaitmeninių technologijų prieinamumo didinimas

4. Socialinę atskirtį kaime mažinančios bendruomeninės veiklos skatinimas

5. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

6. Gyventojų bendruomeniškumo ir vietos tradicijų puoselėjimas

7. Viešųjų paslaugų ir erdvių plėtra kaime

8. Bendruomeninių paslaugų plėtra

9. Skaitmeninių paslaugų prieinamumo gyventojams didinimas kaimo vietovėse

Pristatė kiekvienos priemonės tikslą, jų intensyvumą, planuojamą skaičių paremti vietos projektų, didžiausią galimą paramos sumą vienam projektui, galimus pareiškėjus, paaiškino kam bus skiriama parama, remiamas veiklas bei planuojamus kvietimus pagal Strategijos priemones.

Pranešimą tema "Paramos galimybės pagal kvietimo Nr. 1 teikti vietos projektus pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė 2023 - 2029 metų teritorijos vietos plėtros strategijos priemonę "Parama ne žemės ūkio verslo plėtrai kaimo vietovėse" (kodas ŠIAU-LEADER-20VVG-02-01) pristatė Šiaulių rajono vietos veiklos grupė finansininkė Kristina Buke - Žilinskienė. Nr. 1 kvietimu teikti vietos projektus kviečiame teikti pagal priemonę "Parama  ne žemės ūkio verslo plėtrai kaimo vietovėse". Pristatymo metu potencialius pareiškėjus ir renginio dalyvius supažindino su kvietimo pradžia ir pabaiga, kuris numatomas nuo 2024-07-01 00.00 val. iki 2024-07-31 24.00 val., pristatė remiamas veiklas, tinkamus vietos projektų vykdytojus, tinkamumo sąlygas, atkreipė dėmesį, kokia informacija turi būti komerciniuose pasiūlymuose pagrindžiant išlaidos kainą bei atsakė į dalyvių iškilusius klausimus.

Renginio pabaigoje dalyviai aptarė Nr. 1 kvietimo vietos projektams taisyklių keliamus reikalavimus, diskutavo jiems aktualiais klausimais, susijusiais su Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 - 2029 metų teritorijos vietos plėtros strategija, aptarė Strategijoje numatytas priemones, remiamas veiklos sritis, kaimo plėtros procesų galimybes ir ateities iššūkius.

Po renginio visi dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 20-ies metų jubiliejaus torto.

Dėkojame dalyviams už gausų dalyvavimą renginyje ir bendruomeniškumą.

  

  

  

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja