Šiandien: 2024-05-24 09:59:51
 
 
   

Skelbiami 34-as ir 35-as kvietimai teikti paraiškas

2023-11-29

 

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2024 m. sausio 2 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti"  ir priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Detalesnę informaciją apie šių 34-ojo  ir 35-ojo kvietimų terminus, remiamas veiklas ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nuo 2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (patv. LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544) pakeitimai, nustatantys, kad dokumentai (tame tarpe ir paraiškos su priedais), teikiami vietos plėtros strategijos įgyvendintojui, šiuo atveju asociacijai "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė", turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu paštu ir pateikti elektroniniu paštu.

Detali tvarka, kaip turi būti pasirašyti ir pateikti dokumentai 34-ojo ir 35-ojo kvietimų metu, nurodyta kvietimų dokumentuose "Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 34" ir "Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 35", kuriuos galima rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas.

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja