Šiandien: 2024-02-26 03:05:04
 
 
   

Skirta parama Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023-2029 m. teritorijos vietos plėtros strategijai įgyvendinti

2023-11-21

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 13 d. potvarkiu Nr. 4D-225 (1.8 E) "Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano priemonę "Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)", sąrašo patvirtinimo" informavo, kad "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023-2029 m. teritorijos vietos plėtros strategijai (Nr. 20VS-PV-23-1-01814-PR001) įgyvendinti skirta 1 763 102,00 Eur paramos suma. Paramos sutartis nebus sudaroma, paraiška laikoma sutartimi, o įsipareigojimų pagal projektą įgyvendinimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. 

Rengiant strategiją suorganizuotas informacinis renginys, supažindinantis VVG teritorijos gyventojus, teritorijoje veikiančias įmones, organizacijas, savivaldos, verslo atstovus su rengiama strategija, rengimo etapais. Strategijos rengimo metu suorganizuoti 7 mažieji informaciniai renginiai - darbo grupės atskiruose Šiaulių rajono vietovėse, kuriuose dalyvavo 1 - 3 seniūnijų (Kužių, Šiaulių kaimiškosios, Šakynos, Gruzdžių, Meškuičių, Ginkūnų, Kairių, Kuršėnų kaimiškosios, Raudėnų ir Bubių) teritorijų gyventojai, teritorijoje veikiančių įmonių, organizacijų, savivaldos, verslo atstovai. Šių renginių metu buvo aptariama lėšų poreikis, galimų įgyvendinti projektų idėjos, diskutuota dėl strategijos misijos, vizijos, prioritetų ir priemonių. Siekiant, kad tinkamai būtų išskirtos ir suformuluotos kaimo bendruomenių, gyventojų ir kitų atstovų teritorijos problemos, bei esminiai strategijos prioritetai, nuo pat strategijos rengimo pradžios buvo nuolat bendraujama ir konsultuojamasi su vietos gyventojais bei teritorijoje veikiančiomis įvairiomis organizacijomis, verslo įmonėmis, verslo bei valdžios atstovais ir kt. Norint tinkamai išsiaiškinti Šiaulių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje gyvenančių žmonių poreikius ir įtraukti juos į strategijos rengimą buvo atlikta anketinė apklausa. Anketinės apklausos rezultatų analizė buvo pristatyta Šiaulių rajono vietos veiklos grupės nariams, gyventojams, bendruomenėms, vietos valdžios ir verslo atstovams ir kt. Išanalizavus ir atsižvelgus į gyventojų ir organizacijų poreikius numatyta strategijos VVG vizija, misija, išskiriami strategijos prioritetai, nustatyti strateginiai poreikiai ir kryptys, suformuluotos priemonės ir veiksmai.

"Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023-2029 m. teritorijos vietos plėtros strategijai (toliau -VPS) įgyvendinti numatytos 9 priemonės.

Su visa VPS galite susipažinti paspaudę nuorodą: 

http://www.siauliurvvg.lt/2023-2029vps-587-moncula.html

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja