Šiandien: 2024-07-22 16:29:23
 
 
   

SKELBIAMAS 30-AS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2023-04-21

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2023 m. gegužės 15 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (finansavimo šalitnis EURI). Detalesnę informaciją apie šio 30-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nuo 2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (patv. LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544) pakeitimai, nustatantys, kad dokumentai (tame tarpe ir paraiškos su priedais), teikiami vietos plėtros strategijos įgyvendintojui, šiuo atveju asociacijai "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė", turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu paštu ir pateikti elektroniniu paštu.

Detali tvarka, kaip turi būti pasirašyti ir pateikti dokumentai šio 30-ojo kvietimo metu, nurodyta kvietimo dokumente "Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 30", kurį galima rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja