Šiandien: 2024-02-26 02:47:57
 
 
   

Dalyvauta RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų"

2023-10-13

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojai dalyvavo RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų", kurioje diskutavo apie naujų vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir pasiruošimą naujam finansavimo laikotarpiui.

VVG pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė projektą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas" (Nr. 42PP-KS-22-1-04002-PR001). Projekto metu paskirti atsakingi asmenys organizavo 2 informacinius renginius ir 7 informacinius renginius - darbo grupes su Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos gyventojais, veikiančiomis įmonėmis, įvairiomis organizacijomis, savivaldos, verslo atstovais ir kitais aktyviais gyventojais besidominančiais kaimo plėtra. Vietos gyventojai, juos atstovaujančios institucijos, įmonės buvo įtrauktos į strategijos rengimą. Išanalizavus ir atsižvelgus į gyventojų ir organizacijų poreikius numatyta strategijos VVG vizija, misija, išskiriami strategijos prioritetai, nustatyti strateginiai poreikiai ir kryptys, suformuluotos priemonės ir veiksmai, ir išsiaiškinus jų poreikį buvo parengta vietos plėtros strategija. 2023 m. gegužės 25 d. organizuotas informacinis renginys, kurio metu pristatyta ir patvirtinta nauja parengta asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2029 m. vietos plėtros strategija, kuri orientuota verslumo skatinimui, naujų darbo vietų kūrimui, verslo aplinkai palankių sąlygų sudarymui ir atitinkanti vietos gyventojų poreikius. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2023 - 2029 m. vietos plėtros strategija buvo įvertinta 85 balais ir 2023 m. spalio 6 d. ŽŪM projektų atrankos komiteto posėdis patvirtino parengtą strategiją.

Finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė laidoje pristatė naujo 2023 - 2029 m. laikotarpio vietos plėtros strategijos priemones, kurios skirtos verslumo skatinimui, naujų darbo vietų kūrimui, NVO socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, gyventojų bendruomeniškumo ir vietos tradicijų puoselėjimui, viešųjų paslaugų ir erdvių plėtrai ir kt., jų intensyvumą, paramos dydžius, potencialių pareiškėjų laukiančias galimybes, tinkamus pareiškėjus.

Viešųjų ryšių specialistė supažindino su 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos vietos projektų stebėsena ir kontrole, pristatė kokiais lygmenimis ir etapais vykdoma kontrolė, kas ją vykdo, priminė apie užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų teikimo terminus ir būdus. Pasidalino informacija apie esamą situaciją vietos veiklos grupėje.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja