Šiandien: 2024-06-12 17:58:43
 
 
   

Renkamos 29-ojo ir 30-ojo kvietimų paraiškos

2023-05-09

29 KVIETIMAS. Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki 2023 m. birželio 5 d. renka vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti. Detalesnę informaciją apie 29-ojo kvietimo remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas siltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

30 KVIETIMAS. Primename, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2023 m. gegužės 15 d. iki 2023 m. birželio 15 d. renka vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (finansavimo šaltinis EURI). Detalesnę informaciją apie 30-ojo kvietimo remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas siltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nuo 2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (patv. LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544) pakeitimai, nustatantys, kad dokumentai (tame tarpe ir paraiškos su priedais), teikiami vietos plėtros strategijos įgyvendintojui, šiuo atveju asociacijai "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikti elektroniniu paštu.

Detali tvarka, kaip turi būti pasirašyti ir pateikti dokumentai 29-ojo ir 30-ojo kvietimo metu, nuodyta kvietimo dokumentuose "Paprastas kvietimas teikti veitos projektus Nr. 29" ir "Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 30", kuriuos galima rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas.

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja