Šiandien: 2023-09-27 10:55:37
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2023-04-28

Balandžio 25 d. kavinėje "Linelis", Vilties g. 6, Kužiuose, Šiaulių r., surengtas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo VVG nariai, bendruomenių, verslo atstovai ir asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojai, naujai išrinktas Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Eimantas Kirkutis.

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nariai į susirinkimą buvo pakviesti el. paštu. Patvirtintoje susirinkimo darbotvarkėje šeši klausimai.

Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" ataskaitą už 2022 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 57 nariai. Per 2022 m. buvo surengti penkiolika valdybos ir projektų atrankos posėdžių, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo valdybos ir vietos projektų atrankos posėdžius. Pateikė informaciją apie vietos projektus iki 2022 m. gruodžio 31 d.: patvirtinti 64 vietos projektai VVG valdyboje už daugiau nei 2,6 mln., įgyvendinti 53 vietos projektai, sukurta 64,1 naujų darbo vietų. Įgyvendindami strategiją įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG nariai, darbuotojai dalyvavo Šiaulių apskrities regiono organizuotuose susitikimuose, vietos veiklos grupių tinklo renginiuose bei Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotuose priemonėse. Taip pat dalyvavo ir Šiaulių rajono savivaldybės komisijų veiklose.

Finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė pristatė metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 metus. Revizinės komisijos narė Rasa Šiškuvienė supažindino su revizinės komisijos ataskaita.

Visuotinio narių susirinkimo metu patvirtinta nauja asociacijos įstatų redakcija, įgaliota pirmininką P. Zavecką juos pasirašyti, patvirtinti pas notarą ir pateikti VĮ "Registrų centras".

Susirinkime buvo renkama nauja asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdyba. Susirinkime išrinkta šios sudėties nauja Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdyba: Neringa Bartulienė, Jolanda Rudavičienė, Dovilė Bazarė, Edgaras Karnačiukas, Audrius Kondrotas, Judita Pališaitė, Egidijus Rimas, Giedrius Jakubėnas, Justinas Jancevičius, Justas Adeikis, Gabrielė Kreimerytė ir Valdas Vaitkevičius. Šie asmenys atstovauja skirtingus sektorius t. y. vietos valdžią, verslą ir pilietinę visuomenę.

Susirinkimo pabaigoje Šiaulių r. VVG darbuotojai atsakė į dalyvių iškilusius klausimus, supažindino su asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2029 m. vietos plėtros strategija, trumpai pristatė strategijos priemones, teritorijos poreikius ir išskirtinumus, informavo, kad asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2029 m. vietos plėtros strategija patalpinta interneto svetainėje viešam derinimui, kviečiant teikti pastabas ir pasiūlymus, užpildant elektroninę formą. Taip pat diskutavo įvairiais jiems rūpimais aktualiais klausimais prie kavos puodelio. 

  

  

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja