Šiandien: 2024-06-12 18:05:21
 
 
   

Viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos link"

2023-12-06

Gruodžio 5 d. Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" suorganizavo viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos link" įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį gausiai susirinko kaimo bendruomenių ir verslo atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ir administracijos atstovai bei besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

Renginio dalyvius pasveikino ir pranešimą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos ir rezultatų apžvalga" pristatė VVG pirmininkas Povilas Zaveckas. Jis informavo, kad 2015 - 2023 metais Šiaulių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją paskelbė trisdešimt tris kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Apžvelgė kokių vietos projektų paraiškų sulaukta pagal strategijos priemones: verslo plėtrai, socialiniam ir bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai, vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymui, įgūdžių įgijimui, visų rūšių mažos apimties infrastruktūrai, kultūros savitumo išsaugojimui, tradicinių renginių tęstinumui ir puoselėjimui, atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimui. Informavo, kad šiuo metu yra baigti įgyvendinti penkiasdešimt devyni vietos projektai, kiti keturi projektai - įgyvendinami.

Pranešimą tema "34 ir 35 kvietimų teikti vietos projektų paraiškas pristatymas" pristatė Šiaulių rajono vietos veiklos grupės finansininkė Kristina Burke-Žilinskienė. 34 kvietimu teikti vietos projektus kviečiama pagal priemonę "Ūkio ir verslo plėtra", o 35 kvietimu - pagal priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Pristatymo metu potencialius pareiškėjus ir renginio dalyvius supažindino su kvietimo pradžia ir pabaiga, pristatė remiamas veiklas, tinkamus vietos projektų vykdytojus, tinkamumo sąlygas, tinkamas išlaidas, dažniausiai pasitaikančias klaidas, vietos projektų paraiškų pateikimo būdus ir sąlygas, atkreipė dėmesį, kokia informacija turi būti komerciniuose pasiūlymuose pagrindžiant išlaidos kainą bei atsakė į dalyvių iškilusius klausimus.

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė pristatė pranešimą "Ateities planai ir būsimos priemonės naujame finansavimo laikotarpyje". Pranešimo metu dalyviams pristatė naujos 2023 - 2029 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos priemones (parama ne žemės ūkio verslo plėtrai kaimo vietovėse, parama ne žemės ūkio verslo pradžiai kaimo vietovėse, ūkininkų ūkių skaitmeninių technologijų prieinamumo didinimas, socialinę atskirtį kaime mažinančios bendruomeninės veiklos skatinimas, NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra, gyventojų bendruomeniškumo ir vietos tradicijų puoselėjimas, viešųjų paslaugų ir erdvių plėtra kaime, bendruomeninių paslaugų plėtra, skaitmeninių paslaugų prieinamumo gyventojams didinimas kaimo vietovėse), kiekvienos priemonės intensyvumą, planuojama paremti projektų skaičių, didžiausią galimą paramos sumą vietos projektui bei galimus pareiškėjus. Informavo pagal kurias priemones būtina sukurti darbo vietas.

Renginio pabaigoje dalyviai aptarė 34 ir 35 kvietimo vietos projektams keliamus reikalavimus, diskutavo jiems aktualiais klausimais, susijusiais su Šiaulių rajono vietos plėtros strategija, džiaugėsi pasiekimais, sėkmingai įgyvendintais projektais. Šiaulių r. VVG darbuotojai atsakė į dalyvių iškilusius klausimus, pasidalino nuomonėmis apie naujos  2023 - 2029 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos priemones, kurios renginio dalyviams padėjo geriau suvokti kokiu keliu eiti link apibrėžtos vizijos, kad būtų pasiekti strategijos tikslai ir suplanuoti rezultatai.

Dėkojame dalyviams už gausų dalyvavimą renginyje ir bendradarbiavimą. 

  

  

  

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja