Šiandien: 2024-07-22 16:51:43
 
 
   

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2024-06-07

Birželio 5 d. Vietos veiklos grupė "Pakruojo rajono partnerystė" surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų administravimu ir įgyvendinimu, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "LEADER" ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano priemonę Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER). Susitikimas vyko D. ir A. Valantinų sodyboje (svečių namuose) Grikpėdžių k., Žeimelio sen., Pakruojo r. Jame dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė. Susitikime taip pat dalyvavo Akmenės, Kelmės, Raseinių, Radviliškio, Joniškio rajonų vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai, valdybos nariai ir kt. svečiai. 

Vietos veiklos grupių susitikimo pradžioje apžiūrėjome sodybą ir susipažinome su A. Valantino individualios įmonės veikla.

Vietos veiklos grupės "Pakruojo rajono partnerystė" administravimo vadovė Marija Žiubrienė supažindino su renginio darbotvarke, pakvietė visas susitikime dalyvaujančias VVG apibūdinti savąsias situacijas, kvietė pasidalinti ir pakalbėti, kaip sekasi rinkti paraiškas likusioms įgyvendinti 2014-2020 m. strategijų priemonėms, pristatyti šiais metais skelbiamus ar planuojamus skelbti kvietimus naujai strategijai ir papasakoti savo patirtį, diskutuoti apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir problemas. Susitikimo metu kiekviena vietos veiklos grupė pristatė savo veiklos patirtis, pasidalino mintimis kaip sekasi įgyvendinti vietos plėtros strategijos likučius, kalbėjo su kokiomis problemomis susiduria. Aptarė naujojo programavimo laikotarpio poreikius ir perspektyvas, kvietimų dokumentų rengimą ir kvietimų teikti paraiškas skelbimą.

Susitikimo dalyviai kalbėjo apie virškontraktavimo lėšų panaudojimą ir rezervinių vietos projektų įgyvendinimo galimybes. Diskutavo kokios VVG tinklo perspektyvos, ko tikimės ir ką siūlome, siekdami užtikrinti sėkmingą VVG tinklo darbą. Susitikimo metu taip pat aptarėme kitus aktualius VVG klausimus pasidalinome patirtimi administruojant VPS. 

Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Akmenės rajono vietos veiklos grupės teritorijoje.

  

  

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja