Šiandien: 2024-05-24 11:20:22
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos sposėdis

2024-01-31

Sausio 31 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo valdybos posėdį nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2023 metus, o valdybos nariai vienbalsiai ją patvirtino. Valdybos posėdyje pristatyta asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.1, finansavimo sąlygų aprašas 36-am kvietimui bei pritarta paprastojo kvietimo teikimui vietos projektams Nr. 36 paskelbimui. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu Šiaulių r. VVG pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą, diskutavo jiems aktualiais klausimais, susijusiais su Šiaulių rajono vietos plėtros strategija, atsakyta valdybos nariams į iškilusius klausimus.

Posėdžio protokolą galite rasti skiltyje VVG veikla-VVG veiklos dokumentai-Valdybos posėdžių dokumentai-2015-2023 metų laikotarpis.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja