Šiandien: 2024-05-24 10:58:51
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2023-06-22

Birželio 22 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemoių skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Klinavičius, Šiaulių rajono vietos veiklos gupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 5 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu. Pateikta bendra informacija apie 29 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (Nr. LEADER-19.2-6.4.1) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas.

Posėdžio metu valdybos nariai pritarė ir rekomendavo du vietos projektus perduoti į kitą vertinimo etapą sekančiai:

1. Tomo Jarašiūno vietos projektą "T. Jarašiūno verslo plėtra" (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-29-1-2023).

2. UAB "Antroji reklamos ateljė" vietos projektą "UAB "Antroji reklamos ateljė" verslo plėtra" (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-29-2-2023).

Suderintą posėdžio protokolą galite rasti skiltyje VVG veikla-VVG veiklos dokumentai-Valdybos posėdžių dokumentai-2015-2023 metų laikotarpis.

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja